Najsnažniji muškarci su nježni

Istinski snažni muškarci svoju energiju i vrijeme ulažu, ne kako bi pokazali svoju snagu, već kako bi demonstrirali svoju nježnost.

Lennie je poznat po tome što mu nedostaje nježnosti. Jedan od glavnih likova Steinbeckovih ”Miševa i muškaraca”, Lennie je gorostasan čovjek, snažan kao bik, s blagom mentalnom retardacijom.

Čovjek snažnih mišića i velikog srca. Voli milovati meke stvari, ali nije svjestan svoje snage. Na početku nenamjerno ubije miša kojeg miluje. Kasnije psića. Na kraju nenamjerno slomi jednoj ženi vrat.

Lennijev problem nije njegova snaga. Snaga je dar. Njegov dar je na dobrobit drugima, osobito njegovom prijatelju Georgeu. Lennie ne treba izgubiti svoju snagu već zadobiti kontrolu kako je koristiti za dobro, kako bi mogao koristiti svoju snagu kako bi pomagao drugima, a ne im činio nažao.

Snaga u svojim različitim oblicima je dar od Boga koji Božji narod treba koristiti za dobrobit Božjeg kraljevstva. Poput drugih darova, snaga može naškoditi ako je se nepravilno koristi. Odgovor na opasnost snage nije u njezinom nestanku, već u dobivanju kršćanske vrline pod nazivom nježnost.

Vratimo natrag nježne

Danas je nježnost vjerojatno jedna od devet vrlina Duha koja se najčešće pogrešno shvaća. One su opisane u Galaćanima 5, 22-23: „Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost (nježnost), uzdržljivost. Protiv tih nema zakona“.

Dvije tisuće godina kasnije na nježnost se gleda kao na pozitivan aspekt slabosti. No nježnost opisana u Bibliji ne znači nedostatak snage već pokazivanje iste na božanski način. Nježnost nije pokazatelj da nečega nema, već da je nešto dodano kako bi se već postojeća snaga koristila za dobru svrhu iz koje nastaje život umjesto da se koristi za zlo.

Uzmite na primjer kišu. Pljusak može uništiti život, dok „nježne kapljice“ daju život (Ponovljeni zakon 32, 2). Nasilna kiša donosi zlo, a ne dobro. Poljodjelac se ne moli niti za slabu kišu niti za to da nema kiše, već za ”nježnu” kišu. Način kako ona nastaje je važan. Trebamo da nam se voda (izvor života) da na nježan, a ne destruktivan način. Nježno ne znači slabašno, već u pravoj mjeri kojom se stvara, a ne oduzima život.

PROČITAJTE: 10 osobina muškarca koji vjeruje u Boga

Nadalje „Blag jezik drvo je života“. (Izreke 15, 4). Nježno ne znači slabo već odgovarajuće snažno, s pravom mjerom (ne u smislu snažnog kao što voda ide iz vatrogasne cijevi već u pravilnoj mjeri). Zamislite jedrenje.

Nježan povjetarac odgovor je na mornarevu molitvu (Djela 27, 13) dok nasilan vjetar donosi nevolju (Djela 27, 18). Vrlina nježnosti se najbolje vidi u samom Bogu koji dolazi ”s moći”. (Izaija 40, 10).

Na koji način Bog pokazuje svoju snagu prema svom narodu? „Kao pastir pase stado svoje, u ruke uzima jaganjce, nosi ih u svome naručju i brižljivo njeguje dojilice“. (Izaija 40, 11) Nasilje je destruktivno korištenje snage. (Izaija 22, 17) Nježnost je djelovanje kojim nastaje život.

Što žele naše kćeri

Kada apostol Petar uspoređuje dobru moć sa zlom, pravedne vladare s nepravednima, on opisuje dobre vladare kao ”dobre i nježne”. (1. Petrova 2, 18) Suprotan od nepoštenog gospodara nije slabi, jer tko želi zaštitu slabog gospodara? Suprotan je ”dobri i nježni”. Želimo nježne vođe, a ne slabe. Želimo vođe koji će imati snagu i moć, ne da bi ih koristili protiv nas kako bi nam naudili, već da bi ih koristili za dobro, kako bi nam pomogli. U ovaj opis savršeno odgovara slika pastira iz Starog i Novog Zavjeta. Ovce su slabašne i ranjive. One trebaju snažnog pastira, ne slabog. One trebaju pastira koji je dobar i koji će svoju snagu koristiti kako bi im pomogao, a ne kako bi ih zlostavljao.

Moja 4-godišnja kćer ne želi slabog taticu. Ona želi da budem snažan i da tu snagu koristim kako bih joj pomogao, a ne da joj naudim. Ono što ona od mene najviše želi nije da nad njom pokažem svoje mišiće. Dovoljno je jasno da je tatica veći i snažniji. Ona treba vidjeti da sam nježan, da njezin tata ne samo da je dovoljno snažan da je može zaštititi već da mi i može vjerovati da ću svoju snagu koristiti kako bih služio i blagoslovio je, a ne da joj naudim.

Slabi muškarci su često prezauzeti prikazivanjem i govorom o njihovoj snazi. Istinski snažni muškarci svoju energiju i vrijeme ulažu ne kako bi pokazali svoju snagu već kako bi demonstrirali svoju nježnost. Oni su sposobni pravilno prikazivati svoju snagu za dobrobit drugih. Nesigurni muškarci se boje i prijete. Muškarci koji su sigurni u svoju snagu i snagu svoga Gospodina ne samo da su spremni već rado svoju nježnost pokazuju pred drugima. (Filipljanima 4, 5)

Nježni muškarci za Crkvu

Ne bi trebalo biti iznenađenje to što Krist takve vrline zahtjeva od vođa svoje Crkve: „Ne nasilno, već nježno“. (1. Timoteju 3, 3) Izmađu petnaest izričitih kvalifikacija starješina u 1. Timoteju 3, 2-7 četiri su negativne: „Ne pijanica, ne nasilnik…., ne sklon svađi, ne zaljubljenik u novac“. Samo jedna od tih negativnih se uparuje sa izričito pozitivnom: „Ne nasilan već nježan“.

PROČITAJTE: Kako, prema Isusu, treba izgledati pravi muškarac?

Možda je razlog zbog kojeg Pavao ne daje pozitivne vrline ostalih tri taj što niti jedna od njih ne može na pravi način biti opisana jednom riječju. Da, pastori bi trebali ostati trijezni, mirotvorci i biti ljubazni, ali niti jedna od tih jednostavnih suprotnosti u cijelosti ne opisuje u potpunosti željenu pozitivnu riječ kao što je ”nježan”.

U drugim navodima, ono što kaže za ”ne nasilan” sa jednostavnim pozitivnim ”nježan” znači da se pretpostavlja da će starješine biti snažni. Oni će imati moć. Pitanje neće biti (pogotovo ako zajedno služe kao tim) hoće li posjedovati snagu, već hoće li znati kako ovu snagu koristiti kako bi drugima pomogli, a ne da im naude. Oni moraju znati i moraju demonstrirati kako Božji dobar dar snage pokazivati u pravoj mjeri i samokontroli. Kao pojedinci i kao tim oni trebaju biti nježni.

I u drugim pastoralnim poslanicama je jasno što Pavao znači kada govori o nježnosti. Ona nije opcionalna, već nužna za kršćansko vodstvo. „Što se tebe tiče, Božji čovječe…. nastoji biti nježan“. (1. Timoteju 6, 11) Istinska nježnost kod pastora ne samo da će stadu dati život već će mu i pokazati kako stado taj život može dati svijetu: „Opominji ih, da se pokoravaju vlastima i poglavarima, da budu poslušni i spremni na svako dobro djelo; Nikoga da ne psuju, da se ne svađaju, da budu čedni i svaku krotkost da pokazuju prema svim ljudima“! (Titu 3, 1-2)

Možda najznačajnija za sve vođe: „A sluga Gospodnji ne treba da se svađa, nego da bude blag prema svima, sposoban da uči, spreman da podnosi zlo, da s blagošću poučava one, koji se protive istini; ne bi li im kako Bog dao, da se pokaju i spoznaju istinu“. (2. Timoteju 2, 24-25) Čak i ispravljanje protivnika za koje se može pretpostaviti da može biti nasilno, treba biti učinjeno s nježnošću.

On sam je Nježnost

Na kraju, bez obzira jesmo li članovi crkve ili pastori, bez obzira jesmo li muškarci ili žene, supruzi ili supruge, majke ili očevi, šefovi ili zaposlenici, istinsku biblijsku nježnost stvara i nama ju daje sam Bog.

Kada se divimo Božjoj nježnosti (a Bog je uzor u nježnosti), mi ne proslavljamo Njegovu slabost. Umjesto toga, kao nježne ovčice, mi se radujemo tomu što ne samo da je naš Pastir bezgranično snažan već je još više vrijedan divljenja jer On zna kako pravilno koristiti svoju snagu na način da svojim voljenima daje život, umjesto da im ga oduzima.

Naš Bog nije poput Lennieja. Snažan i nježan, Bog se ne pokazuje kao dominantan i zlostavljački nastrojen, već kao ”dobar i nježan” Bog.

PROČITAJTE: Dame, nezreli kršćanin ili pobožan muškarac?

U Mateju 11, 29 Bog kaže: „Ja sam blaga i krotka srca“. On se nježno spustio u naš svijet u Betlehemu, rastao u mudrosti i snazi u Nazaretu, bivao učen u jakosti i nježnosti u Galileji i jašući otišao u Jeruzalem „ponizan i jašući na magarcu“ (Matej 21, 5) kako bi predao svoj život za nas. „Koji nije vratio pogrde, kad su ga grdili, nije prijetio, kad je trpio, nego se je prepustio onome, koji ga je nepravedno osudio“, (1. Petrova 2, 23) ne zato što je bio slab i bespomoćan, već zato što je bio snažan dovoljno da On sam bude Nježnost.

Mi smo, poput apostola Pavla dobili na zadatak da tražimo i pokazujemo „blagost i nježnost Krista“. (2. Korinćanima 10, 1) U svojoj snazi On nas je oslobodio od potreba da se povijamo i zapovijeda nam da naša nježnost bude svima znana. (Filipljanima 4, 5) Svojim pod-pastirima daje snagu i moć kako bi služili stadu, a ne ga pokoravali. Svome narodu On daje utjecaj i vlast da služe bezrezervno i bez ljubomore kada nekome da više snage nego drugima.

Bez obzira na to kakav utjecaj imamo, on nam ne pripada jer smo ga zaslužili već zato što nam je posuđen na božanski način, kako bismo ga koristili za jednu od Božjih velikih svrha za ovaj svijet – za nježnost.

Izvor: DesiringGod.org Prijevod: Ivan H.; Prevedeno i objavljeno uz dopuštenje portala Desiringgod.org koje vrijedi za Novizivot.net.