Ne budite zabrinuti za sutra: Bog se brine

Predajte sve Bogu u molitvi. On će vam pružiti mir srca. I on će se pobrinuti za sve ostale brige u vašem životu.

Budući da svoj život ne bismo trebali temeljiti na stvarima ovoga svijeta, ne moramo se brinuti za njih! Isus kaže: “Ne budite zabrinuti za svoj život.” (Matej 6, 25)

Zabrinutost ne prepoznaje Božje djelovanje. On sve kontrolira i nije zaboravio na nas, ali naša zabrinutost pokazuje nedostatak vjere u te istine. Nemoguće je imati samo vjeru u glavi. Bog očekuje da će se vjera u našim srcima pokazati u našim svakodnevnim postupcima. Ako imamo vjeru, briga ne može postojati.

Zabrinutost nije od Boga

Kada smo zabrinuti, gubimo energiju potrebnu za konstruktivno i kreativno rješavanje problema. Zabrinutost nas tjera da svoje prioritete prebacimo iz sadašnjosti u nepoznatu budućnost ili još gore, nepromjenjivu prošlost. Zato se često brinemo o trivijalnim stvarima i ne trošimo dovoljno vremena na stvari od vječnog značaja.

Zabrinutost zamračuje proces razmišljanja. Rješenja rođena iz brige obično su nekreativna i neproduktivna. Zabrinutost je, jednostavno, gubljenje vremena. Isus je rekao: “A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat?” (Matej 6, 27) Ne samo da briga neće ništa dodati vašem životu, već može i skratiti vaš život! Ako imate srčane smetnje, zabrinutost može pogoršati vaše simptome!

Ne brinite …

Isus je također rekao: “Ne budite zabrinuti za sutra, jer će se sutra brinuti za sebe. Dosta je svakom danu njegova zla.” (Matej 6, 34)

I u Filipljanima 4, 6, Pavao kaže: “Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji, koji je iznad svakog razuma, čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.”

VIDI OVO: Molitva protiv brige

Drugim riječima, ako sve predate Bogu u molitvi, On će vam pružiti mir srca i duševni mir. I on će se pobrinuti za sve ostale brige u vašem životu, jer stih 19 nastavlja: “A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu.” (Filipljanima 4, 19)

Budite hrabri, ne bojte se, ne brinite i ne strahujte. S vama je silan Bog. Vjerujte Mu u svako doba!