Ne postoji stanje koje Krist ne može promijeniti

Ne postoji stanje, ne postoji okruženje i ne postoji situacija u čiju mračnu noć slavno Evanđelje Isusa Krista ne bi moglo poslati svoje zrake svjetla.

Svugdje su nevolja, očaj, ratovi i glasine o ratovima; slomljena srca, razorene nade i propali životi. Ljudi su gladni, ljudi su goli, ljudi su pritisnuti teretom depresije ovoga vremena.

Samo nekoliko desetljeća ranije mislili smo da je civilizacija zauvijek zabranila rat, da smo tako moralno napredovali da se one stvari koje su tvorile mračno doba nikada više neće vratiti.

O, moj brate, vidjeli smo da se sve ponovno ruši poput kuće od karata. Vidjeli smo da se ruši zgrada na pijesku na kojem smo gradili ogromne građevine moderne civilizacije.

Vidimo potrese, vidimo neimaštinu od suše, muku života. Vidimo siromaštvo, vidimo bol srca, vidimo bolest, vidimo žalost, vidimo siromaštvo, poniženje i jao!

VIDI OVO: ZNAK KRISTOVE VLADAVINE U VAŠEM ŽIVOTU: Duhovna istina koja će vam promijeniti život!

Međutim, u svem tom mraku svjetlo koje sja s Isusova križa može probiti i najcrnju noć i glasnik križa još uvijek može javljati svakom narodu i svakom čovjeku u svakom podneblju, u svakoj zemlji, pod svakim uvjetom i u svakom kritičnom stanju priču o slavnom Evanđelju.

Ono ispunjava potrebu i ono ispunjava moju potrebu. Ono ispunjava potrebu ljudi koji su u grijehu i ono ispunjava potrebu ljudi koji su izgubili nadu, ljudi koji su odbacili ideale, ljudi koji su jednostavno digli ruke od života.

Ne postoji stanje, ne postoji okruženje i ne postoji situacija u čiju mračnu noć slavno Evanđelje Isusa Krista ne bi moglo poslati svoje zrake svjetla. Slava Gospodinu! To je slavno Evanđelje!

Autor: Charles S. Price