Ova vjernica je imala neobičan san, a Bog joj je po njemu otkrio nešto uistinu nevjerojatno. Kako vaše molitve izgledaju?

Svake večeri izgovarala je svoje molitve i ponekad molila i za misije. Nije ulazila u detalje, jer bile su tolike misionarske postaje i toliki misionari i sigurno je dobri Gospodin znao gdje su, ako ona i nije, i znao je gdje je potrebna pomoć i kakva je pomoć potrebna. Jednostavnije i brže bilo je moliti samo za misije.

I novac je davala za misije. Četiri ili pet puta godišnje crkva čiji je bila član imala je misionarski sastanak i kad se skupljao prilog, ona nikada nije propustila staviti na tanjur svoj novčić, ponekad čak dva. Činilo se da doista za misije čini sve što može.

Nakon jednog od tih sastanaka kad je misionar, na dopustu kod kuće, govorio poticajne i zanimljive pa čak i zabavne stvari iz svoga rada, žena je umorna rekla sama sebi: “Ali što je to tamo tako divno? Prilika za putovanje, a ja sam tako umorna kod kuće u ovom istom malom mjestu iz godine u godinu! Dobra i velika plaća kao i moja, ali troškovi su daleko veći u ovoj zemlji nego ondje. Mnoštvo slugu, a ja si jedva mogu priuštiti jednu služavku! Topla klima …” I zadrhtala je u svojoj hladnoj sobi.

Zatim je molila: “Gospodine, daj da cijene svoju priliku, a meni nekako olakšaj moje stvari. Moji su dani tako ispunjeni da ne znam kamo bih se okrenula. Rado bih se mijenjala s njima bilo kada!”

To mora biti drukčije!

Te noći sanjala je da je došlo njezino vrijeme da umre i da joj je anđeo, koji je došao po nju, rekao: “Molitve su ti odgovorene. Dopušteno ti je da vidiš ta mjesta.”

U trenu se našla u Kini.

“Divno je”, rekla je – i zastala. Našla se u kući gdje su djevojčici vezali noge. “Ali to je ionako njihov običaj”, rekla je oglušivši se na djetetov plač od boli. Ali kad je pogledala djetetu u lice, bilo je to njezino vlastito dijete! Zgrabila ga je i povikala: “To mora biti drukčije!”

Onda se iznenada našla u Africi gdje su muškarci prodavali i kupovali mlade žene te je uzdahnula: “Ovo nije u redu. Htjela bih da nije tako.” Ali kad joj se pogled zaustavio na agoniji jednoga onog tamnog lica, bilo je to lice njezine vlastite sestre te je uzviknula: “To ne smije tako biti!”

A onda se našla u Indiji. Vidjevši veselje vjenčanja, radosno je uskliknula: “Konačno sreća!” A onda se našla na svadbi; muškarac je bio star i zao, a njegova nevjesta mala, mala djevojčica.

“Na kraju krajeva, to je njihov običaj”, uzdahnula je. “Htjela bih da nije tako.” Ali kad je mala nevjesta okrenula svoje nesretne oči prema njoj, žena je glasno povikala: “Moja mala kći! To ne smije tako biti! Ne, ne smije!”

Sâm zrak kao da je bio težak od bolesti i kuge. Vidjela je misionara i njegovu ženu kako rade među bolesnima trošeći svoju jadnu malu plaću kako bi smanjili onu nesreću oko sebe. Ponovno je pogledala, a žene više nije bilo; misionar je radio sam. Tada je povikala anđelu: “Ne mogu više podnijeti! Moram li prolaziti kroz vječnost sjećajući se tih stvari i ne biti u stanju spriječiti ih?”

“Hoćeš li se vratiti na zemlju i promijeniti ih?”

“Dopusti mi da se vratim!” preklinjala je. “Nebo po takvu cijenu nije nebo. Počivati s takvim uspomenama nije počinak.” Probudila se. Sve to nije mogao biti san, pomislila je.

Postoji li odgovor na tu molitvu?

Sljedeće je večeri molila: “Gospodine, daj da pođem i pomognem im!” Mnoge je večeri tako vruće molila, ali molitve joj nisu bile odgovorene. Počela je očajavati i ispitivati: “Postoji li odgovor na tu molitvu?”

Na kraju je molila: “Gospodine, sad znam kako moliti. Daj da pomognem drugima da idu i daj da učinim što god mogu samo da budem od pomoći!” Iako to nije znala, ovaj put njezina je molitva bila odgovorena.

Kad je došlo njezino vrijeme da umre, rekla je: “Tako sam malo učinila. Pokušala sam, ali nisam ništa ostvarila. Htjela bih znati da sam barem malo pomogla.”

PROČITAJTE JOŠ: