Što znači “nositi terete jedni drugih”?

Bog nam je “u Kristu” darovao duhovnu obitelj u kojoj su mnogi s različitim teretima u životu. Apostol Pavao nas potiče da trebamo nositi terete jedni drugih.

Sigurno ste iskusili neke terete u svom životu. Mogu doći u svim oblicima i veličinama. Veliki, mali, podnošljivi, čak i nepodnošljivi. Ipak, na stranicama Biblije vidimo upute koje nas pozivaju da nosimo terete jedni drugih. Zašto Bog to traži od nas?

Nositi terete jedni drugih

Jedna od lijepih stvari u kršćanstvu je to što niste sami. Bog vas povezuje s drugim vjernicima, a jedan od razloga je da jedni druge jačamo i ohrabrujemo. Jedan od načina na koji to činimo je nošenje tereta jedni drugih ili preuzimanje stvari za nekog drugog. Drugim riječima, nitko nikada ne bi trebao prolaziti kroz životne situacije sam. To je jedna od odgovornosti Kristova tijela.

Na primjer, recimo da je netko u crkvi izgubio posao i suočava se s težinom kupovine namirnica kako bi prehranio svoju obitelj. Nositi njegov teret može značiti kupnju namirnica za obitelj kako bi mogli imati hranu u kući. Čineći to, skinuli ste njihovu težinu za taj trenutak u vremenu.

“Nađe li se kod tebe kakav siromah, netko od tvoje braće u kojem god gradu u zemlji što ti je Jahve, Bog tvoj, dadne, ne budi tvrda srca niti zatvaraj svoje ruke prema svome siromašnome bratu, nego mu širom rastvori svoju ruku i spremno mu daj što mu nedostaje (…) Daj mu rado, a ne da ti srce bude zlovoljno kad mu daješ, jer će te zbog toga blagoslivljati Jahve, Bog tvoj, u svakom poslu tvome i u svakom pothvatu ruku tvojih.” (Ponovljeni zakon 15, 7-10)

Koji je kontekst Galaćanima 6, 2?

Poslanica Galaćanima je Pavlova poslanica crkvama u Galaciji, koje su prvenstveno bile sastavljene od vjernika pogana. U njih su se infiltrirali judaisti koji su pokušavali navesti pogane da se obrate na židovske zakone i tradicije prije nego što su došli Kristu. Pavlova poslanica im je podsjetnik na evanđelje koje su primili i slobodu koja dolazi s njim.

Kako se približavamo 6. poglavlju, Pavao se bliži kraju ove poslanice i daje im neka završna ohrabrenja. Jedno od njih je ohrabrenje koje vidimo u stihu 2.

“Nosite terete jedni drugima; ispunjavajte tako zakon Kristov.” (Galaćanima 6, 2)

Pavao je ovu dužnost stavio kao visoki prioritet. Prva polovica poslanice Galaćanima obrana je opravdanja vjerom i niz argumenata protiv lažnog učenja koje je prijetilo da te crkve stavi u ropstvo Zakonu. U Galaćanima 5, 14 podsjetio ih je: “Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!”

Kako se ta ljubav najbolje očituje? Tako da nosimo terete jedni drugih.

Prvi primjer nošenja tereta koji Pavao spominje uključuje suočavanje s teretom grijeha drugog kršćanina. “Braćo, ako se tko i zatekne u kakvu prijestupu, vi, duhovni, takva ispravljajte u duhu blagosti.” (Galaćanima 6, 1) To, naravno, nije drugačiji pristup od discipline koju je Isus iznio u Mateju 18, 15–17. Isus samo objašnjava kako se taj proces treba provesti (nasamo i krotko) i naglašava pravi cilj (obnova, a ne kazna ili javni prijekor). Drugim riječima, osoba koja ispravlja brata grešnika ne treba mu pristupiti kao da je gospodar nad njim, već krotko – kao onaj koji je spreman pomoći kako bi osoba koja je posrnula mogla ponovno stati na noge.

Postoje i druge vrste tereta – ne samo teret onih koji posrću u grijeh. Pomaganje braći i sestrama u vjeri da nose težinu svojih ovozemaljskih nevolja jedna je od glavnih praktičnih dužnosti koja bi trebala zaokupiti svakog kršćanina.

Pavao sugerira da nošenje tereta "ispunjava Kristov zakon"
Foto: Unsplash

Pavao sugerira da nošenje tereta “ispunjava Kristov zakon”

“Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu? A on mu reče: ‘Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim.’ To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: ‘Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.’ O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.” (Matej 22, 36-40)

PROČITAJTE: Kako voljeti svoga bližnjega kao sebe samoga?

Kada razmislite o ovoj izjavi, shvaćate zašto bi Isus od nas tražio da nosimo teret. Time pokazujete ljubav Božju ljubeći bližnjega kao samoga sebe.

Da ste suočeni s teretom biste li željeli pomoć? Ako ste iskreni (a ne ponosni) odgovor je DA. Također, da znate za nekoga tko se suočava s teretom i da ste u poziciji da možete pomoći, biste li? Nadamo se da je odgovor potvrdan.