Oholost grijeh kojeg Bog mrzi
Foto: Pexels

Oholost je grijeh koji Bog najviše mrzi i prvi je od sedam smrtnih grijeha. On je i prirodno prije ostalih jer čitamo: ”oholost dolazi pred propast.” Kao duševno i moralno stanje prethodi gotovo svim drugim grijesima.

Što je oholost?

Svaki je grijeh zapravo sebičnost u bilo kojem obliku, ali oholost sadrži prekomjerno poštovanje samoga sebe, uživanje u vlastitoj superiornosti i nadmoći nad drugima. Sveto pismo kaže u Mudrim izrekama 16,5: ”Mrzak je Jahvi svatko ohola duha: takav zaista ne ostaje bez kazne.”…

Oholost može poprimiti razne oblike, ali svi proistječu iz ohola ljudskog srca. Neki su oholi zbog svog izgleda ili pristale vanjštine, drugi zbog svoje rase, neki zbog svog posla, a neki opet zbog društvenog položaja.

Oholost je uzrokovala Luciferov pad

Oholost može biti duhovna, intelektualna, materijalna ili društvena. Najodvratnija je duhovna oholost. Upravo je taj grijeh, uzrokovao Luciferov pad. Tu je zapravo početak svakog grijeha. U Izaiji 14,12-15 piše: ”Kako pada sa nebesa, Svjetlonošo, Sine Zorin? U svom si srcu govorio: Uspet ću se na nebesa, povrh zvijezda Božjih prijesto ću sebi dići. Na zbornoj ću stolovati gori na krajnjem sjeveru. Uzaći ću u visine oblačne, biti jednak Višnjemu. A sruši se u Podzemlje, u dubine provalije!”

VIDI OVO: Sedam stvari koje Bog mrzi

Lucifer pet puta kaže ”Ja ću”. ”Bit ću iznad Boga.” Oholost njegova srca prvi je grijeh počinjen u svemiru. Kada i mi, poput Lucifera, postajemo zadovoljni samim sobom i uobraženo neovisni, tada smo na opasnom tlu.

Bog osuđuje duhovnu oholost

Bog osuđuje duhovnu oholost jer ona uzdiže vlastitu vrlinu, a ne pouzdaje se u milost Božju. Ona u nama izaziva i potiče prezir i podcjenjivanje drugih i čini nas podlima prema bližnjima. Nagoni nas da kažemo kao nekad farizej: ”Bože, hvala ti što nisam kao drugi ljudi.”…

”Bog se protivi oholima, a poniznima daje milost.” (Jk 4,6). Biblija nas uči da je oholost grijeh. Svaki je oblik oholosti kamen spoticanja na putu u Božje kraljevstvo. Najveći grijeh koji sprječava ljude da uđu u kraljevstvo jest grijeh oholosti. Oholost je grijeh koji Bog, čini se, najviže mrzi.

Kako izbjeći ovaj grijeh?

Kako možete izbjeći taj grijeh? Priznajte ga i ponizite se pred licem Božjim. Dođite do križa Isusa Krista i ”težite među sobom za onim za čim treba da težite u Kristu Isusu”? (Filipljanima 2,5)

Nikakva taština ni oholost ne vode nas Bogu ni u Božje kraljevstvo. Bog će nas primiti samo onda ako se ponizimo i priznamo svoje grijeh, a Isusa Krista prihvatimo kao svoga Spasitelja.

Autor: Billy Graham, prema poglavlju iz knjige ”Sedam smrtnih grijeha” (Duhovna stvarnost, Zagreb)