4 osnovne karakteristike života ispunjenog Duhom Svetim

Prema Novom zavjetu svaki kršćanin ima Duha. ”A nema li tko Duhu Kristova, taj nije njegov” (Rim 8,9). Čovjek prima Duha kad postaje kršćanin.

Međutim, ispunjavanje Duhom ujedno je i zapovijed za sve kršćane. Pavao piše: ”… punite se Duhom” (Ef 5,18). Puniti se Duhom znači dozvoljavati Duhu da stalno upravlja i vlada životom kršćanina. Etički nedosljednim životom može se Duha žalostiti (Ef 4,30). Zapovijed ”punite se Duhom” (ne napunite se!) pretpostavlja da kršćani mogu biti manje ili više puni Duhom.

Ispunjenje Duhom može u Novom zavjetu označvati i iznenadno nadahnuće u posebnom kritičkom trenutku (Djela 4,8; 1,9).

Konačno, Novi zavjet zna za ispunjenje Duhom za određenu životnu službu (Lk 1,15-17).

Nakon zapovijedi ”punite se Duhom” apostol Pavao u Efežanima 5,19 navodi neke od osnovnih karakteristika života ispunjenog Duhom:

  1. Radosno zajedničarenje u cijlu međusobne izgradnje (”razgovarajte međusobno…”)
  1. Zdušno proslavljanje Boga pjesmom (”pjevajte i slavite…”)
  1. Zahvaljivanje Bogu u svakoj situaciji (”svagda i za sve zahvaljujte..”)
  1. Spremnost na međusobnu podložnost (”podložni budite jedni drugima…”)

Autor: T. C. Hammond

NAJNOVIJE!