Nisam došao ukinuti, nego ispuniti
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za srijedu, 12. lipnja 2024. godine: Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. (Matej 5, 17-19)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.« (Matej 5, 17-19)

Evanđelje dana – komentar

Većina revolucionarnih vođa raskida sve veze s prošlošću i odbacuje tradicionalni, postojeći poredak. Gospodin Isus to ne čini. On je podupro Mojsijev zakon i zahtijevao da se on ispuni. Isus nije došao ukinuti Zakon ili Proroke, nego ih ispuniti. Jasno je kazao da ni najmanje slovo, ni jedna crtica neće nestati iz Zakona, dok se potpuno ne ispuni.

Važno je obratiti pozornost da Isus nije rekao da Zakon nikada neće proći. Rekao je da neće proći dok se sve ne ispuni. Osoba koja se pouzdaje u Krista više nije pod Zakonom; ona je pod milošću (Rimljanima 6, 14). Takav je mrtav Zakonu po Kristovu djelu. Zakonska se kazna mora platiti samo jedanput; budući da je Krist platio kaznu, vjernik ne mora. U tom je smislu Zakon nestao za kršćanina (2. Korinćanima 3, 7-11).

Služba Zakona nespašenim ljudima nije završila: “A znamo da je Zakon dobar ako se tko njime služi zakonito” (1. Timoteju 1, 8). Njegova zakonita uporaba jest proizvesti spoznaju grijeha i tako dovesti do pokajanja.

Vraćajući se Propovijedi, zapažamo da je Isus pretpostavio prirodno nastojanje da se Božje zapovijedi ublaže. Budući da su one u biti tako nadnaravne, ljudi ih nastoje ublažiti, pojednostaviti njihovo značenje. Ali tko god prekrši jedan dio Zakona i bude naučavao ljude da čine isto, najmanjim će se nazvati u kraljevstvu nebeskom. Položaj neke osobe u Kraljevstvu određuju njegova poslušnost i vjernost dok je na Zemlji. Onaj tko je poslušan zakonu Kraljevstva – taj će se nazvati velikim u kraljevstvu nebeskom(Prema “Komentaru Novoga zavjeta”, autora Williama MacDonalda)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, pomozi da budemo poslušni Tvojim zapovijedima; da ne budemo samo slušatelji već i izvršitelji Riječi. Pomozi nam da budemo sol zemlje i svjetlost svijeta kako bi drugi vidjeli Tebe u nama i odlučili Te slijediti. Neka nas Duh Sveti preobražava u Tvoj lik. Amen!