U Ivanu 16, 8 čitamo: „A kad on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda“. Uloga Duha je ljudima pokazati uvjerenje ili osvjedočenje o njihovom grijehu, kao i to da ih dovede do vjere u Isusa i do toga da Mu vjerno služe. No što znači to uvjerenje? 

Biblijski primjeri osvjedočenja o grijehu

Izvrstan biblijski primjer osvjedočenja o grijehu pronalazimo u Izaiji 6, 5. Kada je Izaija iskusio Boga u hramu, rekao je: „Jao meni, propadoh, jer čovjek sam nečistih usana, u narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe Kralja, Jahvu nad Vojskama“! Bio je osvjedočen ili uvjeren o svojim grijesima i o svojoj potrebi za Bogom. 

Drugi primjer možemo pronaći kod Kristovog poziva Petru. Petar je doživio kako Isus obavlja čudo na jezeru, kada su se njegove mreže prepunile ribom. Na veličinu Isusa on je odgovorio bacivši se na svoja koljena, rekavši: „Otiđi od mene, jer grješan sam čovjek Gospodine“! (Luka 5, 8) 

VIDI OVO: Što je grijeh i kako biti slobodan od njega?

U Djelima apostolskim 16, Bog je poslao potres kako bi spasio Pavla i Silu iz tamnice. Kada se to dogodilo „Tamničar nakon toga potraži baklju, uleti i dršćući baci se pred Pavla i Silu; izvede ih i upita: “Gospodo, što mi je činiti da se spasim“? Tamničar je bio osvjedočen o svojim grijesima i o svojoj potrebi za Bogom. 

U Psalmu 51, David je bio osvjedočen o svome grijehu preljuba te je priznao Gospodinu: „Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti! Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom“. Vidio je da je njegov grijeh suprotan Božjoj volji i da je vrijedan suda. David se pokajao i kao rezultat toga, molio je Boga za milost. 

Iskreno osvjedočenje o grijehu uvijek uključuje pokajanje

Ti i drugi biblijski primjeri pokazuju nam da osvjedočenje o grijesima znači vidjeti tamu grijeha, koja je u suprotnosti sa ljepotom i savršenošću Božje svetosti. Kada je osoba osvjedočena o grijehu, prikladan odgovor na to je priznavanje grijeha i slavljenje Boga. No, čak i takav odgovor uključuje Božje djelovanje.

Ivan 6, 44 nam pokazuje: „Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me posla; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan“. Bog je taj koji daje osvjedočenje o grijesima ljudima i koji ljude vodi prema pokajanju i vjeri u Isusa Krista. 

Iskreno osvjedočenje također uključuje pokajanje. Djela apostolska 17, 30 govore o tome: „I ne obazirući se na vremena neznanja, nutka sada Bog ljude da se svi i posvuda obrate“.

Izvor: Compellingtruth.org