Što je grijeh i kako biti slobodan od njega?

Ljudi teško prihvaćaju spoznaju da su grešni i osobno odgovorni pred Bogom za svoje počinjene grijehe. Grijeh predstavlja svaku misao, riječi i djelo suprotno Božjoj volji otkrivenoj u Njegovom zakonu – Deset zapovijedi.

Grijeh je promašaj Božjeg zakona – standarda. Tako, čovjek griješi kad god ne ispuni ovaj Božji standard.

Grijeh nije samo ubiti, ukrasti ili lagati. Grešnici smo zato što jednostavno nismo dovoljno dobri, takva nam je priroda. Nitko od nas ne može dostići Božji savršeni standard – standard apsolutne pravednosti i dobrote, jer smo od rođenja grešni. Nosimo u sebi grijeh svojih prvih predaka – ljudi – Adama i Eve.

VIDI OVO: Grijeh zbog kojega Bog plače

Dokaz tome je sklonost da konstantno činimo moralne greške (loša djela za koja uvijek znamo da su loša jer nas zbog njih prekorava naša savjest). Sila grijeha koju Biblija naziva i “palom”, “grešnom” prirodom je u nama prisutna poput sile gravitacije koja nas stalno vuče prema sebi i kojoj se ne možemo nikako oduprijeti.

Mi griješimo kada činimo ono što hoćemo, kada sebično želimo udovoljavati sami sebi ne mareći za dobrobit drugih ljudi. Grijeh je unutar našeg ega, našeg ja koje uvijek želi i misli samo na svoja zadovoljstva.

Dalje, griješimo kada ne ljubimo Boga svim srcem, svom dušom i svim umom svojim (Matej 22,34-40) što je prva i najveća Božja zapovijed. Ovo pokazuje da smo svi prekršili jer smo po prirodi vrlo egocentrični (usmjereni samo ka sebi) a ne Bogocentrični (usmjereni ka Bogu). Bog je savršen i odvojen od grijeha – Svet je. Bog ne može i neće gledati na grijeh i zato nas naš grijeh odvaja od Njega i čini da budemo osuđeni, odbačeni i kažnjeni.

VIDI OVO: 7 razloga zbog kojih je Krist patio i umro

Biblija uči da se Bog pobrinuo za naše stanje poslavši Isusa Krista, svog jedinorođenog Sina, da umre na križu zbog našeg stalnog promašivanja cilja i da tako ponovno uspostavi ispravan odnos između nas i Boga dajući nam oproštenje za naše promašaje.

Bog se pobrinuo za nas, ali svatko od nas to prihvatiti osobno za sebe. Pružena nam je sloboda izbora, a naša vječna sudbina biva određena onim što izaberemo. Možemo prihvatiti ili odbaciti i naši grijesi pred Bogom mogu biti oprošteni ili ne.

Spasenje od grijeha je moguće jedino vjerom u Isusa Krista

Spasenje znači ulazak u Kraljevstvo Božje. To je kraljevstvo Božje milosti gdje Gospodin onima koji u Njega povjeruju i prihvate Njegovu žrtvu daruje potpuno oproštenje i novi život. (Vidi Luka 1,68-79).

Spasenje je oproštenje grijeha po velikoj milosti Boga Oca kroz svog Sina Isusa Krista.

Čovjeku je potrebna pravednost da bi stekao pravo na vječni život i izbjegao Sud Božji. Sveti i savršeni Bog zahtjeva savršenu pravednost koju jedino posjeduje Isus Krist.

Svojom zastupničkom smrću na križu Gospodin Isus nam poklanja Svoju pravednost. Onog trenutka kada čovjek primi Isusa Krista kao osobnog Spasitelja i Gospodina opravdan je u Božjim očima.

VIDI OVO: Kako možemo primiti spasenje od Boga?

Opravdanje je Božji čin kojim Gospodin izjavljuje da je pokajani grešnik u ispravnom odnosu prema Bogu iako ustvari ta osoba nije savršena. Ipak, Bog prihvaća takvu osobu kao da nikada nije sagriješila.

Prema Rimljanima 6,1-18, stara grešna priroda je obesnažena, odnosno nema više silu nad osobom koja je postala kršćanin jer je sjedinjena s Gospodinom Isusom Kristom (Rimljanima 6,3-8). Kad je Krist umro i mi smo umrli s Njim; kad je uskrsnuo i mi smo uskrsnuli zajedno sa Njim.

Kršćanin (nanovorođeni) je mrtav grijehu a živ Bogu. Iako stara grešna priroda izgleda još prilično živa, sila grijeha nad vjernikom je obesnažena time što je on s Kristom umro i uskrsnuo. “Krštenjem u Isusa Krista” kršćanin je sjedinjen s Gospodinom i nije više ni pod kakvom Božjom osudom, kaznom ili prokletstvom (Rimljanima 8,1; Galaćanima 3,10-14).

Autor: Jan Vareca

NAJNOVIJE!