Pazi da u ovome ne zaboraviš Gospodina, Boga svojega!

“Pazi da ne zaboraviš Gospoda, Boga svojega… pošto ti se umnoži sve što imaš.” (Ponovljeni zakon 8,11.13)

Općenito uzevši, Božji narod teško podnosi materijalno blagostanje. Mnogo bolje napreduje pod nedaćama. U svojoj oproštajnoj pjesmi Mojsije je predskazao da će blagostanje Izraela pridonijeti njegovom duhovnom padu: “Ali se Ješurun ugojio pa se uzritao. Ugojio si se, utovio i usalio. Tad odbaci Boga koji ga je stvorio i prezre Stijenu svojega spasenja” (Ponovljeni zakon 32,15).

Ovo proroštvo ispunilo se u dane Jeremije kad se Gospodin žalio: “I kad ih nasitih, preljub počiniše i nagrnuše u kuću bludničinu” (Jeremija 5,7).

VIDI OVO: Bi li kršćani trebali gomilati bogatstvo ili ga izbjegavati?

Opet čitamo u Hošei 13,6: “I kad su oni imali pašu, siti su bili; siti su bili i srce im se uznijelo, stoga mene zaboraviše” (Hošea 13,6).

Nakon povratka iz progonstva leviti su ispovijedali da Izrael nije odgovorio kako treba na sve ono što je Gospodin za njih učinio: “… i jeli su, i nasitili se, i ugojili se, i uživali u tvojoj velikoj dobroti. Ali su se opirali i bunili protiv tebe, i Zakon tvoj bacili sebi za leđa; ubijali su i proroke tvoje koji su svjedočili protiv njih da bi ih tebi vratili, i počinili velike hule” (Nehemija 9,25b.26).

Skloni smo gledati na materijalno blagostanje kao na nepobitan dokaz Božjeg odobravanja onoga što činimo i što jesmo. Kad se zarada digne u visinu, kažemo: “Gospodin me stvarno blagoslivlja.” Vjerojatno bi bilo ispravnije gledati na tu zaradu kao na test.

Gospodin čeka da vidi što ćemo s njom učiniti. Hoćemo li je potrošiti na ugađanje sebi? Ili ćemo postupiti kao vjerni upravitelji i iskoristiti je da Radosna vijest doprije do svih krajeva zemlje? Hoćemo li zgrtati zaradu u nastojanju da nagomilamo bogatstvo? Ili ćemo je investirati za Krista i njegovu stvar?

VIDI OVO: Biblijska istina o zgrtanju bogatstva i imovine koju svi trebaju znati

B. Meyer rekao je: “Ako bi trebalo raspraviti predstavljaju li sunce ili oluja, uspjeh ili kušnja točniji test karaktera, najoštroumniji promatrač ljudske prirode vjerojatno bi odgovorio da ništa tako jasno ne pokazuje ono od čega smo sazdani kao blagostanje jer je ono od svih testova najtočniji test.”

Josip bi se složio. Rekao je: “… jer me Bog učini plodnim u zemlji moje nevolje” (Postanak 41,52). Više se okoristio u nedaćama, nego što se okoristio u blagostanju, premda se u jednim i drugim okolnostima pohvalno ponašao.

Autor: William MacDonald; Izvor: Biblija365.com