Koji je značaj planine Nebo u Bibliji?

Planina Nebo u Bibliji je visoka planina u Moabu s koje je Mojsije promatrao Obećanu Zemlju prije svoje smrti. Uzdižući se preko 4.000 stopa iznad Mrtvog mora, gora Nebo nalazi se na istočnoj strani rijeke Jordana nasuprot gradu Jerihonu.

U posljednjoj fazi izraelskog putovanja u Obećanu Zemlju, Izraelci su se utaborili u Moabu pokraj planine Nebo. Prije nego što je Mojsije umro, Bog ga je pozvao da se popne na vrh gore Nebo: ​​„I toga istoga dana prozbori GOSPOD Mojsiju govoreći: ‘Uzađi na ovo Abarimsko gorje, na goru Nebo — što je u zemlji moapskoj, nasuprot Jerihonu — pa pogledaj zemlju kanaansku koju ću ja dati u posjed sinovima Izraelovim. Onda umri na gori na koju si ti uzašao i pridruži se puku svojemu, kao što se i Aron, brat tvoj, na gori Horu pridružio puku svojemu… Ti ćeš naime vidjeti tu zemlju izdaleka, ali u nju nećeš ući, u zemlju koju ja dajem sinovima Izraelovim’“ (Ponovljeni zakon 32,48-52). Taj isti izvještaj na gori Nebo prvi se put spominje u Bibliji u Brojevima 27,12-14.

Mojsije je umro na planini Nebo

Bog je rekao Mojsiju da će umrijeti na planini Nebo gledajući Kanaan. Mojsijeva molitva da vidi Obećanu zemlju bit će odgovorena, ali neće ući u zemlju zbog onoga što se dogodilo kad je udario stijenu na Meripskim vodama kod Kadeša (Ponovljeni zakon 3,23-28). Mojsije i njegov brat Aron istog dana su iznevjerili Boga svojim gnjevom, ponosom, neposluhom i nepouzdanjem.

VIDI OVO: 6 nevjerojatnih artefakata koji dokazuju autentičnost Biblije

Nakon Mojsijeve smrti na gori Nebo, pokopali su ga u blizini: „I uzađe Mojsije s moapskih ravni na goru Nebo, na vrh Pisge, što je nasuprot Jerihonu. I GOSPOD mu pokaza svu zemlju: Gilead, sve do Dana, i sav Naftali, te zemlju Efraimovu i Manašeovu i svu zemlju Judinu do Zapadnoga mora; zatim Jug te ravnicu doline Jerihona, grada palmi, sve do Coara. Tada mu GOSPOD reče: ‘Ovo je zemlja za koju se zakleh Abrahamu, Izaku i Jakovu govoreći: ‘Dat ću je potomstvu tvojemu.’ Dao sam ti da je vidiš očima svojim, ali onamo nećeš prijeći.’ Tako Mojsije, sluga GOSPODNJI, umrije ondje u zemlji moapskoj po riječi GOSPODNJOJ. I on ga sahrani u dolini, u zemlji moapskoj, nasuprot Bet-Peora. Ali do dana današnjega nitko nije doznao za njegov grob“ (Ponovljeni zakon 34,1-6). Brdo Nebo je također vjerojatno mjesto sukoba između Sotone i arhanđela Mihaela zbog Mojsijeva tijela (Judina 1,9).

Kovčeg saveza na planini Nebo?

Prema vanbiblijskoj židovskoj literaturi, prorok Jeremija je sakrio Kovčeg saveza, Šator sastanka i oltar s tamjanom u pećini na planini Nebo. Prema 2. Makabejcima 2,4-8, Jeremija je primio objavu da odnese Šator i Kovčeg u špilju na planini i zatvori ulaz. Špilja bi potom ostala neotkrivena dok Bog ne okupi sav svoj narod.

Planina Nebo, danas smještena u hašemitskoj Kraljevini Jordana, još uvijek daje sveobuhvatan pogled na Mrtvo more, rijeku Jordan, Zapadnu obalu, a kad je lijepo vrijeme, čak i Jerihon i Jeruzalem.

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Vesna L.