pobijediti grijeh
Foto: Stocksnap.io

Budite li se svakog dana tjeskobni radi neke lakozavodljive požude ili navike? Živite li u agoniji, misleći: ”Ova užasna stvar je još uvijek živa u meni!”?

Bog sve zna o grijehu koji je ostao u vašem srcu. I on zna koliko ga mrzite i plačete radi njega. On želi da čujete ovu riječ: ”Ne boj se! Ja sam tvoj štit, tvoj zaštitnik, tvoja obrana, tvoj mač svetosti protiv svih neprijatelja. Ja znam put iz kušnje za tebe. I ja ću te naučiti boriti se!”

David je to znao i zbog toga je mogao reći: ”… zla se ne bojim” (Ps 23,4). On je shvatio da bi sotona odnio pobjedu kad bi uvjerio kralja da se uplaši.

Ljubljeni, to je upravo način kako neprijatelj djeluje protiv vas. On želi da se bojite svoga grijeha – da se bojite kako nikada nećete biti slobodni. Ali Bog svim ožalošćenim i povrijeđenim svetima kaže: ”Ne boj se! Ja vidim i znam tvoju patnju. I neću dopustiti sotoni da te uništi!”

Možda ćete pitati: ”Ali što da radim? Kako mogu imati mir Gospodnji i počivati u svemu tome?”

Odgovor se nalazi u riječi Božjoj Mojsiju i Izraelu. S morem pred njima, neprijateljem iza i nemogućnošću bijega, Bog im je zapovjedio: ”Ne bojte se… Stojte čvrsto pa ćete vidjeti što će vam Jahve učiniti da vas danas spasi… Jahve će se boriti za vas. Budite mirni.” (Izl 14,13-14).

Što znači posljednji izraz – ”Budite mirni!”? To znači, ne brinite se više, ne pokušavajte naći izlaz – umjesto toga, pouzdajte se u Boga da će On stvoriti put za vas. Tada će vam On dati riječ vodstva kao što ju je dao i Izraelu: ”…krenite na put” (Izl 14,15).

I Jošua se suočio s nemogućim neprijateljem. On i njegova vojska morali su stupati svu noć do Gibeona da bi se suočili s ogromnom vojnom mašinerijom od pet udruženih kraljeva. Kad je Jošua pogledao na bojno polje, vidio je dolinu punu silnih bojnih kola i dobro izvježbanih vojnika. A sve što je on imao bila je umorna grupa nevještih vojnika.

U tom se trenutku vjerojatno oblak očaja počeo pojavljivati nad Jošuom te je pomislio: ”Gospodine, jedva smo dovde došli i sad se moramo tući s ovim jakim neprijateljem. Molim te, reci mi, što da sad radimo?”

Sveto pismo kaže: ”A Jahve reče Jošui: ‘Ne boj se! Ja sam ih predao u tvoje ruke, i nijedan od njih neće se održati pred tobom” (Jš 10,8).

Bog je proglasio pobjedu čak i prije nego je Jošua ušao u borbu. Rekao je: ”Pobjeda je već zadobivena! Nijedan od tih neprijateljskih vojnika neće ostati stajati nakon borbe. Idi sad i bori se znajući da sam ti ja obećao pobjedu!”

To je poruka križa! Pobjeda je već zadobivena za nas. Bez obzira s kakvom se krizom suočavamo i kakve snažne poteškoće leže pred nama, naša pobjeda je sigurna: ”Ali u svemu ovome sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio” (Rim 8,37).

Znači li to da mi ne moramo ništa činiti – da se od nas očekuje jedino da stojimo i čekamo da Bog pošalje anđele da pogubi sve naše neprijatelje? Ne, nikada! Iako je Bog proglasio pobjedu, On za nas neće učiniti ono što moramo mi.

Mi još uvijek moramo uzeti mač i boriti se s neprijateljem. Razlika je u tome što to moramo učiniti vjerujući da nam je Bog obećao pobjedu: ”Ali hvala Bogu koji nam dade pobjedu po našem Gospodinu Isusu Kristu” (1 Kor 15,57).

Duh Sveti odgovara na našu vjeru. Kad ga zovemo, On dolazi na nas nadnaravnom silom da usmrti djela tijela. Naš dio je vjera – i zatim hodanje u vjeri da će se Duh Božji oduprijeti sili zla koja dolazi protiv vas.

Autor: David Wilkerson

IZVORPut života 404; 11/2016