Mnogi samo pričaju, ali malo pokazuju u praksi. Ako vidite svog brata ili sestru u potrebi pa se ipak oglušite, kako ikako možete reći da ljubav Božja ostaje u vama?

Svatko treba pomoć u nekom trenutku. Ovo su 7 najvažnijih biblijskih stihova u vezi pomaganja drugima u potrebi.

Posjećivanje siročadi i udovica

Jakovljeva 1,27: „Pobožnost čista i neokaljana pred Bogom i Ocem jest ova: pohađati siročad i udovice u njihovoj nevolji, čuvati se neokaljanim od svijeta.“

U cijeloj Bibliji možda ne postoji veći stih od ovoga koji nam definira čistu vjeru. Jakov zapravo kaže da je to bit vjere. Ne radi se samo o vjeri, već o odnosu, i to s udovicama i siročadi. Čitamo kroz Bibliju da je Bog zaštitnik siročadi i udovica. Psalam 68,5 kaže da je on „Otac siročadi i sudac udovicā, Bog u svojemu svetom prebivalištu.“ Ne radi se samo o posjećivanju kad su usamljeni, nego posjećivanju „u njihovoj nevolji“. Njihova nevolja može biti gubitak muža i oca djeteta. Isus voli djecu i zna da je ljubav glagol… to je ono što činite – pokazujete udovicama i siročadi što je ljubav vašim djelima. Ljubav je pomaganje tamo gdje je potrebno (hranom, odjećom, košenjem travnjaka itd.), a možemo biti i otac onima koji nemaju oca i pomoći udovicama koje su izgubile svoje muževe.

Dijeljenje ugađa Bogu

Hebrejima 13,16: „A dobročinstva i zajedništva ne zaboravljajte, jer takve su žrtve ugodne Bogu.“

Ovo je istina. Ako ne činimo dobro i ne dijelimo ono što imamo, zanemarujemo druge. Dijeljenje onoga što imate primjer je osobnog žrtvovanja koje je ugodno Bogu. Kad Pismo govori o ugađanju Bogu, onda znamo da to mora biti važno. To je jedan od razloga zašto je rana crkva rasla tako brzo kao što čitamo u Djelima 2,44-45: „A svi koji su vjerovali bijahu zajedno i sve im bijaše zajedničko. I prodavali bi posjede i imovinu i dijelili ih svima, kako bi komu trebalo.“ Ono čime smo blagoslovljeni od Boga, treba biti blagoslov za druge.

Brat u potrebi

Prva Ivanova 3,17: „A tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svojega u potrebi pa zatvori srce svoje pred njim — kako ljubav Božja ostaje u njemu?“

Mnogi samo pričaju, ali malo pokazuju u praksi. Ako vidite svog brata ili sestru u potrebi pa se ipak oglušite, kako ikako možete reći da ljubav Božja ostaje u vama? To nije moguće jer nas Božja ljubav treba potaknuti da pomažemo jedni drugima. Ako imate krov nad glavom, pun hladnjak, ili čak na pola pun, imate posao, grijanje zimi i klima uređaj ljeti; imate dobra ovoga svijeta. Zašto onda ne možemo dijeliti ono što nam je Bog povjerio? Samo smo upravitelji onoga što nam je Bog dao, a držat će nas odgovornima na dan svoga pohoda.

Gledati na interese drugih

Filipljanima 2,4: „Ne gledajte samo svaki na svoje nego neka svatko gleda i na ono što je drugih.“

Interesi drugih trebali bi biti i naši interesi. Svakako pazimo na sebe, ali kako se možemo praviti slijepi na tuđe potrebe? Postoji određeni trik u velikodušnosti – Bog daje natrag ono što proslijedimo kroz naše ruke. No, ako čvrsto držimo stisnute šake, Bog ne može više ništa uliti u ruke koje ne puštaju što imaju.

Raditi za druge znači raditi za Krista

Matej 25,35-40: „Jer ogladnjeh, i dadoste mi jesti; ožednjeh, i napojiste me; tuđinac bijah, i primiste me; gol, i zaogrnuste me; oboljeh, i pohodiste me; u tamnici bijah, i dođoste k meni. Tada će mu pravednici odgovoriti govoreći: ‘Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo, ili žedna i napojismo? A kada te vidjesmo kao tuđinca i primismo, ili gola i zaogrnusmo? A kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ I odgovorivši, kralj će im reći: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste.’“

Jednom sam jednog ljetnog dana dijelio biblijske traktate i prolazio je čovjek koji je tvrdio da je ateist, ali znate što je učinio? Zamolio me da uđem u njegovu kuću i ohladim se, a onda mi je donio bocu hladne u vode. Rekao sam mu da je to učinio za Isusa. Pomislio je: „Što? Kako to mislite?“ Tada sam mu ponovio te stihove i bio je zadivljen time kako Isus gleda na ono što činimo drugima kao da to činimo Njemu. Mislim da sam potaknuo ovog čovjeka da se zamisli. Nadam se da je riječ potonula duboko u njegovu savjest. Možda ga vidim u kraljevstvu. Kada posjetite bolesne, kada posjetite one koji su u zatvoru ili im napišete pismo, kada podijelite odjeću siromašnima ili kad nekome date piće… kao što je ovaj čovjek učinio meni, zapravo to činite Kristu.

Vjera bez djela nije uopće vjera

Jakovljeva 2,14-17: „Kakva korist, braćo moja, ako tko govori da ima vjeru, a djelā nema? Može li ga vjera spasiti? Ako li su koji brat ili sestra goli i potrebiti svagdanje hrane pa im tko od vas rekne: Idite u miru, grijte se i sitite!, a ne date im što je potrebno za tijelo, koja korist? Tako i vjera: ako nema djelā, mrtva je sama po sebi.“

Čuo sam kako ljudi reagiraju na zahtjeve za pomoć na način: „Žao mi je… molit ću za vas.“ To možda i nije toliko obećanje za molitvu koliko izbjegavanje odgovornosti. Lakše je reći: „Idite u miru, grijte se i sitite!“ i „Molit ću za vas“ nego da im stvarno pomognete. Prazna priča. Ako nemate djela, onda vaša vjera možda ni nije prava. Nismo spašeni djelima, ali spasonosna vjera čini djela!

Posuđivanje Gospodinu?

Izreke 19,17: „GOSPODU pozajmljuje tko se smiluje siromahu i on će mu uzvratiti za dobročinstvo njegovo.“

Ovo je poput stiha u kojem Isus kaže da ako pomažete drugome, pomažete Njemu, jer ako je netko velikodušan prema siromašnima, zapravo na neki način posuđuje Gospodinu. Gospodin obećava da će im „uzvratiti za [njihovo] djelo“, tako da je to dobitna situacija. Pomozite nekome u potrebi i sam Gospodin će vam uzvratiti i zapamtiti. On ima sve resurse svemira na vrhovima prstiju.

Zaključak

Ako želite pomoći drugima, recite nekome koga poznajete da još nisu spašeni i da se trebaju pokajati. Nešto najvelikodušnije što možemo učiniti jest riskirati da nas zamrze, prezru, prognaju i pomisle o nama da smo uskogrudni zato što im kažemo da su suočeni s Božjim gnjevom ako se ne pokaju za svoje grijehe, priznaju ih Bogu i polože svoje pouzdanje u Krista. To je nešto najdivnije što ikada možete učiniti za nekoga. U ovom životu nema ničega što može pomoći nekome osim da im podijelite evanđelje u nadi da će biti spašeni. Dar milosti i vječnoga života najveći je dar koji postoji. Zašto ga ne dijeliti? Previše je neprocjenjiv da se zadrži za sebe, zar ne?

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Patheos.com