Pokriva li zaista ljubav mnoštvo grijeha?

Pokriva li ljubav mnoštvo grijeha? Je li to pokrivanje grijeha novi koncept novoga saveza? Što točno znači pokriti grijeh? 

Biblija jako puno toga ima za reći o ljubavi: o onome kako ona izgleda, što ljubav čini, a što ne, kako se ”ponaša” i drugo. U Novome zavjetu apostol Petar nam daje uputu o ljubavi koja slijedi: 

Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha!“ (1. Petrova 4, 8) 

Ljubav je kamen temeljac kršćanske vjere. Ivanovo evanđelje bilježi Isusove riječi, koje to vrlo jasno ističu: 

Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. Kaže mu Juda, ne Iškariotski: “Gospodine, kako to da ćeš se očitovati nama, a ne svijetu? Odgovori mu Isus: “Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.“ (Ivan 14, 15; 21-24) 

Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.“ (Ivan 13, 34-35) 

No pokriva li ta ljubav zaista mnoštvo grijeha? Je li to pokrivanje grijeha novi koncept novoga saveza? Što točno znači pokriti grijeh? 

Nije novi koncept

Pokrivanje grijeha subjekt je koji se provlači kroz Bibliju. U Starome zavjetu, ponekad se koristi riječ pokrivanje. 

Mržnja potiče sukobe, no ljubav pokriva sve grijehe.“ (Izreke 10, 12) 

„Tko prikriva prijestup, traži ljubav, a tko glasinu širi, razgoni prijatelje.“ (Izreke 17, 9) 

Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven!“ (Psalam 32, 1) 

Oduzeo si krivnju zlodjela narodu svojemu, pokrio si sve grijehe njihove.“ (Psalam 85, 2) 

U drugim se situacijama ne spominje riječ pokrivati. 

Neka potom zakolje jarca za žrtvu pokajnicu za grijeh naroda; neka unese njegovu krv za zavjesu te s njegovom krvi učini kako je učinio s krvlju od junca: neka njome poškropi po Pomirilištu i pred njim. Tako će obaviti obred pomirenja nad Svetištem zbog nečistoća Izraelaca, zbog njihovih prijestupa i svih njihovih grijeha. A tako neka učini i za Šator sastanka što se među njima nalazi, sred njihovih nečistoća. Kad on uđe da obavi obred pomirenja u Svetištu, neka nikoga drugog ne bude u Šatoru sastanka dok on ne iziđe. Obavivši obred pomirenja za se, za svoj dom i za svu izraelsku zajednicu.“ (Levitski zakonik 16, 15-17) 

Riječ koja se ovdje spominje jest pomirenje. Na hebrejskom, to je riječ ”kaphar”, koja se prevodi sa pokriti, pomiriti, dati pomilovanje. 

Kakva vrsta ljubavi pokriva?

Petar nam daje upute da trebamo voljeti gorljivom ljubavlju. Kakva je gorljiva ljubav? Grčka riječ koja se ovdje koristi je ”ektenes”, što znači rastegnuta, najiskrenija, revna. To znači biti namjeran, neprestan, intenzivan, iskren, revan. 

Ta ljubav, za koju smo dobili zapovijed da je morao imati, može pokriti mnoštvo grijeha i mora biti u potpunosti produžena sve do dobivanja nužnog rezultata. 

Pokriti znači oprostiti

Jedan od načina kako ljubav pokriva grijehe jest oprost. Vidimo kako je Bog, kroz Isusa Krista, svoga Sina, pokazao prema nama svoju najveću ljubav. 

A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije.“ (Rimljanima 5, 8) 

U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.“ (1. Ivanova 4, 10) 

Zbog toga što nas Bog voli, On oprašta. Bog isto tako želi da i mi oprostimo drugima kroz moć ljubavi. 

Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.“ (1. Ivanova 4, 7-9; 16) 

Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.“ (Efežanima 4, 32) 

Pokriti znači pokazati milosrđe

Još jedan način kako ljubav pokriva grijeh jest kroz snagu milosrđa. Biblija nas uči da smo spašeni po milosrđu, kroz vjeru. 

Iako nakon nanovog rođenja postajemo novi ljudi, potrebno nam je Božje milosrđe, kako bismo naučili kako živjeti novi život. 

Pojavila se doista milost Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu.“ (Titu 2, 11-12) 

Noi je bilo potrebno milosrđe kada je legao nepokriven u svome šatoru, nakon što je popio previše vina. Ham, Noin najmlađi sin, otkrio ga je njegovoj braći. Takav nedostatak milosrđa Hamu je donio prokletstvo. No, Noina dva starija sina milosrdno su ga pokrili i zbog tog su čina bili blagoslovljeni. 

Noa, zemljoradnik, zasadio vinograd. Napio se vina i opio, pa se otkrio nasred šatora. Ham, praotac Kanaanaca, opazi oca gola pa to kaza dvojici svoje braće vani. Šem i Jafet uzmu ogrtač, obojica ga prebace sebi preko ramena pa njime, idući natraške, pokriju očevu golotinju. Lica im bijahu okrenuta na drugu stranu, tako te ne vidješe oca gola.“ (Postanak 9, 20-23) 

Milosrđe pokriva grijeh tako što se milosrđe u privatnosti susreće s grijehom i dopušta grješniku pokajanje. 

Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo.“ (Matej 18, 15) 

Čuvajte se!” “Pogriješi li tvoj brat, prekori ga; ako se obrati, oprosti mu. Pa ako se sedam puta na dan ogriješi o tebe i sedam se puta obrati tebi govoreći: `Žao mi je!`, oprosti mu.“ (Luka 17, 3-4) 

Braćo moja, odluta li tko od vas od istine pa ga tkogod vrati, znajte: tko vrati grešnika s lutalačkog puta njegova, spasit će dušu njegovu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha.“ (Jakovljeva 5, 19-20) 

Da, mnoštvo grijeha 

Možemo sagriješiti na mnoštvo načina. No ne postoji niti jedan grijeh koji bi bio toliko velik ili toliko loš da ga Bog ne može oprostiti ili da taj grijeh ne možemo iznijeti pred Boga. Upamtimo, Bog je ljubav. 

Kada volimo druge, činimo ono što čini Bog. Kada volimo gorljivom ljubavlju, kao što nam Petar daje upute, tada volimo s namjerom. 

Naša namjerna ljubav pokriva mnoge grijehe. Ona to čini kroz oprost, milosrđe i obnovu nakon pokajanja. 

Autorica: Danielle Bernock; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com

PROČITAJTE JOŠ: