Što je poruka evanđelja?

Poruka evanđelja treba doprijeti do svakog čovjeka na našem planetu. Od čega se sastoji ta poruka koju svi trebaju čuti? 

Riječ ”evanđelje” znači radosna vijest. No prije radosne, postojala je loša vijest, koja je nastala zbog toga što su Eva i Adam bili neposlušni Bogu. (Postanak 3, 1-24) Grijeh možemo definirati kao neuspjeh u ispunjavanju moralnih Božjih zakona, u djelu, ponašanju i prirodi.

S obzirom na to da Adam i Eva predstavljaju cijeli ljudski rod, to znači da je svaki čovjek naslijedio od njih grješnu prirodu. Osim toga, poput Adama i Eve i mi griješimo. (Rimljanima 3, 23; Efežanima 2, 1-3)

Grijeh mora biti kažnjen

Bog je svet i pravedan, stoga ne može imati ništa zajedničko s grijehom. Zbog toga što je pravedan, grijeh mora biti kažnjen. Stoga, zbog grijeha ne samo da smo vječno odvojeni od Boga, nego se također suočavamo i s vječnom kaznom pakla, koja započinje sa žalcem smrti. (Rimljanima 6, 23)

Grješnici trebaju biti spašeni

Samo netko tko je bezgrješan može spasiti cijelu ljudsku rasu, koja se utapa u oceanu grijeha. Radosna vijest jest ta da postoji netko tko je to učinio. Njegovo je ime Krist Isus. Razlog zbog kojeg je Bog poslao svoga Sina, jest jer nas voli. (Ivan 3, 16) No, s obzirom na to da je Bog pravedan, potrebno je obračunati se s grijehom koji nas odvaja od Njega, kako bi nam bilo oprošteno i kako bismo bili pomireni s Bogom. Hebrejima 9, 22 nam govori da bez prolijevanja krvi nema oprosta grijeha. Krist, koji je i Bog (Kološanima 2, 9) i čovjek (Ivan 1, 14) i koji je živio bezgrješnim životom (1. Petrova 2, 22) jedini je koji je mogao umrijeti umjesto nas, kako bi nama grijesi mogli biti oprošteni.

VIDI OVO: Kako podijeliti Evanđelje s prijateljem kojeg ono ne zanima?

Oprost grijeha i pobjeda nad smrću

Iako Kristova smrt osigurava oprost grijeha, Njegovo uskrsnuće od mrtvih potvrđuje Njegovu pobjedu nad smrću (1. Korinćanima 15, 54-55) i obećava da će svi Njegovi sljedbenici također ustati iz mrtvih i naslijediti Kraljevstvo, kao Božja djeca. (Ivan 1, 12) Već u ovome životu, oni su nanovo rođeni, očišćeni i posvećeni po Duhu Svetome. Oni sada žive kao Božja djeca i čeznu za danom kada će se Krist vratiti kako bi sudio čovječanstvu i kako bi stvorio nova nebesa i novu Zemlju. Nakon toga Božje kraljevstvo bit će potpuno. Vjernici će živjeti u vječnosti, u odnosu koji će biti ispunjen ljubavlju sa svojim Stvoriteljem. U svojim učenjima i činjenjima čudesa, Krist nam je već pokazao djelić onoga kako će izgledati Kraljevstvo.

Besplatan dar

Ovo spasenje koje je Krist zadobio za nas i koje nam nudi, besplatan je dar. (Rimljanima 5, 16; 6, 23) Možemo ga ili prihvatiti ili odbaciti. Spasenje ne možemo zaslužiti djelima; možemo ga samo primiti po vjeri. (Efežanima 2, 8-9) Apostol Pavao nas uči sljedeće: „Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.“ (Rimljanima 10, 9)

Ključni elementi evanđelja

Kao sažetak, navest ćemo sljedeće ključne elemente evanđelja:

  • Cjelokupno čovječanstvo je sagriješilo i zaslužuje Božju kaznu.
  • Krist je umro na križu kako bi platio za te grijehe.
  • Krist, Božji Sin, uskrsnuo je od mrtvih kako bi osigurao vječan život za sve one koji vjeruju u Njega.
  • Spasenje i vječni život ponuđeni su svima kao besplatni darovi.

Kako odgovoriti?

Kako bismo trebali odgovoriti na Radosnu vijest? Novi zavjet poziva nas na ”pokajanje i vjerovanje u evanđelje”. (Marko 1, 15) To znači da se moramo okrenuti od naše pobune protiv Boga i da Mu se moramo podčiniti. (1. Solunjanima 1, 9-10) To znači da trebamo povjerovati da nam je Krist osigurao spas od grijeha, koji nam je potreban.

Ako vjerujete u ovo, onda ćete se složiti s molitvom koja slijedi, koja je izvrstan način kako odgovoriti na dobre vijesti poruke evanđelja:

„Gospodine Kriste. Dolazim Tebi i priznajem Ti da sam grješnik/ca. Molim Te oprosti mi. Vjerujem u ono što si učinio na križu. Vjerujem da si umro na križu, da si bio pokopana i da si uskrsnuo od mrtvih, zbog mojih grijeha. Molim Te, očisti me od mojih grijeha i budi Gospodin u mome životu. Hvala Ti na tome što si me primio u svoje Kraljevstvo. Molim u Tvoje ime. Amen.“

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Ivan H.