Poruka o Kristu: Snažna PORUKA za svako živo biće

Ovo je jasna, jednostavna, snažna poruka za svako živo biće, to je poruka o Kristu, koji nudi mir s Bogom.

Istina je vječna. Ne mijenja se od jednog vremenskog razdoblja do drugog, od jednog naroda do drugog. Čovjekove ideje se mogu razlikovati, običaji čak i mijenjati, čovjekovi moralni zakoni kolebati, ali velika i sveopća istina ostaje vječno.

Vijest o Isusu Kristu, Spasitelju, glavni je sadržaj Biblije, to je povijest spasenja. Ozbiljni proučavatelji Biblije tragali su za izvještajima o Isusu Kristu od početka Staroga zavjeta, jer je Isus Krist prava tema Staroga i Novoga zavjeta.

Činjenice o Isusu Kristu su glavni sadržaj Biblije, jer iznose izvještaje o Njegovu životu. To je poruka mira, ljubavi, vječnosti i neba. Biblija nema nekih skrivenih poruka za koje bi bilo potrebno neko posebno tumačenje. To je jasna, jednostavna, snažna poruka za svako živo biće, to je poruka o Kristu, koji nudi mir s Bogom.

U Knjizi Postanka Isus se pojavljuje kao ženin rod.

U Knjizi Izlaska On je Pashalno janje.

U Knjizi Brojeva On je udarena stijena.

U Knjizi Ponovljenog zakona On je prorok.

U Sucima je sudac i izbavitelj.

U Ruti je nebeski rođak.

U Kraljevima je obećani kralj.

U Nehemiji je obnovitelj naroda.

U Esteri je zagovornik.

U Jobu je moj iskupitelj.

U Psalmima je moje sve u svemu.

U Izrekama je moj ugled.

U Propovjedniku je moj cilj.

U Pjesmi nad pjesmama je onaj koji me zadovoljava.

U Prorocima je Knez mira koji dolazi.

U Evanđeljima je Krist koji je došao tražiti i spašavati.

U Djelima apostolskim je uskrsli Krist.

U poslanicama je Krist koji se nalazi zdesna Ocu.

U Otkrivenju je Krist koji će doći i vladati svijetom.

Autor: Billy Graham