Posjećuju li nas anđeli i danas?

Posjećuju li nas anđeli i danas kao u doba Staroga i Novoga zavjeta?

Anđeo je nadnaravno biće stvoreno od Boga koje ima vječni život već u sebi. Bog je stvorio anđele iz raznih razloga, ali jedan od glavnih razloga zašto ih je Bog stvorio jest da ih koristi kao glasnike između sebe i vjernika. Riječ „anđeo“ dolazi od latinske riječi angelus, što znači „glasnik“.

U mnogim slučajevima anđeli su Božji glasnici, ali ne donose vlastitu poruku, već samo ono što dolazi od Boga. Na hebrejskom, riječ za anđela je mal’āk̠ ‘ĕlōhîm, a znači „Božji glasnik“. Anđeli nikad ne rade neovisno o Božjoj volji. Bog je stvorio neke anđele za izričitu svrhu dostavljanja poruka.

Mihael (čije ime znači „Tko je poput Boga?“) dobar je primjer. Došao je donijeti poruku Danielu. Daniel je molio tri tjedna prije nego što je konačno dobio odgovor, ali drugi anđeo je možda spriječio da se Mihaelu donese poruka… tamni anđeo, možda čak i sam Sotona. Glasnik je rekao Danielu: A knez perzijskoga kraljevstva protivio mi se dvadeset i jedan dan; i gle, Mihael, jedan od knezovā prvakā, dođe mi pomoći. I ja ostadoh ondje kod perzijskih kraljeva“ (Dan 10,13). Dakle, anđeli su očigledno uključeni u duhovne ratove; ili barem u neke okolnosti.

Gabriel, drugi anđeo, donio je vijest roditeljima Ivana Krstitelja da će imati dijete u svojoj starosti (Luka 1), ali i posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici isprošenoj za čovjeka kojemu bijaše ime Josip, iz doma Davidova. I djevici bijaše ime Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: ‘Zdravo, milošću podarena! Gospodin s tobom! Blagoslovljena ti među ženama!’“ (Luka 1,26-28). Poruka je bila da će nositi Mesiju; Spasitelja svijeta! Dakle, jedna stvar koju anđeli rade jest da donose poruke. Uostalom, zovu se glasnici.

Svrha anđela

Bog je stvorio svakog anđela sa svrhom, ali neki su anđeli posebniji od drugih. Jedan primjer su oni koji slave Boga nad Njegovim prijestoljem. Ovi se anđeli nazivaju serafima: I vikahu jedan drugomu i govorahu: ‘Svet, svet, svet GOSPOD Nad Vojskama! Puna je sva zemlja slave njegove!’“ (Izaija 6,3). Znači da su neki anđeli stvoreni da daju slavu Bogu! Serafini koji pokrivaju Božje prijestolje imaju šest krila, a svaki par krila ima određenu svrhu. Izaija piše: Iznad njega stajahu serafi, svaki s po šest krila: dvama su zaklanjali lice svoje, dvama pak zaklanjahu noge svoje, a dvama su letjeli“ (Izaija 6,2).

PROČITAJTE: Anđeli čuvari: Postoje li i što Biblija kaže o njima?

Primijetite da su svi zazivali: „Svet, svet, svet“, ali zašto ti anđeli imaju šest krila? Jedan par pokriva njihove oči, jer ni sveti anđeli možda ne mogu gledati Boga i živjeti. Zatim s drugim parom krila lete, a treći par krila im pokriva noge, možda ukazujući na svetu zemlju, jer je sve blizu Gospodina sveto. Poput planine u pustinji, poput zemlje na kojoj je Mojsije stajao pred gorućim grmljem i poput zemlje na kojoj je Jošua stajao kad je susreo pred-utjelovljenog Krista, zapovjednika Gospodnje vojske (Jošua 5,13-15). Bez obzira na slučaj, ti anđeli su trebali dati slavu Bogu i to činiti 24/7. To je i naša svrha, baš kao što je psalmist napisao: Ne nama, GOSPODE, ne nama, već svojemu imenu slavu daj; zbog milosrđa svojega, zbog istine svoje“ (Psalam 115,1)!

Anđeli koje gostimo

Anđeli imaju još jednu svrhu osim slavljenja Boga i donošenja njegovih poruka. To je kontakt s ljudima. Biblija nas upozorava da gostoljubivosti ne zaboravljamo; jer njome neki, ne znajući, ugostiše anđele“ (Hebrejima 13,2). Taj stranac kojeg susrećete može biti anđeo. Ta osoba koja dolazi ni otkuda da vam pomogne može biti anđeo. Biblija jasno kaže da neki „ugostiše anđele“, ali nisu znali da su anđeli. Koga god susrećemo može biti prilika da pokažemo gostoprimstvo strancu, ili anđelu koji bi mogao izgledati tako. Bitno je da se svi odnosimo s ljubavlju i poštovanjem. Nitko ne bi trebao biti iznad ili ispod nas. Ta osoba prema kojoj izražavate svoj bijes može biti anđeo, i siguran sam da to nije zabavno anđelu.

Nadnaravna pomoć

Jednom prilikom, anđeo je oslobodio Petra, Pavla i Silu, stoga su apostoli Pavao i Petar znali da su vrlo vjerojatno anđeli bili u njihovoj nazočnosti. Oni su također služili Isusu više nego jednom, i zato je Pavao s tom spoznajom napisao Timoteju: Zaklinjem te pred Bogom i Gospodinom Isusom Kristom i izabranim anđelima da se toga držiš bez predrasude i ništa ne činiš po naklonosti“ (1. Timoteju 5,21). Pavao je rekao da su i Otac i Krist bili u njegovoj nazočnosti dajući ovu zapovijed Timoteju, a tako i „izabrani anđeli“. Anđeli su tisućama godina intervenirali za ljude, i u Starom zavjetu i Novom zavjetu, i doista, još uvijek mogu intervenirati za nas danas… a možda čak i bez našeg znanja.

PROČITAJTE: Je li dobro komunicirati s anđelima?

Posjećuju li nas anđeli i danas?

Biblija uči da su neke od nas možda posjetili anđeli, a da to i ne znamo, ali ponekad se ljude naziva anđelima za djela koja učine, ali većina nas općenito ne izvješćuje o anđelima svakodnevno, ali Bog ih koristi da služe svetima; čak i ranjenim Samaritancima pokraj ceste (Luka 10,25-37). Naš bližnji je onaj koga vidimo, treba li pomoć ili ne. Svakako vjerujem u anđele, i vjerujem da su i danas prisutni i još uvijek služe svetima. Pretpostavljam da je većina anđela nevidljiva jer su duhovna bića, ali samo zato što ih ne možete vidjeti ne znači da ih nema. Znamo da Bog postoji, iako ga nikada nismo vidjeli, tako su sigurno i anđeli oko nas, a možda nas posjećuju na način na koji ni ne znamo.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com