Trebamo li poštivati vlasti? Evo što Biblija kaže!

Moramo poštivati svoje vlasti kao službene sluge Gospodnje iako se ne moramo slagati s njihovom politikom.

“Ne kuni Boga i ne proklinji glavara puka svojega.” (Izlazak 22,28)

Kad je Bog dao Mojsiju zakon, uključio je i posebnu zabranu da se protiv onih koji su na nekom položaju vlasti govori uvredljivo ili bez poštovanja. Razlog je jasan. Ovi vladari i vođe su Božji predstavnici. “Jer nema vlasti osim od Boga, a vlasti koje postoje, od Boga su postavljene” (Rimljanima 13,1).

Vlasti su od Boga postavljene

Vladar je “služnik Božji – tebi na dobro” (Rimljanima 13,4). Premda vođa ne mora osobno poznavati Gospodina, svejedno je on službeno Gospodinov čovjek.

Veza između Boga i ljudskih vladara tako je bliska da on ponekad o njima govori kao o bogovima. Tako današnji redak u starijem engleskom prijevodu doslovno glasi: “Ne kuni bogove i ne proklinji glavara svoga naroda.” To se može odnositi na državnu vlast. A u Psalmu 82,1.6 Gospodin suce naziva bogovima, ne misleći pritom da su oni božanstva, već jednostavno da su oni Božji zastupnici.

Premda je kralj Šaul napadao Davida s ciljem da ga usmrti, David nije dozvoljavao svojim ljudima da ni na koji način naude kralju jer je on bio pomazanik Gospodnji (1. Samuelova 24,6).

Kada je apostol Pavao u neznanju prigovorio velikom svećeniku, brzo se pokajao i ispričao rekavši: “Nisam znao, braćo, da je velesvećenik. Jer pisano je: ‘O glavaru puka svojega ne reci ništa loše'” (Djela 23,5).

Poštivanje vlasti je prisutno i u duhovnom području

Poštovanje vlasti ima primjenu i u duhovnom području. To objašnjava zašto se arkanđeo Mihael nije usudio iznijeti pogrdnu optužbu protiv Sotone, već je jednostavno rekao: “Prekorio te Gospod!” (Judina 9).

Jedno od obilježja otpadnika posljednjih vremena je i to da preziru vlasti i ne boje se zlo govoriti o onima na položaju dostojanstva (2. Petrova 2,10).

Pouka za nas je jasna. Moramo poštivati svoje vladare kao službene sluge Gospodnje iako se ne moramo slagati s njihovom politikom ili odobravati njihov osobni karakter. Nikako ne bismo smjeli reći ono što je rekao jedan kršćanin u žaru političke kampanje: “Predsjednik je podli nitkov.”

Nadalje, moramo moliti “za kraljeve i sve koji su na vlasti, da uzmognemo provoditi miran i spokojan život u svoj pobožnosti i dostojanstvu” (1. Timoteju 2,2).

Autor: William MacDonald; Izvor: Biblija365.com