Potresi diljem svijeta: što Biblija kaže o potresima?

Potresi diljem svijeta i u Hrvatskoj ne prestaju. Što Biblija kaže o potresima? Jesu li potresi znak posljednjeg vremena?

Gotovo svakodnevno u medijima dobivamo informacije o novim potresima oko nas i u drugim zemljama. Zašto su oni toliko učestali? Evo nekoliko biblijskih stihova o potresima kao znaku posljednjeg vremena:

I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba. (Luka 21,11)

Narod će ustati protiv naroda, kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit će potresa po raznim mjestima, bit će gladi. To je početak trudova. (Marko 13,8)

U taj čas nasta velik potres: pade desetina grada, a u potresu poginu sedam tisuća ljudi. Preživjele spopade strah te proslaviše Boga nebeskoga. (Otkrivenje 11,13)

Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva; bit će gladi i potresa po raznim mjestima. (Matej 24,7)

Odjednom nasta potres velik te se poljuljaše temelji zatvora, umah se otvoriše sva vrata, i svima spadoše okovi. (Djela 16,26)

VIDI OVO: 10 sigurnih znakova posljednjeg vremena

Potrese zemlju, rasječe je, zatvori joj usjeline jer se poljuljala. (Psalam 60,4)

I gle, zemlja se zatrese vrlo; jer anđeo Gospodnji siđe s neba, i pristupivši odvali kamen od vrata grobnijeh i sjeđaše na njemu. (Matej 28,2)

I vidjeh: kad Jaganjac otvori šesti pečat, potres velik nasta. I sunce pocrnje kao dlakava kostrijet, sav mjesec posta kao krv. I zvijezde padoše s neba na zemlju kao što smokva smokvice stresa kad je potrese žestok vjetar. Nebo iščeznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenuše s mjesta. (Otkrivenje 6,12-14)

Zemlja će se grozno razbiti, zemlja će se strašno raspući, zemlja će se silno uzdrmati. (Izaija 24,19)

I udariše munje i glasovi i gromovi i nasta potres velik, kakva ne bijaše otkako je ljudi – tako bijaše silan potres taj. (Otkrivenje 16,18)

NAJNOVIJE!