Predaj svoj teret Bogu: On će ga ponijeti

Predaj svoj teret Bogu: On će ga ponijeti
Foto: Freepik.com

Dođi Bogu u molitvi i predaj Mu svoj teret. On će ga ponijeti, jer Njegova ramena mogu podnijeti svaku težinu.

Biblija je puna pozivnica da svoje brige prebacimo na Boga. Kada pretražimo njezine stranice, nailazimo na Pastira koji nas uzima u naručje (Izaija 40, 11), Kralja koji je naše utočište (Izreke 18, 10), Ratnika koji se bori za nas (Izlazak 14, 14). Na gotovo svakoj stranici Bog nas poziva da se odmaknemo od svojih briga i vjerujemo Njemu.

Kad svoje brige prepustimo Bogu u molitvi, nikada nećemo susresti gluho uho ili mrki pogled. Umjesto toga, naći ćemo Oca koji rado savija rame kako bi ponio naše terete.

VIDI OVO: Jeste li naučili baciti svoje brige na Gospodina?

Bogu ništa nije previše teško

Ponekad osjećamo da su naše brige prevelike čak i da ih Bog nosi. Nekako duboko u sebi sumnjamo da bi Božji mir mogao čuvati naše srce i naš um sve dok nosimo naš teret.

No, na Božja ramena ne možemo staviti preveliku težinu. Nijedna naša briga nije preteška za Njega, jer On je ponio sve grijehe ovoga svijeta na svojim leđima. Za svaku brigu, želju ili slabost, bez obzira koliko velike bile, rekao je: “Ispunit ću po bogatstvu svome” (vidi Filipljanima 4, 19).

Njega brine i najmanja briga koja leži na našim srcima. Ako nam je svaka dlaka na glavi izbrojena (Matej 10, 30), ako je svaka suza na našem licu vidljiva (Psalam 56, 8), ako mu je svaki naš vapaj poznat (Psalam 6, 8), tada niti jedna od naših briga neće proći nezapaženo od Boga.

Naravno, naše brige neće uvijek nestati čim se dignemo s koljena. Morat ćemo često padati na koljena. Ali sam boravak u Njegovoj prisutnosti već je blagoslov za naše biće.

VIDI OVO: Zar je Bogu išta nemoguće?

Ako stiže polako, čekaj, jer odista će doći i neće zakasniti! (Habakuk 2, 3)

Čekaj Gospoda, budi utješen i hrabra srca: čekaj Gospoda! (Psalam 27, 14)

Gospod je dobrostiv onome koji ga čeka, duši koja ga traži. Dobro je mirno čekati pomoć Gospodnju. (Tužaljke 3, 25-26)