Što znači “pripadati Kristu”?

Biblija uči da kršćani pripadaju Kristu. Ali što znači pripadati Njemu?

Isus posjeduje one koje je kupio vlastitom krvlju; oni koji su povjerovali u Njega pripadaju Njegovoj vječnoj obitelji.

Uistinu, svi ste sinovi Božji, po vjeri u Kristu Isusu. Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste. Nema više: Židov – Grk! Nema više: rob – slobodnjak! Nema više: muško – žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu! (Galaćanima 3, 26-28)

Činjenica da vjernici pripadaju Kristu jedna je od najvećih privilegija. Ali što točno znači da pripadamo Kristu? Pogled na odlomke u Novom zavjetu, koji na različite načine izražavaju našu “pripadnost Kristu”, daje nam pravo razumijevanje.

Pripadati Kristu

Sama poslanica Efežanima spominje vjernika kao “u Kristu” dvadeset i sedam puta i objašnjava bogate duhovne blagoslove koji mu pripadaju. Iako je jedinstvo s Kristom bilo predodređeno od Boga prije stvaranja svijeta (Efežanima 1, 4; 2. Timoteju 1, 9), to nije stanje u kojem smo prirodno rođeni. Zapravo, Biblija opisuje cijelo čovječanstvo kao rođeno u stanju odvojenosti od Boga (Efežanima 2, 12).

Naše jedinstvo s Kristom nije ostvareno sve dok se, Božjom milošću, ne pokajemo za svoje grijehe i pokažemo vjeru u Isusa Krista.

PROČITAJTE: Molitva pokajanja

Slijedi popis samo nekih od blagoslova koji pripadaju onima koji su “u Kristu”:

1. U Kristu smo usvojeni u Božju obitelj (Efežanima 1, 5).

2. U Kristu, Bog nas prihvaća (Efežanima 1, 7).

3. U Kristu doživljavamo vječnu Božju ljubav (Rimljanima 8, 38-39).

4. U Kristu doživljavamo mir Božji koji nadilazi svako naše razumijevanje i čuva naša srca i umove (Filipljanima 4, 7-9).

5. U Kristu je Bog obećao zadovoljiti sve naše potrebe, i materijalne i duhovne (Filipljanima 4, 11-13; 2. Petrova 1, 3-4).

6. U Kristu smo opravdani i posvećeni u Božjim očima. Naši su grijesi pripisani Kristu i Kristova pravednost je pripisana nama (2. Korinćanima 5, 21; Rimljanima 5, 18-19).

7. U Kristu pripadamo Crkvi, koja se u Bibliji naziva tijelom Kristovim (1. Korinćanima 12, 2 ). Naše jedinstvo s Kristom temelj je jedinstva s drugim vjernicima. Mi smo udovi Kristova tijela. Mi Kristova zaručnica.

Pripadate li Kristu?

Biblija uči u Ivanu 1, 12: “A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja, koji vjeruju u njegovo ime.” Da biste postali dijete Božje, morate primiti Isusa i vjerovati u Njega.

Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava. (Rimljanima 10, 9-10)

Bog daruje vječni život, oproštenje grijeha i novi život ovdje na zemlji ako povjerujemo u Njega. Jeste li postali dijete Božje? Ako niste ili niste sigurni, možete odmah odlučiti svoju vjeru položiti u Isusa Krista. Ne postoji posebna molitva koju morate moliti, ali možete upotrijebiti riječi u nastavku da kažete Bogu da želite prihvatiti Isusa Krista kao svog Spasitelja:

“Dragi Bože, shvaćam da sam grešnik i da nikada ne bih mogao dosegnuti nebo svojim dobrim djelima. Želim postati dio Tvoje obitelji. Vjerujem da je Isus umro za moje grijehe i uskrsnuo od mrtvih da mi da vječni život. Molim Te, oprosti mi sve grijehe i pomozi da živim za Tebe do kraja života. Amen!”