Prišao sam pastoru s riječima da želim napustiti crkvu jer sam homoseksualac. Njegov odgovor me zaprepastio!

Ovaj mladić je prišao pastoru s riječima da želi napustiti crkvu jer je homoseksualac, no pastorov odgovor ga je zaprepastio. 

Stigla je savršena nedjelja kada sam konačno bio spreman predstaviti svoj plan pastoru – plan da napustim Boga i Crkvu. Nakon svega, živio sam dvostrukim životom, a da još jednom izađem na pozornicu i vodim slavljenje je bilo iritirajuće. Konačno sam bio spreman osloboditi se krivnje grijeha koja je trovala moj um mjesecima jer sam bio u homoseksualnoj vezi.

Prišao sam svom pastoru pouzdano: “Privlače me drugi muškarci, napuštam crkvu.” Znao sam kako će se sve odigrati – bio sam spreman na kritiku i na udarce po glavi Pismom.

Moj pastor je imao iskren, najsuosjećajniji osmijeh na licu dok je gledao u moje oči nakon moje izjave, i s najmirnijim tonom glasa je odgovorio: “Znam kroz što prolaziš i neću dopustiti da napustiš Boga zbog borbe.”

Bio sam zaprepašten ovim odgovorom. Nije čak ni govorio o homoseksualnosti – govorio je o mojoj svrsi u životu; govorio je o Božjem pozivu. Nakon što je završio, ljubav je prožela moje cijelo biće – shvatio sam da su Božje svrhe za moj život daleko veće od onoga kroz što sam prolazio. Otišao sam sa svježim otkrivenjem Božje ljubavi.

VIDI OVO: 5 stvari koje bi Isus poručio homoseksualcima

Đavao me hranio lažima

Lukavi đavao me je hranio lažima i uvjerio da će te situacije u mom životu zauvijek ostati – uvjerio me je da ne postoji nada za slobodu kada se radi o mojoj seksualnosti. Ali sve vrijeme, Bog je vikao mom duhu: “Pogrešan identitet!” Bog me je stalno podsjećao da je ovo rat protiv mog identiteta u Kristu. Ranije ove godine, objavio sam ovo na Facebooku:

“Oslobođenje od homoseksualnosti za mene nikad nije značilo da postanem heteroseksualac. Radilo se o tome da postanem sin Božji.” Prije postanka svijeta, Bog je iscrtao poseban plan i svrhu za sve nas (Psalam 139,16), a kao sinovi i kćeri Božje, imamo svako pravo naslijediti što je po pravu naše zbog onoga što je Krist učinio na križu za nas. Oslobođenje je naše pravo.

Odlučio samo vjerovati Bogu

Ako ste u situaciji gdje neprijatelj pokušava vam pripisati identitet koji se ne slaže s Božjom Riječju, objavite istinu Božju nad svojim životom i odbijte prihvatite laži neprijatelja. Postoji velika opasnost ako Božju istinu zamijenimo s laži (Rimljanima 1,25) i ovo je bila pokretačka sila iza mog plana da napustim Boga i Crkvu. Slaganje sa neprijateljskim lažima će utišati glas istine i vodit će prema mračnom putu, ali izbor da vjerujemo Bogu i Njegovoj riječi će rezultirati božanskom intervencijom Ljubavnika naše duše.

Donio sam odluku vjerovati Bogu da će me osloboditi od homoseksualnosti. Ljudi me uvijek pitaju kako sam to učinio i na koji način. Prijatelji, postoji samo jedan način: milošću po vjeri (Efežanima 2,8). Ako ćemo jednostavno izabrati da vjerujemo Bogu te održimo unutarnju vjeru (nadu), Božja milost će se pojaviti u svakom dijelu naših života, i hodat ćemo u pobjedi koja je zadobivena za nas prije postanka svijeta. Postoji nada za mene. Postoji nada i za vas.

Autor: Deon Howard; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Charisma News

NAJNOVIJE!