Prolazim li kroz pakao?

Neki govore da je sigurno da zbog svog raka ”prolazim kroz pakao”…, no želim razjasniti neke stvari.

Dijagnosticiran mi je rak u četvrtom stadiju i moja prognoza je crna. Ovo je grozna situacija, ne želim je uljepšavati. Rak je užasan.

S obzirom na ono što sam često puta znao čuti od ljudi, koji su bili u situaciji sličnoj mojoj, neki govore da je sigurno da zbog svog raka ”prolazim kroz pakao”. Iako ne želim ovime što ću reći uvrijediti ove prijatelje koji simpatiziraju sa mnom, želim razjasniti neke stvari. Ne, ne ”prolazim kroz pakao”.

Ozbiljne riječi, ozbiljne stvarnosti

Dovoljno sam star da se mogu sjetiti kada bi neoprezno korištenje riječi kao što su ”prokletstvo” i ”pakao” bile gotovo univerzalno osuđene, od strane pobožnih vjernika. No današnji kršćani, uključujući i one koji iskreno vjeruju u ono što Biblija uči o paklu i prokletstvu, često puta koriste te riječi za razočaranja, okolnosti, stvari ili ljude ili obično koriste riječ ”pakao” u svakodnevnim razgovorima.

No ako vjerujem da je osuda na pakao, kao što vjerujem da jest, protjerivanje na mjesto vječne kazne, daleko od radosne, Božje prisutnosti, onda bi to trebalo biti nešto što nikada nećemo umanjivati.

Pod rizikom da ću zvučati kao sitničavi starac, želo bih reći da želim da kršćani promisle o tome koliko puta bezobzirno i pogrješno koriste riječi ”pakao” i izraz koji ide s njime, ”prokletstvo”. Ovo su dvije najstrašnije riječi koje postoje u našem rječniku. Te riječi govore o dva najužasnija horora ljudskog života. Te su riječi doslovno i u konačnici riječi prokletstva: jer pakao i vječna osuda Božje su povlastice, koje uključuju Božju vječnu i pravednu osudu, koju je izrekao nad Sotonom i njegovim demonima, a koja se primjenjuje i na sve one koji u ovome životu odbace Istinu. (Matej 25, 41; Rimljanima 2, 6-9; Galaćanima 3, 10; Otkrivenje 20, 7-15)

No, prečesto možemo čuti kako kršćani koriste riječi ”pakao” i ”prokletstvo” u svojim svakodnevnim razgovorima. Osim što se te riječi koriste za iskazivanje istina, koje su iskazane na pretjeran način, te opasne riječi u takvom kontekstu umanjuju strašnu užasnutost, koje bismo svi trebali biti svjesni kada razmišljamo o stvarnostima tih riječi. Moja namjera nije da od ovih riječi stvorim tabu, nego da im vratim značenje kakvo im pripada i da ukažem na pobožan strah i drhtanje, koje svatko od nas treba osjetiti kada razmišlja o tome što te riječi predstavljaju. Ozbiljne riječi predstavljaju ozbiljne stvarnosti, koje se trebaju shvatiti ozbiljno.

VIDI OVO: Kako izgleda pakao? Postoje li različite razine patnje?

Ne postoji takva stvar kao što je ”pakao na Zemlji”

Budući da su ljudi počeli nazivati odličnim sve ono što vole, počeli smo zaboravljati što ta riječ uistinu znači. Bezobzirno korištenje riječi mijenja percepciju ljudi o toj riječi i o njezinom značenju, smanjujući njezino značenje sa ”ono što nadahnjuje divljenje i čuđenje” na ”nešto što mi se sviđa”. Ozbiljna riječi, ”izvrsno” kada se izgovori u uobičajenom govoru, dovodi do toga da ozbiljno iskustvo bude svedeno na jednostavno razumijevanje. Ako frape može biti izvrstan i ako snažna oluja može biti izvrsna, kakvo onda značenje ima riječ ”izvrstan”? Ono što je važno jest kako koristimo riječi.

Postoje jednostavno riječi i izrazi koji se ne koriste u svakodnevnom govoru. Razlog za to jest taj što je stvarnost, koju te riječi i izrazi opisuju, previše zastrašujuća i da sjećanje na te riječi i izrazi odmah budi u osobi teška iskustva. Slično tomu, iako određena iskustva, kroz koja prolazimo u ovome životu, mogu biti iznimno teška, ona nisu pakao. Bol u ovome životu jest stvarna i često je zastrašujuća. No, ako uzmemo u obzir ono što Bog govori o paklu, biste li se složili sa mnom kada bih rekao da, bez obzira na sve ono kroz što prolazimo ovdje na Zemlji, ne postoji nešto takvo kao ”pakao na Zemlji”? Ako bilo što usporedimo s paklom, uključujući i moj rak u četvrtom stadiju, sve su to prolazne tuge i muke.

Da, u ovome trenutku prolazim kroz veliku muku. Da, znam koliko život može biti težak. Da, moja supruga i ja proplakali smo mnogo gorkih suza. Da, prošao sam kroz razdoblja agonije i razumijem zašto oni ljudi koji nemaju razumijevanja o tome što Biblija kaže o pravom paklu, mogu pomisliti da je život ”pakao na Zemlji”.

No odabrao sam suzdržavati se od korištenja te riječi tako što ću empatično reći da, iako znam što su bol i patnja, ni na koji način nisam prošao kroz pakao. Premda s pravom očekujem da će moj život u idućih nekoliko godina postati znatno teži, osim ako me Bog ne iscijeli, te povećane poteškoće samo će dodatno dokazati da se osjećam prokleto, iako sam nisam proklet. Moj rak može postati vrlo, vrlo opasan, no bez obzira na to koliko situacija postane teška, neće biti tako teška kao vječna osuda ili pakao.

VIDI OVO: Kako izbjeći pakao?

Kroz precjenjivanje naše vlastite patnje mi podcjenjujemo Njegovu patnju

Samo jedna osoba može reći da je prošla kroz pakao na Zemlji. To je Krist, vječni Božji Sin, koji je postao čovjekom upravo zbog te svrhe. Krist je dragovoljno odabrao biti ”udaren od Boga” i ”zdrobljen zbog naših bezakonja”. (Izaija 53, 4-5) Odabrao je biti proklet od Boga na drvetu i odabrao je pomirit nas s Bogom. (Ponovljeni zakon 21, 22-23; Galaćanima 3, 13-14; Rimljanima 5, 6-10; 1. Petrova 2, 24)

Mi, kao suvremeni kršćani, s obzirom na život u ovome palom svijetu, možemo nenamjerno oskrnaviti otkupljujuću žrtvu našeg dragocjenog Spasitelja, svaki puta kada neoprezno izjednačavamo tegobe našeg života s onime što je prošao On, čak i kad to radimo djelomično. Trebamo paziti na to da, kada naglašavamo naše patnje, ne podcjenjujemo Kristove.

Iz štovanja prema Kristu, preporučujemo da, kada govorimo i mislimo o paklu i prokletstvu, to s jedne strane činimo sa strahopoštovanjem, a s druge strane s osjećajem ljubavi i zahvalnosti. Jer Krist je prošao kroz pakao za svakoga od nas, kako mi ne bismo morali. Krist je bio proklet, kako mi ne bismo morali biti.

Koliko god moj rak bio strašan, ne prolazim kroz pakao. Hvala Kristu, nikada neću ni morati.

Autor: Tim Shorey; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Thegospelcoalition.org; Prevedeno i objavljeno uz dopuštenje portala Thegospelcoalition.org koje vrijedi za Novizivot.net.

NAJNOVIJE!