Kako izbjeći pakao?

Biblija jasno kaže da će nakon smrti svaka osoba provesti vječnost ili na nebu s Gospodinom ili u paklu, bez Njega. Kako izbjeći pakao?

Sada je od iznimne važnosti znati kako izbjeći pakao i vječnost provesti s Bogom. Biblija kaže:

Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja. (Rimljanima 3, 23)

Ovaj stih jasno govori da su svi sagriješili i nisu u Božjoj slavi. Naš grijeh nas odvaja od Boga. Budući da je Bog savršen, ne možemo biti u Njegovoj prisutnosti na nebu ako se ne uklone naši grijesi. Zapravo, Rimljanima 6, 23 uči: “Plaća za grijeh je smrt, ali besplatni Božji dar je vječni život u Kristu Isusu, našem Gospodinu.”

Zašto pakao uopće postoji?

Biblija nam govori da je Bog “pripremio” pakao za vraga i pale anđele nakon što su se pobunili protiv Njega. Oni koji odbiju Božju ponudu oprosta, doživjet će istu vječnu sudbinu kao đavao i pali anđeli.

“Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim!'” (Matej 25, 41)

Zašto je pakao potreban? Pakao je mjesto na kojem se izvršavaju Božji sveti i pravedni zahtjevi za pravdom. Pakao je mjesto gdje Bog osuđuje grijeh i sve one koji Ga odbace za života na zemlji. Biblija jasno kaže da smo svi sagriješili, i, kao rezultat toga, svi zaslužujemo otići u pakao.

Kako izbjeći pakao?

Izbjeći pakao lakše je nego što mislite. Neki ljudi vjeruju da se moraju pokoravati Božjim zapovijedima cijeli život; drugi vjeruju da moraju poštivati ​​određene obrede i rituale kako ne bi otišli u pakao. Treći opet vjeruju da ne postoji način na koji možemo sa sigurnošću znati hoćemo li ići u pakao ili ne. Nijedno od ovih stajališta nije točno. Biblija vrlo jasno govori o tome kako čovjek može izbjeći pakao.

Odgovor se nalazi samo u Isusu Kristu. Isus nudi vječni život kao besplatan dar svim ljudima. Ivan 3, 16 objašnjava: “Jer Bog je toliko ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina, da ne propadne nijedan koji u Njega vjeruje, nego da ima život vječni.”

Biblija uči kako možemo vjerovati u Isusa i provesti vječnost s Bogom umjesto u paklu. Rimljanima 10, 9 kaže:

“Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.”

Ovdje nalazimo da moramo vjerovati da je Isus Gospodin i da je ponovno oživio nakon smrti na križu. Kada to učinimo, primamo Ga u svoj život i postajemo Božje dijete (Ivan 1, 12).

Možemo li već sada sa sigurnošću znati da nećemo ići u pakao? Da! Biblija uči: “To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni” (1. Ivanova 5, 13). Kada vjerujemo u Isusa kao Božjeg uskrslog Sina i Gospodina, za nas vrijedi Božje obećanje da će nas zauvijek držati uz sebe. Ništa nas ne može odvojiti od Božje ljubavi (Rimljanima 8, 37-39).

A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. (Rimljanima 5, 8)

Božja ogromna ljubav dovela je Isusa s neba na zemlju da živi, ​​umre i vrati se u život pružajući nam priliku da imamo vječni život kroz vjeru u Njega. Sam Bog je postao ljudsko biće kako bi mogao umrijeti za nas i poziva nas da primimo Isusa Krista kao Spasitelja, prihvaćajući Njegovu smrt kao pravednu plaću za naše grijehe. Bog obećava svakome tko vjeruje u Isusa da će biti spašen, tj. neće ići u pakao.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!