Poznavanje našeg Boga naša je utjeha. Psalam 91 opisuje Boga kao naše sklonište, sjenu, utočište, utvrdu, štit, boravište, Izbavitelja i zaštitu. 

Utočište: Bog je naše skrovište. Prekriva nas svojim dobrim namjerama. 

Sjena: Bog je iznad i izvan nas; vidi bolje nego što mi vidimo i zna više nego što mi znamo. Možemo počinuti u Njegovoj sjeni. 

Sklonište: Bog je sigurno mjesto za nas; mi ulazimo u Njega.

Utvrda: Bog je naša obrana, čija se obećanja ne mogu spriječiti. 

Štit: Odmaranje u našem Bogu odbija neprijatelje straha i sumnje u vremenu iskušenja. 

Štitnik (ili štit koji u cijelosti prekriva): Bog je naša obrana na svakoj strani. Bog poznaje svaki dio naših života; niti jedan aspekt nije izvan Njegovog dosega. 

VIDI OVO: Trebaju li se kršćani bojati koronavirusa?

Boravište: Božja zaštita ne jenjava; Njegova zaštita služi kako bismo neprestano boravili u njoj. 

Izbavitelj: Bog nas vodi sa sobom; privlači nas k sebi i izbavlja nas od svijeta koji nas želi preplaviti. 

Zaštita: U Njegovoj zaštiti Bog nas vodi na uzvišeno mjesto; vjerujući u Boga, naša srca i umovi postaju nedostupni za strahove koji bujaju ispod. 

VIDI OVO: 3 stvari koje Bog kaže o koronavirusu

Kao vjernici, posvetili smo se Kristu; naši životi i vrijeme u Njegovim je rukama. Naš san je da naši dani mogu Njemu dati vječnu slavu. Stvarnost Božje utjehe i moći izbavljenja u vječni život ono je što nam daje duhovno izbavljenje od toga da nama ovih dana dominira pandemija.

Božja obećanja, života koji dolazi i Njegovih božanskih svrha u ovome životu, služe nam kao sjena, utočište i zadovoljstvo. Kada nas okruže strahovi koronavirusa i njegovih utjecaja, koliko je snažnija sigurnost u neograničenog Boga.