Protuotrov za naše brige

Bog ne želi da budemo tjeskobno zabrinuti za život. Briga nas uništava. I zato On ima protuotrov za naše brige.

“Ne zgrćite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. Zgrćite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu.” (Matej 6, 19-20)

Rekavši nam da ne zgrćemo zemaljska blaga, Isus predviđa prigovor na Njegovo učenje. Svakako, neki mogu pomisliti: lako nam je reći da ne tražimo zemaljska blaga, ali novac i druga dobra trebaju nam da bismo zadovoljili svoje potrebe. Nećemo li se brinuti ako ne krenemo za takvim blagom? Napokon, kako ćemo si priuštiti hranu, kupiti odjeću i sve ostalo bez novca?

Trebamo li biti zabrinuti za svoj život?

Odgovor našega Spasitelja na ovaj problem je jednostavan:

“Ne budite zabrinuti za svoj život: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući.” (Matej 6, 25a)

U primjerima koji slijede Isus nam pokazuje zašto se zbog takvih stvari ne trebamo uzrujavati. No, imajte na umu da Isus ovdje ne preporučuje pristup životu u kojem očekujemo da nam sve padne s neba u krilo. Niti nas Njegovo učenje oslobađa dužnosti da prehranimo svoje obitelji.

Biblija jasno kaže da bismo trebali biti marljivi, baš poput mrava (Izreke 6, 6-11), i da je onaj tko ne skrbi za svoju obitelj gori od nevjernika (1. Timoteju 5, 8). Unatoč tome, mukotrpnost iz straha za budućnost nije isto što i rad koji proslavlja Boga.

Životni pritisci pozivaju nas da se neprestano brinemo za sutra. Ipak, Krist kaže da božanska providnost čini ovu tjeskobu glupom. Ptice se ne brinu, pjevaju i još uvijek svakodnevno pronalaze hranu bez sjetve ili žetve. Mi kao Božja djeca smo daleko vrjedniji i Bogu dragocjeniji od njih i možemo biti sigurni da će se On pobrinuti za naše potrebe.

Protuotrov za naše brige

“Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.” (Matej 6, 33)

Bog kaže da će nam, ako prvo tražimo Njegovo kraljevstvo i Njegovu pravednost, dragovoljno podariti sve stvari koje često postanu fokus naše brige.

Bog treba biti na tronu našega srca. On je najvažniji u našem životu! Ako je tako, možete očekivati da će se brinuti za vas. Zanimljiv je podatak da više od 40 milijuna odraslih osoba u SAD-u pati od dijagnosticiranog oblika anksioznosti. Nebrojeni milijuni više pate od brige ili tjeskobe. Zabrinutost je danas nešto uobičajeno kod mnogih ljudi. Možda i vi imate problema s njom? Bez obzira brinete li se o poslovima, sigurnosti, zdravlju, vezama, letenju, prihodima, terorizmu, budućnosti ili bilo čemu drugom – briga izjeda sposobnost mnogih ljudi da uživaju u daru života koji im je Bog dao.

Bog nam govori o temeljnom principu – da prvo tražimo Njega i Njegovo kraljevstvo – i tada se ne moramo brinuti. Sam Bog je protuotrov za svaku našu brigu. U Isusovom govoru u Mateju 6 također čitamo:

“Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj …” (stih 25)
“A tko od vas zabrinutošću može …” (stih 27)
“… što ste zabrinuti?” (stih 28)
“Nemojte dakle zabrinuto govoriti …” (stih 31)

To je dovoljan razlog da nam Bog bude najvažniji u životu!

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!