Pusti Boga da ti pomogne
Foto: Unsplash

Pusti Boga da ti pomogne. Umiri se, ne možeš sve sam. Osjećaš slabost i nemoć zato što ne osjećaš Božju snagu i moć. Osloni se na Boga!

Iako ti se sada čini da preko mjere stradaš, da te Bog ne vidi i ne čuje – Bog je cijelo vrijeme uz tebe!

Pitanje je samo želiš li Ga vidjeti i čuti; želiš li vjerovati da sve što dopušta, dopušta s razlogom i da ništa od toga nije na tvoju štetu, već na korist.

Mnogo puta si se uvjerio da je On znao bolje od tebe što je dobro za tebe. Nastavi Mu vjerovati i opet ćeš se uvjeriti!