Biblija ne opravdava rasizam niti ga na bilo kojem mjestu zagovara. Pred Bogom smo svi jednaki, a svaki rasist bi se trebao pokajati za svoj grijeh.

Prije svega, u ovoj raspravi moramo razumjeti da postoji samo jedna rasa – ljudska rasa. Bijelci, Afrikanci, Indijanci, Arapi, Židovi itd. nisu različite rase. Umjesto toga, postoje različiti etniteti ljudske rase.

Sva ljudska bića imaju iste fizičke karakteristike (svakako, s manjim razlikama). Što je još važnije, sva ljudska bića stvorena su na sliku i priliku Božju (Postanak 1,26-27). Bog voli cijeli svijet (Ivan 3,16). Isus je položio svoj život za sve ljude na cijelome svijetu (1. Ivanova 2,2). „Cijeli svijet“ očigledno uključuje sve ljudske etnitete.

Bog nije pristran po pitanju rase

Bog nije pristran (Ponovljeni zakon 10,17; Djela 10,34; Rimljanima 2,11; Efežanima 6,9), a ne bismo trebali biti ni mi. Jakov 2,4 sve one koji prave razliku među ljudima naziva „sucima koji naopako misle“. Za razliku od takvoga stava, mi trebamo „ljubiti bližnjega svoga kao same sebe“ (Jakov 2,8).

VIDI OVO: Koliko je ljudskih rasa Bog stvorio?

U Starome zavjetu, Bog je čovječanstvo podijelio na dvije „rase“: na Židove i pogane. Božja namjera bila je da Židovi budu kraljevstvo svećenika koje će služiti poganskim narodima.

Umjesto toga, Židovi su uglavnom bili ponosni na svoj status i prezirali su pogane. Isus Krist stao je tomu na kraj tako što je uništio taj zid neprijateljstva (Efežanima 2,14). Svaki oblik rasizma, predrasuda i diskriminacije uvreda je Kristovu djelu na križu.

Isus nam zapovijeda da volimo jedni druge kao što on nas voli (Ivan 13,34). Budući da je Bog nepristran i voli nas bez pristranosti, to znači da i mi trebamo voljeti druge imajući taj isti visoki standard.

Na kraju Mateja 25, Isus uči da sve što činimo najmanjem od njegove braće, činimo njemu. Ukoliko se prema nekome ponašamo prijezirno, zlostavljamo osobu stvorenu na Božju sliku – vrijeđamo nekoga koga Bog voli i za koga je Isus umro.

Rasizam je kao vladala čovječanstvom tisućama godina

Rasizam je, u svojim različitim oblicima i razinama, bio pošast koja je vladala čovječanstvom tisućama godina. Braćo i sestre svih etniteta, to ne smije biti tako! Žrtve rasizma, predrasuda i diskriminacije – vi trebate oprostiti.

VIDI OVO: Tko je bio prvi crnac u Bibliji?

Efežanima 4,32 obznanjuje: „Mjesto toga budite jedan prema drugom prijazni, puni milosrđa! Opraštajte jedan drugome, kao što je i Bog vama oprostio u Kristu!“ Istina, rasisti ne zaslužuju da im oprostite, ali mi smo još manje zaslužili Božje oproštenje!

Počinitelji rasizma, predrasuda i diskriminacije – vi se trebate pokajati i „…prinesite Bogu sami sebe – sebe kao takve koji ste od mrtvih postali živima – a svoje udove kao oružje pravednosti u službu Bogu!“ (Rimljanima 6,13)

Neka bismo u potpunosti shvatili poruku Galaćanima 3,28: „Nema tu više ni Židova ni Grka; nema više ni roba ni slobodnjaka; nema više ni muškog ni ženskog, jer ste svi samo jedan u Kristu Isusu.“

Izvor: Gotquestions.org