Ove riječi su često izricali sveti ljudi u trenutku smrti
Foto: Unsplash

U tvoje ruke duh svoj predajem: otkupi me, Jahve, Bože vjerni.” (Psalam 31,6) Ove riječi su često izricali sveti ljudi u trenutku smrti, proučimo ih stoga danas.

Ono za što se vjernik cijeloga života brine, a možda najviše u trenutku smrti, nije njegovo tijelo ni materijalni posjed, nego njegov duh. To je njegovo najskupocjenije blago — ako je to spašeno, sve je u redu.

Što je smrtno biće u usporedbi s dušom? Vjernik predaje svoj duh u Božje ruke, stvoren je od Boga i Božje je vlasništvo. On ga je do sada čuvao i može ga sačuvati, najbolje je da ga opet primi k sebi. Sve su stvari sigurne u rukama svemogućeg Boga, što god mu povjerimo sačuvano je i za posljednji dan prema kojem žurimo.

Kada smo pod zaštitom, život je pun mira, a umiranje slavno. U svako doba sve možemo povjeriti u Isusove ruke, ako ti život visi na niti, a poteškoće se množe kao pijesak na morskoj obali, s Isusom tvoj duh počiva u miru i sretan je u svom odmaralištu.

VIDI OVO: Blažena sigurnost koju vjernici imaju u trenutku smrti

Otkupio si me, Jahve, Bože vjerni!” Spasenje je snažan temelj za pouzdanje. David nije poznavao Kalvariju kao što ju mi znamo, ali su ga mnoga izbavljenja ojačala, neće li nas mnogo više okrijepiti vječno izbavljenje?

Oslobođenje u prošlosti pouzdanje je za sadašnjost. Sve što je Gospodin činio, učinit će ponovo jer se On ne mijenja. Vjeran je u svojim obećanjima i milostiv prema svojim svetima, ne okreće se od njih.

Pa da me i ubije — uzdam se u Boga, u prahu hvalim Spasitelja svoga. Duša moja stalno slavi neizmjernost te ljubavi, koja čisti i ispravlja, koja nikad ne ostavlja. Sav svoj život i sve muke Bogu predajem u ruke!

Autor: Charles Spurgeon