Što rog predstavlja u Bibliji?

Rog se na puno mjesta spominje u Bibliji, osobito u Starom zavjetu. Značajno je da se rog veže i za Spasitelja Isusa Krista.

Rog je šiljasta izbočina na glavi različitih životinja. Borbena snaga rogatih životinja, poput bikova i ovnova, nalazi se u njihovim rogovima. Na temelju te činjenice, kacige ratnika često su bile ukrašene rogovima.

Što rog predstavlja u Bibliji?

U Bibliji se često spominje “rog” kao književni simbol koji predstavlja moć i snagu.

Na primjer, u Danielu 7, 7 deset rogova četvrte zvijeri predstavljaju deset kraljeva. U Psalmu 75, 10 Bog kaže: “Rogove ću polomiti bezbožniku, a pravednik će podići glavu.” Drugim riječima, pravednici će pobijediti, bez obzira na to koliko se zli činili jaki. Četiri roga u Zahariji 1, 18–19 predstavljaju moćne nacije koje su napale i rastjerale Izrael.

Životinjski rogovi također su korišteni kao posude za ulje (1. Samuelova 16, 1) ili kao truba šofar (Jošua 6, 5).

Šofar

Puhanje kroz ovnov rog proizvodi osebujan zvuk koji se čuo u starom Izraelu i modernom judaizmu na blagdan truba (Levitski zakonik 23, 24), Rosh Hashanah. Šofari su puhani i za druge vjerske obrede i važne događaje.

Na primjer, kada je Jošua uveo Izraelce u Obećanu zemlju, šofari su odigrali ulogu u bitci za Jerihon. Sedam svećenika otišlo je pred Kovčeg Saveza svirajući u trube ovnovih rogova dok je izraelska vojska šest dana marširala oko grada jednom dnevno.

Sedmog su dana sedam puta obišli grad. Tada “povika narod i odjeknuše trube. Kada se zaori glas truba i bojni povici naroda, padoše bedemi i narod prodrije u grad, svatko odande gdje se našao, i osvojiše ga” (Jošua 6, 20).

Nisu sve trube bile izrađene od rogova. Biblija također govori o drugačijoj vrsti trube izrađene od srebra koja se koristila za sazivanje zajednice (Brojevi 10, 2), kao i za stvaranje glazbe (1. Ljetopisa 13, 8).

Rogovi oltara

Bog je rekao Mojsiju da sagradi žrtvenik za žrtve s četiri roga na četiri ugla (Izlazak 27, 2), a potom mu zapovjedio: “​Uzmi junčeve krvi i svojim je prstom stavi na rogove žrtvenika. Ostatak krvi izlij podno žrtvenika” (Izlazak 29, 12). Rogovi oltara govore o snazi ​​Božjeg spasenja. Taj je dio oltara također postao i utočište za bjegunca (1. Kraljevima 1, 50).

U Novom zavjetu Isus je rog spasenja

“Gospode, grade moj, zaklone moj, koji se oboriti ne može, izbavitelju moj, Bože moj, kamena goro, na kojoj se ne bojim zla, štite moj, rože spasenja mojega, utočište moje!” (Psalam 18, 2)

Sve su žrtve nagovijestile Kristovu žrtvu za konačno spasenje svijeta. Kao što u Hebrejima 9, 13-14 piše: “Doista, ako već poškropljena krv jaraca i bikova i pepeo juničin posvećuje onečišćene, daje tjelesnu čistoću, koliko će više krv Krista – koji po Duhu vječnom samoga sebe bez mane prinese Bogu – očistiti savjest našu od mrtvih djela, na službu Bogu živomu!”

“Blagoslovljen neka je Gospodin, Bog Izraelov! On pohodi narod svoj, pripravi mu otkup. Bog spasenja podiže za nas …” (Luka 1, 68-69)

Samo ime Isus znači “Bog spašava”. Baš kao što su rogovi na oltaru nudili utočište i pomirenje, Isus nudi pomilovanje i čišćenje svojom smrću na križu. Koliko god bili jaki naši duhovni neprijatelji, rog našeg spasenja još je jači.

PROČITAJTE JOŠ: