S kime Bog želi da se vjenčam
Foto: Unsplash

Ako želimo znati s  kime Bog želi da se vjenčamo, moramo prvo tražiti Njega, a ne supružnika za kojim čeznemo.

Bog brine o detaljima našeg života, čak i o onim najmanjim. On zna broj vlasi na našim glavama, zna naš DNK jer je dizajnirao svaki, i čini da svatko od nas živi, ​​diše i ima tijelo (vidite Djela 17,28). On je uključen u naše živote, čak i ako ga ne vidimo.

Božja briga za nas nema granica. Postojao je prije nego što smo se rodili, bio je tu kada smo došli na ovaj svijet, zna svaki dan naših života, i čekat će nas kada bude bilo vrijeme da legnemo u grob – s nadom da prihvatimo Njegovo spasenje prije smrti. Da, On se toliko brine o nama (vidite Psalam 139,13-16; 1. Timoteju 2,4).

Zašto sam napisao da se Bog toliko brine o nama? Kako bismo lakše razumjeli i povjerovali da se On brine za koga ćemo se vjenčati. Da, moj prijatelju bez partnera, Bog razmišlja o vašem braku u budućnosti, posebno za koga ćete se vjenčati.

Bog razmišlja o mom supružniku?

Prijatelji, Bog razmišlja o nama cijelo vrijeme. Psalam 139,17-18 nam govori da Bog puno razmišlja o nama, da te misli nadilaze broj zrnaca pijeska. Ove misli uključuju svaki dan naših života, uključujući i dan vjenčanja.

Znate li da je sam Bog odabrao savršenog partnera za vas? Izreke 19,14 nam govore: “Kuća se i bogatstvo baštine od otaca, a od Jahve je žena razumna.” Iako nam naši roditelji mogu dati svoje imanje i stvari kao nasljeđe, samo Bog može dati svakome od nas razumnu ženu.

Razmišljajte o tome. Adam nije bio zabrinut oko pronalaska savršenog partnera za sebe. Bog je bio taj koji je razmišljao o partneru kojeg će mu dati.

“I reče Jahve, Bog: Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on.” Postanak 2,18

Bog zna vas bolje nego što vi znate sebe, i On zna savršenog partnera za vas. Morate mu vjerovati da je to prava osoba.

Pa kako da znam s kime Bog želi da se vjenčam?

Prijatelji, neću vam dati konkretan odgovor, osim ovog:

“Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam.” Ivan 15,7

Ako želimo znati koga nam Bog planira dati za supružnika, moramo prvo tražiti Njega, a ne supružnika za kojim čeznemo. Ako slijedimo Krista, slušamo Božju riječ, tražimo Božju volju i tražimo ga neumorno, ne postoji mogućnost da ne saznamo za koga On želi da se vjenčamo. I ako tražimo u vjeri, On nam neće odbiti nešto što nam želi dati.

  • Bog je dao Izaku ženu, Rebeku;
  • Bog je učinio da Estera bude Artakserksova kraljica i
  • Bog je otvorio put da se Ruta uda za Boaza.

Ako mogao sve to učiniti za njih, On će to i za vas učiniti. Učinio je to za moju ženu i mene, i znam da će to učiniti i za vas, također.

Autor: JB Cachila; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Christian Today

PROČITAJTE JOŠ: