Sa svakom se situacijom suoči s pouzdanjem u Boga

Pouzdanje u Boga iskazuje vjeru u Njegovu moć kad god se suočimo s nekom teškom situacijom. Oslonimo se na Njega!

U ovom mračnom satu, suoči se sa svim problemima s potpunim oslanjanjem na Božju vjernost. Za Boga nije preteška nikakva situacija, nikakvo stanje, nikakva poteškoća – zamršena, nepoznata, neisprobana, mračna i opasna, jedna ili više njih zajedno.

On zna sve. I on se brine za nas (1. Petrova 5,7; 1. Ivanova 3,20). Za Boga ništa nije preteško (Jeremija 32,17). S Bogom sve je moguće (Matej 19,26). Nije moguće ugoditi Bogu bez vjere (Hebrejima 11,6).

Pouzdanje u Boga je najvažnije!

Umjesto da se sa strahom, užasom i drhtanjem suočavamo s teškim situacijama, neiskušanim problemima, zamršenim preprekama, tvrdokornim smetnjama, žalosnim testiranjima, velikim zahtjevima i teškim odgovornostima – radujmo se!

Bog je veći od svega tog zajedno, ljubi nas i želi da se uvijek uzdamo u njega i da mu budemo poslušni. Bog je veći od svake krize koja bi nas mogla uplašiti.

Radujmo se kad nemoguće dužnosti leže ravno preko našeg puta jer takve stvari čine da na licu mjesta znamo da jedino Božjom pomoći možemo izvršiti te dužnosti na način koji će ugoditi Bogu, proslaviti ga i rezultirati da se njegova volja vrši na zemlji kao na nebu.

Suočite se s teškim situacijama

Nikada se ne suočavajmo s poteškoćama, zadacima i prilikama sa stavom uplašenosti uma ili srca, kao da je Bog otišao i napustio nas, kao da je izgubio svoju silu, mudrost i svemoćnost, kao da nije naš vjeran Stvoritelj koji nam je u svojoj ljubavi već pokazao i očitovao svoje suosjećanje za nas dajući svoga jedinorođenog Sina da umre okrutnom smrću za nas (1. Petrova 4,12-19; Rimljanima 8,26-39).

PROČITAJTE: MOLITVA POVJERENJA: Molitva koja otklanja strah i donosi mir

Umjesto prezanja pred teškim problemima poput uplašene životinje, gorljivo se suočimo s tim teškim stvarima jer to daje Bogu priliku da i dalje pokazuje svoju vjernost i svoju nadnaravnu moć. Aleluja!

“Ne brinite se tjeskobno ni za što, već u svemu iznesite svoje potrebe Bogu prošnjom i molitvom, sve u zahvalnosti” (Filipljanima 4,6).

Autor: W. C. Moore