Sami, ali ne i usamljeni: Živjeti kvalitetno, iako nismo u braku

Iako smo sami – bez bračnog supružnika ili veze, ne moramo biti usamljeni. Kako živjeti kvalitetno kada nismo u braku?

Samački život može izgledati poput utješnog trofeja u igri života. Zadan put za one koji su užasnuti odnosima. ”Dar” kojeg nitko nije tražio.

No ovakva odredba je daleko od istine. Ovo govorim kao mladić koji je samac i koji se želi oženiti. Svatko od nas suočio se sa samaštvom. Čak i od onih koji se vjenčaju, više od polovice ponovno će biti samo.

Bog se brine za naše godine samaštva. Želi ih upotrijebiti na najbolji način. Koje korake možemo poduzeti kako bismo dobro upotrijebili ove godine?

1. Definirajte svoj dar

Apostol Pavao pokazuje hrabru tvrdnju. Iako u Postanku 2 Bog primjećuje sljedeće: „Nije dobro da čovjek bude sam“, (Postanak 2, 18) Pavao za udovice i neoženjene govori sljedeće: „Neoženjenima pak i udovicama velim: dobro im je ako ostanu kao i ja.“ (1. Korinćanima 7, 8) Pavao, kada promatra novozavjetnu zajednicu, ne gleda na odsustvo braka kao na prokletstvo, nego kao na dar. On piše sljedeće: „A htio bih da svi ljudi budu kao i ja; ali svatko ima svoj dar od Boga, ovaj ovako, onaj onako.“ (1. Korinćanima 7, 7)

Razgovarao sam s vjernicima koji se žele vjenčati i koji ne žive živote kakve su očekivali. Ako se pronalazite ovdje, znajte da vas Bog nije napustio. Niste ”zapeli” u čekaonici, između celibata i braka. Bog za vas, sada, želi svoju dobru, savršenu, prekrasnu volju. Krist nad podsjeća: „Svi dobri i savršeni darovi dolaze odozgor.“ (Jakovljeva 1, 17) Pavao ovdje dodaje, čak i to što smo nevjenčani.

2. Razlikovanje prednosti

Što je to što samaštvo čini darom? Što samaštvo nudi, a brak ne? Ako ne možemo navesti prednosti koje dolaze sa samaštvom, onda usprkos našem inzistiranju na tome da je samaštvo dar, nemamo puno toga za ponuditi onima koji žive samačkim životima.

Pavao stavlja prednosti samaštva pod izraz ”nepodijeljena posvećenost”:

A hoću, da ste vi bezbrižni. Tko je neoženjen, brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodinu. A koji je oženjen, brine se za svjetsko, kako će ugoditi ženi. I žena neudata i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta tijelom i duhom; a udata brine se za svjetsko, kako će ugoditi mužu. A ovo govorim na korist vama samim, ne da vam nametnem zamku na vrat, nego da bude što časno, i da ustrajno služite Gospodinu bez smetnje.“ (1. Korinćanima 7, 32-35)

Kada pročitam ove rečenice i kada razmišljam o prednostima samaštva, vidim da postoje barem tri.

Fokus

U svijetu koji je prepun stvari koje nas ometaju, samaštvo nam omogućuje da se usredotočimo na Krista. To ne znači da se ne možemo usredotočiti na Krista ako smo u braku; Bog želi da bračni parovi vole jedni druge i da služe jedni drugima, Njemu na slavu. (Efežanima 5, 22-23) No samci se mogu posvetiti Bogu bolje, jer imaju manje stvari koje ih odvraćaju od Boga.

Kao samci, možemo biti usredotočeni na jedno. Možemo se usredotočiti na slavljenje Boga, bez dodatnih problema i izazova, koje donose supružnik i djeca. Tiha jutra uz čitanje Biblije i molitvu. Služenje drugima, bez ometanja kroz povremeno drijemanje i mijenjanje pelena. Zajedništva bez ”policijskog sata”. Odluke u vezi budućnosti, usmjerene prema Evanđelju, bez potrebe za mjerenjem koliko će to koštati obitelj. Samaštvo omogućuje nepodijeljeno usredotočivanje.

VIDI OVO: Je li samački život prokletstvo?

Fleksibilnost

„Čekaj samo da provjerim sa svojom ženom.“ Ovo je vjerojatno najčešći odgovor na poziv, kojeg izgovara vjenčani član neke zajednice. Samci imaju prednosti zbog toga što ne nose teret odgovornosti za drugu osobu. Možemo reći ”da” znatno češće.

Kada mi član zajednice pošalje poruku u 23:30, u kojoj želi da se nađemo kako bismo čitali Bibliju, mogu reći ”da”. Kada obitelj u zajednici treba nekoga da im pod hitno pričuva dijete, mogu reći ”da”. Kada život predstavi riskantne prilike, koje mogu proslaviti Boga, mogu reći ”da”. Kapacitet samaštva omogućava nam da budemo fleksibilniji za potrebe Kraljevstva.

Sloboda

Pavao izjavljuje želje koje ima za samce ovim riječima: „A rado bih da budete bezbrižni.“ (1. Korinćanima 7, 32) Sloboda od obaveza braka omogućava samcima činjenje onih stvari, koje ljudi u braku ne mogu činiti. Dok brak obilježavaju stabilna rutina i jasne obaveze, samaštvo omogućava pokretljivost.

Ako cijenimo samaštvo, to ne znači da zanemarujemo vrijednost ili dostojanstvo braka. Pavao je napisao i 1. Korinćanima 7 i Efežanima 5. Pavao je uzdigao vrijednost braka i iskazao je svoju želju za samaštvom. Samaštvo pruža dobre prilike, koje brak jednostavno ne pruža.

3. Želje i zadovoljstvo

Što je sa samcima koji čvrsto žele biti u braku? Kako možemo izdržati razdoblja nezadovoljstva? Trebamo razjasniti što mislimo kada govorimo o zadovoljstvu. Pavao piše sljedeće Filipljanima:

Uvelike se obradovah u Gospodinu što ste napokon procvali te mislite na me; mislili ste i prije, ali niste imali prigode. Govorim to ne zbog oskudice, ta naučen sam u svakoj prigodi biti zadovoljan. Znam i oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati. Sve mogu u Onome koji me jača! Ipak, lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju.“ (Filipljanima 4, 10-14)

Prvo, možete biti zadovoljni samaštvom dok u isto vrijeme želite biti u braku. Pavao zahvaljuje Filipljanima na pomoći koju su mu pružili, dok je bio u zatvoru. Ne mislim da Pavao ondje govori Filipljanima da on želi ostati u zatvoru, jer je zadovoljan u svim situacijama. Ako mora birati između gladi i punog trbuha, mislim da više voli pun trbuh.

Želje i zadovoljstvo su dvije različite stvarnosti. Možete željeti brak i možete još uvijek biti zadovoljni u razdoblju samaštva. Ako ste samac i ako želite biti u braku, onda ne trebate osjećati krivnju zbog te želje. Izreke 18, 22 nas uče: „Tko je našao ženu, našao je sreću i stekao milost od Jahve.“ Uživajte u razdoblju samaštva i tražite svog budućeg supružnika!

Drugo, zadovoljstvo vidi da Božja dobrota prebiva u okolnostima osobe, da nije odvojena od njih. Nemojte pokušati pronaći svoje konačno zadovoljstvo unutar budućeg ispunjenja, koje donosi supružnik. Pronađite svoje zadovoljstvo u Kristu, dok ste u razdoblju samaštva. Naše usredotočivanje na samaštvo ne bi primarno trebalo biti orijentirano prema nadi budućeg braka. Naša vjernost kada smo samci je vrijedna, jer odaje poštovanje Kristu.

Treće, možete biti zadovoljni samaštvom i dalje se možete boriti s poteškoćama, koje donosi samaštvo. Ovo intuitivno razumijemo u vezi braka. Poteškoće u braku ne znače nužno i nezadovoljstvo u braku; iako definitivno može dovesti do toga. Krist se može nositi s našim užicima, kao i s našim razočaranjima. Možemo biti iskreni u vezi poteškoća s kojima se suočavamo kao samci, dok vjerujemo Kristu u ”svakoj okolnosti”. (Filipljanima 4, 12)

VIDI OVO: Samac sam, a ove četiri stvari koje ljudi kažu mi užasno smetaju

4. Posvetite se crkvenoj obitelji

U Marku 10, 29-31 čitamo sljedeće Kristove riječi:

Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni. A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi.“

Krist nam obećava obitelj koja je vrjednija stotinu puta od svega onoga što možemo ostaviti; sada u ovome vremenu. Obitelj koju Krist obećava jest zajednica vjernika.

Posvećenje crkvenoj zajednici pruža jasno iskazivanje obostrane odgovornosti, kroz duhovan i odnos koji podsjeća na obiteljski. Za kršćanina, samaštvo ne treba značiti i usamljenost. Najpraktičniji način kako možemo vježbati nepodijeljenu posvećenost Kristu, jest kroz iskazivanje ljubavi prema zajednici vjernika Njegove Crkve. (Ivan 13, 34-35)

Sami, ali ne i usamljeni

Život u lokalnoj crkvi omogućuje mi služenje na načine koje ne mogu služiti sam. Čuvam dječicu, dok roditelji odu na spojeve. Imam vremena za provođenje vremena s ljudima koji žive odvojeno. Koristim svoje vrijeme kako bih služio na načine, na koje drugi članovi crkve ne mogu. Ne postoji sebično samaštvo u Božjem kraljevstvu. Dok vjenčani kršćani provode većinu svoje energije na njihove tjelesne obitelji, ja mogu potrošiti većinu svoje energije na svoju duhovnu obitelj.

Život u lokalnoj crkvi isto tako mi omogućuje ovisnost o drugim kršćanima, u mom vremenu potrebe. Topao, skuhani obrok udaljen je samo jedan telefonski poziv. Članovi zajednice koji me poznaju plaču sa mnom, pružaju mi izazove i ohrabruju me na mom putu prema Kristolikosti. To ne znači da me vole na savršen način, kao što ne volim ni ja njih, ali u ovome životu moja crkva bila mi je dragocjena kao braća, sestre, majka, otac ili djeca.

Samaštvo donosi svoj opseg radosti, poteškoća i prigoda. No naša vjernost sada prikazuje našu nadu u buduću slavu, kada ljudi ”neće biti vjenčani”, (Matej 22, 30) jer ćemo se tada gledati s našim Mladoženjom licem u lice. Nakon što Ga vidimo, znat ćemo da je ulaganje, koje smo činili ovdje i sada, bilo toga vrijedno.

Autor: John Lee; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Desiringgod.org; Prevedeno i objavljeno uz dopuštenje portala Desiringgod.org koje vrijedi za Novizivot.net.