Sedmi dan stvaranja Bog
Foto: Pixabay

Sedmi dan stvaranja Bog se odmarao od posla stvaranja svih stvari (Postanak 2,2-3).

Tijekom šest dana Bog je stvorio svemir i sve u njemu, uključujući Zemlju, sva njezina stvorenja i čovječanstvo, a sedmi je dan Gospodin bio gotov sa stvaranjem (Postanak 2,2). 

Većina verzija Biblija piše da se Bog „odmarao“ sedmi dan, ali to ne znači da je On bio umoran ili da se trebao osvježiti odmorom (vidi: Psalam 121,4; Izaija 40,28). Bio je to „odmor“ u smislu da je posao bio završen.

U Bibliji stoji: „I sedmoga dana Bog dovrši svoje djelo koje učini. I počinu u sedmi dan od svega djela koje učini“ (Postanak 2,2). Bog nije bio umoran od stvaranja neba i zemlje, nego je završio stvaranje. Sve što je stvorio proglašeno je kao „dobro“ te je stoga stvaranje bilo završeno (Postanak 1,31-2,1). 

Značajno je da se hebrejska riječ za „počinak“ u Postanku 2,2 isto koristi u Tori kako bi se označila praksa Šabata (Izlazak 34,21; Levitski zakonik 23,32). Šabat je zasnovan na principu Boga koji se „odmarao“ ili „počinuo“ od posla sedmi dan stvaranja (Izlazak 20,11). Kako stoji u Postanku 2,3: „I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti, jer u taj dan počinu od svega djela svoga koje učini“. 

Što znači da je sedmi dan Bog odmarao?

Važno je naznačiti, o Božjem odmoru sedmi dan, da je On samo počinuo od novog kreativnog stvaranja, ali ne i od svih aktivnosti. Bog nije udaljen od onoga što je stvorio niti je ostavio svemir da se sam razvija nakon što ga je stvorio.

Gospodin je još uvijek intimno upleten u sve što je stvorio. Isus je to potvrdio kada je rekao: „Isus im odgovori: »Otac moj sve do sada radi pa i ja radim.«“ (Ivan 5,17). Bog neprestano podržava i uzdržava Svoje stvorenje (Kološanima 1,17; Hebrejima 1,3).

Bog samo ne stvara sve od nule, kao što je stvorio nove planete i nove životinje. Božji odmor od Njegova posla stvaranja demonstrira da On više ne stvara kao što je to činio tijekom šest dana u kojima su stvoreni nebo i zemlja. 

U Hebrejima se Isus spominje kao konačni odmor za vrijeme Šabata (Hebrejima 4,9-11). Sam Krist udovoljava zahtjevima zakona i On sam podnosi žrtvu za otkupljenje grijeha. On je Božji plan kojim smo mi oslobođeni robovanja u svrhu spasenja, jer On posvećuje i uzdiže sve one koji vjeruju u Njega. 

Prema članku objavljenom na portalu Thecompellingtruth.org

PROČITAJTE JOŠ: