Je li seks grijeh?

Seks nije grijeh, sve dok je unutar granica Božjeg plana za brak. Seks nije nešto što je stvorilo čovječanstvo; seks je stvorio Bog.

On je stvorio seks u svrhu reprodukcije i za zadovoljstvo. Da, Bog je stvorio seks kao ugodno iskustvo, da nije, ne bi postojao, a ljudska rasa vjerojatno ne bi dugo opstala.

U Postanku 1, 28 Bog kaže Adamu i Evi: “Plodite se i množite i napunite zemlju i sebi je podložite”. Nakon potopa Bog je ponovno rekao Noi i njegovim sinovima: “Plodite se i množite i napunite zemlju”. (Postanak 9,1) Rađanje je dio Božjeg plana za čovječanstvo, a metoda koju je Bog osmislio za nastajanje ljudi jest seks. 

Kao i s mnogim stvarima koje je Bog stvorio dobrima, pobuna čovječanstva i pad u grijeh okaljala je ono što je nekad bilo čisto. Grijeh sa sobom nosi mnoge želje, koje su sebične i protivne Božjim zapovijedima. Kao rezultat toga, mi, kao grješna i sebična ljudska bića, često odlutamo od Božjeg plana za seks, baš kao i u drugim aspektima naših života. Dakle, seks svakako može biti grijeh. Međutim, opet, unutar zajednice braka između jednog muškarca i jedne žene spol je prikladan i potiče se. Već smo vidjeli kako Bog potiče, pa čak i zapovijeda, seks unutar braka u Postanku. Pjesma nad pjesmama opisuje zadovoljstvo bračnog para u njihovoj seksualnoj vezi.

VIDI OVO: SEKS U BRAKU: Što je ono s čime se Bog slaže?

Seks kao bračna obaveza

U Novom zavjetu Pavao govori o toj temi kada je pisao crkvi u Korintu. Rekao je: “Muž neka vrši dužnost prema ženi, a tako i žena prema mužu. Žena nije gospodar svoga tijela, nego muž, a tako ni muž nije gospodar svoga tijela, nego žena. Ne uskraćujte se jedno drugome, osim po dogovoru, povremeno, da se posvetite molitvi pa se opet združite da vas Sotona ne bi napastovao zbog vaše neizdržljivosti”. (1. Korinćanima 7, 3-5) U Pavlovom poticaju, seks je predstavljen kao bračna obaveza.

Kad se muž i žena seksualno udruže, postaju jedno tijelo (Postanak 2,24); ovo je i tjelesno i duhovno sjedinjenje, koje stvara duboku emocionalnu vezu između njih dvoje.

Dakle, dok je Pavlova gornja tvrdnja vrlo kritična, ne bismo trebali zaboraviti da je seks jedan od najintimnijih činova, koje muškarac i žena mogu izvesti jedno s drugim, a emocionalni i psihološki učinak tog čina mnogo je dublji nego što često shvaćamo ili želimo priznati. Unutar braka jednog muškarca i jedne žene, ovo može biti lijepa stvar.

Taj posljednji dio 1. Korinćanima 7, 5 je mjesto gdje se mi, kao ljudi, dovodimo u nevolju kada je u pitanju seks. Nije nužno da muž i žena uskraćuju jedno drugo, već da nam nedostaje samokontrole. U 6. poglavlju 1. Korinćanima Pavao piše: “Tijelo nije namijenjeno za spolni blud, nego za Gospodina”. (1. Korinćanima 6, 13) Prva Korinćanima 6, 18 kaže: “Bježite od spolnog bluda. Svaki drugi grijeh koji čovjek počini izvan je tijela, ali bludnik griješi protiv vlastitog tijela”.

VIDI OVO: Gdje u Bibliji piše da je seks prije braka grijeh?

Kada je seks grijeh?

Seksualni nemoral je svaki seks koji je izvan Božjeg plana. To bi uključivalo sve seksualne aktivnosti izvan bračne veze jednog muškarca i jedne žene. Stoga je seks grijeh kada je u kontekstu stvari kao što su seks prije braka, preljub, seks s djetetom, seks sa životinjom i seks s osobom istog biološkog spola ili homoseksualnost.

Svaki grijeh je štetan za nas, a spolni grijeh je posebno štetan (1. Korinćanima 6,18). Postoji dubok emocionalni i psihološki utjecaj, koji seks ima na muškarca i ženu. U kontekstu heteroseksualnog bračnog odnosa punog ljubavi, to je dobra stvar. Ali seks izvan takvog braka uzrokuje više štete našoj psihi i našem emocionalnom stanju više nego što smo svjesni. Božja je namjera za seks uvijek bila da to bude ugodno iskustvo, koje stvara vezu između muža i žene i rezultira nastavkom ljudske rase. Na taj način, u seksu nema ničeg grješnog. Seks je grješan samo ako izopačimo njegovu dobru upotrebu, upuštajući se u njega izvan heteroseksualnog braka.

Spolni grijeh nije izvan Božje milosti. Ako ste sudjelovali u seksualnom grijehu, u Kristu su dostupni oprost i iscjeljenje. Prva Korinćanima 6,9–11 kaže: “Ili ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne dajte se zavesti: ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni homoseksualci, ni lopovi , ni pohlepnici, ni pijanice, ni psovci, ni varalice neće baštiniti kraljevstvo Božje. A takvi su bili neki od vas. Ali vi ste bili oprani, bili ste posvećeni, bili ste opravdani u imenu Gospodina Isusa Krista i po Duh Boga našega”. 

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Ivan H.