Seksualni nemoral nam može uništiti život: Evo kako utječe na dušu i tijelo!

Seksualni nemoral nalazi se na popisu stvari koje Bog mrzi, jer zna da utječe na dušu i tijelo osobe i može joj uništiti život. 

“Bježite od bludnosti! Svaki (drugi) grijeh koji čovjek učini izvan tijela je: a bludnik griješi protiv vlastitog tijela. Ili zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koji stanuje u vama i koji vam je dan od Boga? Ne znate li da ne pripadate sami sebi, jer ste kupljeni skupo? Proslavite, dakle, Boga svojim tijelom!” (1. Korinćanima 6,18-20)

Netko će pitati: A kako je to preljub grijeh protiv vlastitog tijela? Kako je tijelo osobe ugroženo nemoralom? Postoji barem pet načina kako je tijelo osobe ugroženo seksualnim nemoralom.

Kako nam seksualni nemoral može uništiti život?

1. Seksualni nemoral razara razum i inteligenciju osobe.

To je kritična točka što se jasno vidi kod ozbiljne osobe koja ima razumom razmišlja. Čovjek i žena su razumna stvorenja, radi toga, oni mogu razmišljati gledajući sebe i svijet oko njih, mogu istraživati, učiti i znati što se dešava kada čovjek i žena realiziraju seks. Seks ima značenje razmnožavanja, što znači imati djecu, brinuti o ljudskoj rasi.

Uočimo, kroz taj čin seksa se ostvaruje opstanak bića, njegova ili njena genetika i priroda, ulazi u drugu osobu  i proizvodi drugi život. To znači, da se seks pojavljuje i uključuje najprivatniji i najintimniji dio osobe – osobe genetskog i prirodnog značenja. Radi toga, kroz tu posebnu prirodu, seks je najintimniji i najprivatniji čin pojedine osobe. Kroz sam taj čin, razumno biće zna da se seks tiče najprivatnijeg značaja i da ima svoja ograničenja. Ali postoji još mnogo više toga što nam govori kako upravo privatan i ograničen seks treba biti.

Razmislimo samo o brizi o djeci. Prirodno je da žena sama po sebi ne može imati dijete. To uključuje čovjeka isto tako kao i ženu.

Jedan čovjek i jedna žena imaju dijete, a to što imaju dijete znači:

– Najprivatniji dio njihova dva tijela

– Najintimniji čin njihova dva tijela

Radi toga što očekuju dijete, razumna i moralna stvorenja znaju da njih dvoje mogu proizvesti nekog drugog, novo biće. Zašto? Čovjek i žena stavljaju njihovu prirodu i gene u njihovo dijete, i da dijete ima njihovu prirodu i gene, radi toga;

– Oni su netko tko će stvoriti dijete

– Oni su ugradili zajedno, njihove gene i prirodu u tijelo djeteta.

Ne postoji bliskija zajednica i odnos, nema veće ljubavi i pouzdanja ili nade što postoji u zajednici tih troje.

Čovjek je dao ženi svoje sjeme, a žena je dragovoljno prihvatila njegovo sjeme i predali su oboje njegovu i njenu prirodu u novo biće, u njihovo dijete. Njih troje su ujedinjeni u zajednicu u jedinstven odnos, bez obzira je li se to ignorira, odbacuje ili zloupotrebljava.

Kako nam seksualni nemoral može uništiti život?
Foto: Pexels

Muž i žena i njihov seksualni odnos je vrlo jedinstven odnos. Ali, zapamtimo to: čovjek i žena su daleko od životinja i životinjskih odnosa. Oni mogu znati tko su oni i što će se dogoditi kada realiziraju seks, dok životinje to ne znaju. Čovjek i žena mogu znati da njihov odnos nije životinjski. Radi toga kada oni imaju nemoralni odnos, oni ignoriraju, niječu, ranjavaju, zloupotrebljavaju, i razaraju njihov razum. Oni znaju da to ne smiju raditi. Bog kaže:

„S neba se zaista očituje gnjev Božji na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu priječe nepravednošću. Jer njima je očito ono što se može doznati o Bogu; Bog im je to zapravo objavio. Naprotiv, postali su isprazni u mislima svojim i njihovo je nerazumno srce potamnjelo.” (Rimljanima 1,18.19.21)

2. Seksualni nemoral razara tijelo osobe time što takva “ljubav” dovodi njihova tijela na razinu životinje.

To je jednostavno pogrešan pogled čovjeka. Takav pogled je pogrešan jer ignorira duhovno biće čovjeka. Time se ističe da život treba ostvarivani na razini nagona i instinkta, ignorirajući duhovni i razumski – misaoni život čovjeka.

3. Seksualni nemoral razara tijelo osobe čime ugrožava najintimniji hram Duha Svetoga.

Sveto Pismo ističe da je ljudsko tijelo stvoreno da bude hram Duha Svetoga. Bog je stvorio čovjeka da bude Njegovo dijete – na Božju sliku.

PROČITAJTE: Je li doista moguće da vjernici budu oslobođeni od seksualnog nemorala?

Čovjek je duhovno biće isto tako kao i tjelesno biće i kada čovjek uistinu vjeruje u Isusa Krista, Isus Krist je rekao da će uči i boraviti u tijelu čovjeka. Radi toga kada čovjek čini seksualni nemoral, on razara svoje tijelo, što znači, on ranjava, zlostavlja, i zloupotrebljava hram Božji.

4. Seksualni nemoral razara tijelo osobe, tako što upotrebljava tijelo osobe samo kao o objekt ili sredstvo zadovoljenja svojih strasti i nagona.

Time oduzima tijelu osobe bogatstvo i puninu potencijala. Time ignorira zadovoljstvo, mir, puninu i razvoj duha, duše i tijela, kao i čistoću što dolazi kroz odnos i zajedništvo s Bogom.

5. Seksualni nemoral razara tijelo osobe što stvara čitav niz emocionalnih i  duhovnih problema u koje je osoba uključena.

Imajući seks izvan braka stvorili su krivnju i negativne misli u osobi shvaćali to ili ne. Nakon tog sramotnog čina, kada osoba ostaje u samoći sa svojim mislima, osoba razmišlja o svom životu i gleda na izgubljenu sreću i potrebu za mirom u svojoj savjesti.

PROČITAJTE: 4 razloga zašto Bog zabranjuje seks izvan braka

Jasno je sasvim da je naglasak na tome: ljubav ne dopušta seksualni nemoral. Osoba koja uistinu voli nekoga neće nikada razarati tijelo svoga ljubljenoga.

“Zar ne znate da nepravednici neće baštiniti  kraljevstva Božjega? Nemojte se varati! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni oskvrnitelji dječaka, ni lopovi, ni lakomci, ni pijanice, ni klevetnici, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega.” (1. Korinćanima 6,9.10)

Dragi prijatelji, moja je molitva da svatko dobro i odgovorno razmisli koliko je pojedinaca, obitelji i čitavo društvo razoreno zbog nemorala, zbog uzroka i posljedica od izopačenog i nemoralnog života.

Autor: Josip Mikulić