Prije samo nekoliko dana, našao sam se u razgovoru o novom nastavku filma „Pedeset nijansi mračnije“. Reakcije iz kršćanskih krugova do sada su različite. Postoje oni koji vjeruju da ga bez imalo sumnje treba izbjegavati. A postoje i oni koji misle da je izbjegavanje pretjerano. Nakon svega, to je samo film.

Koliko moramo upasti u požudu da bismo ju smatrali opasnom i prijetećom za naše brakove, naš način života i našu duhovnost? Svijet želi da vjerujemo kako nešto malo požude neće naškoditi nikome.

„To je samo malo pornografije.“

„To je samo nekoliko prostih i bezazlenih šala na djelu.“

„To je samo mala strast.“

Međutim, u Bibliji vidimo da nisu uvijek veliki i odvratni grijesi imali razorne posljedice u životima ljudi. Za Davida, to je bio samo kratki pogled na ženu koja se kupala. Za Judu, to je bilo samo nekoliko novčića. Za Samsona, to je bilo samo malo meda iz strvine lava (dok mu je bilo zapovjeđeno da ne dira ništa što je mrtvo). Često mogu biti mali grijesi ti koji stvaraju najveće valove u našim životima.

Najčešći način na koji možemo ublažiti požudu jest da si govorimo kako je seksualni nemoral ograničen samo na počinjenje seksualnog grijeha. No, požuda zapravo ima više veze sa srcem nego s našim postupcima. Svi seksualni grijesi, bilo veliki ili mali, započinju na istom mjestu – u našem srcu. U Mateju 5,27-28, Isus je rekao: „Čuli ste da je rečeno starima: Ne počini preljuba! A ja vam kažem: Svaki koji pogleda ženu žudeći za njom, već je počinio preljub s njome u srcu svojemu.“

To je također razlog zašto je David, nakon pada u grijeh s Bat-Šebom, u Psalmu 51,10 rekao: „Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!“ David je znao ono što bismo svi trebali shvatiti – da je srce izvor ujedno života i smrti, a ono što dozvolimo da u njemu raste – bez obzira koliko bilo malo – utjecat će na naše postupke, a time i našu sudbinu.

Koji je Božji standard za čistoću? Biblija jasno daje do znanja: ne smije postojati čak ni naznaka seksualnog nemorala (Efežanima 5,3). Je li to uopće moguće? Volio bih vjerovati da jest. Da, bit ćemo u iskušenju, i da, svi smo grešnici, ali to nam ne treba biti izgovor da se predamo požudi bez obzira koliko bila mala. Dovoljna je samo mala inficirana rana da dođe do gangrene. A što je prije zaliječimo, to je bolje za nas.

Teško je biti oslobođen od seksualnog nemorala ako se trudimo držati čistoću u svojoj vlastitoj snazi. Međutim, nismo sami. Imamo Isusa koji radi po Duhu Svetome i uči nas kako da kažemo ne grijehu (Titu 2,11-12). Da, možda nismo savršeni, ali možemo rasti u našem procesu posvećenja uz pomoć Isusa Krista. U vrijeme kada je „malo požude“ prihvaćeno, možemo se držati Božjeg obećanja o oslobođenju po Njegovom Duhu.

Autor: Patrick Mabilog; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Christian Today