Ovom siromašnom dječaku, beskućniku, je samo jedan biblijski stih spasio život

Priča o siromašnom dječaku, beskućniku, kojemu je jedan biblijski stih spasio život će vas ganuti do suza. 

Dječak je prodavao novine na uglu ulice, na mjestu gdje su neki ljudi izlazili na hladnu ulicu, a drugi ulazili na toplo. Dječaku je bilo tako hladno da zapravo i nije pokušavao prodati puno novina.

Otišao je do policajca u blizini i rekao: „Gospodine, znate li slučajno gdje bi siromašni dječak mogao naći toplo mjesto za spavanje večeras? Vidite, ja spavam u kutiji iza ugla tamo dolje u uličici, a tamo je večeras strašno hladno. Svakako bi bilo lijepo imati toplo mjesto za boravak.“

Policajac je pogledao u dječaka i rekao: „Možeš otići niz ulicu u onu veliku bijelu kuću i pokucati na vrata. Kada otvore… ti samo reci Ivan 3,16 i oni ćete pustiti unutra.“

„Ivan 3,16.“

Tako je i učinio. Popeo se uz stepenice i pokucao na vrata, i jedna dama je otvorila. Podigao je pogled i rekao: „Ivan 3,16.“ Dama je rekla: „Uđite, sine.“ Uvela ga je unutra i pokazala mu da sjedne u stolicu za ljuljanje ispred velikog starog kamina, a zatim je otišla. Dječak je sjedio neko vrijeme i mislio u sebi: „Ivan 3,16. Ne razumijem to, ali je svakako ugrijalo dječaka kojemu je bilo hladno.“

Kasnije se vratila i upitala ga: „Jesi li gladan?

Rekao je: „Pa, samo malo. Nisam jeo već par dana, i mislim da bih mogao pojesti malo hrane.“ Dama ga je odvela u kuhinju i uputila da sjedne za stol pun divne hrane. Jeo je i jeo sve dok više nije mogao jesti. Tada je u sebi pomislio: „Ivan 3,16… Čovječe, zaista to ne razumijem, ali se svakako pobrinulo da gladan dječak bude sit.“

Odvela ga je na kat u kupaonicu s ogromnom kadom i napunila ju toplom vodom. Dok se kupao, pomislio je: „Ivan 3,16… Zaista to ne razumijem, ali je svakako prljavog dječaka očistilo. Nikad u životu se nisam istinski okupao. Jedina kupanja koje sam ikada imao bila su kada bih stajao ispred velikih vatrogasnih hidranata dok bi prskali vodu.“

Dama je došla i odvela ga u sobu, ušuškala ga u veliki stari krevet, pokrila, poljubila za laku noć i ugasila svjetla. Dok je ležao u mraku i kroz prozor gledao snijeg koji je u toj hladnoj noći padao u sebi je mislio: „Ivan 3,16… Ne razumijem to, ali je svakako umornom dječaku pomoglo da se odmori.“

Sljedećeg jutra dama se vratila i opet ga odvela u kuhinju do stola punog hrane.

VIDI OVO: Žena se prisjetila trenutka kada ju je siromašni dječak posramio i naučio vrijednu lekciju

„Razumiješ li Ivana 3,16?“

Nakon što je jeo, odvela ga je natrag u staru stolicu za ljuljanje ispred kamina i uzela veliku staru Bibliju.

Sjela je ispred njega i pogledala u njegovo mlado lice. „Razumiješ li Ivana 3,16?“, upitala je nježno. Odgovorio je: „Ne, gospođo, ne razumijem. Prvi put sam to čuo sinoć kad mi je policajac rekao da to kažem.“ Otvorila je Bibliju, tamo gdje je Ivan 3,16 i počela mu govoriti o Isusu.

Upravo tu, ispred tog velikog starog kamina, dječak je dao svoje srce i život Isusu. Sjedio je i razmišljao: „Ivan 3,16… Ne razumijem to, ali je svakako učinilo da se izgubljeni dječak osjeća sigurno.“

VIDI OVO: Najpoznatiji stih u Bibliji

Znate, moram priznati da ni ja ne razumijem kako je Bog bio spreman poslati svoga Sina da umre za mene i kako se Isus složio s time da učini takvu stvar. Ne razumijem agoniju Oca i svakog anđela na nebu dok su gledali Isusa kako pati i umire. Ne razumijem intenzivnu ljubav prema meni radi koje je ostavio Isusa na križu do kraja. Ne razumijem to, ali svakako je vrijedno življenja.

„Jer Bog tako uzljubi svijet te dade Sina svojega jedinorođenoga da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni.“ – Ivan 3,16