Smiju li kršćani jesti slaninu i proizvode od svinjskog mesa?

Ako je Bog u Starom zavjetu zabranio konzumiranje svinjetine, smiju li kršćani danas jesti slaninu i proizvode od svinjskog mesa?

Naišao sam na neke kršćane koji ne jedu slaninu, svinjetinu ili šunku, jer “Biblija kaže da ne treba to jesti”. Možda sad mislite: “Ja sam kršćanin i jedem slaninu, svinjetinu i šunku. Je li to u redu?”

Da bismo odgovorili na ovo pitanje, pogledajmo što kaže Biblija.

Kaže li Biblija da ne jedemo svinjske proizvode?

Knjige Levitski zakonik, Brojevi i Ponovljeni zakon sadržavaju čitav niz pravila i propisa koje je Bog dao svom izabranom narodu, Izraelcima. Razlog zašto je to učinio spominje Mojsije u Ponovljenom zakonu, poglavlju 14:

Ta ti si narod posvećen Jahvi, Bogu svome; Jahve je odabrao tebe između svih naroda na zemlji da budeš njegov narod, njegova predraga svojina. (Ponovljeni zakon 14, 2)

Bog je Izraelcima dao zakone jer ih je izabrao da budu odvojeni od ostatka svijeta, te su stoga trebali živjeti drugačije od svih ostalih. Dio toga utjecao je na ono što su jeli.

Nešto kasnije u 14. poglavlju, nakon što je Mojsije počeo iznositi što Bog kaže da smiju, a što ne smiju, kaže:

A svinja, premda ima papke razdvojene, ne preživa: neka je za vas nečista. Njezina mesa nemojte jesti niti se njezina strva doticati. (Ponovljeni zakon 14, 8)

Izraelcima se činilo prilično jasno: slanina, svinjetina i šunka nisu dio jelovnika. Pa, kaže li Biblija da ne jedete svinjske proizvode? Da. Ali …

Kome zapravo Bog zapovijeda da ne jede proizvode od svinjskog mesa?

Na prvi pogled mogli bismo pretpostaviti da ove riječi Bog upućuje nama. Stari zavjet je Božja Riječ, nadahnuta od Njega i prema Pavlu koristan je “za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban” (2. Timoteju 3, 16-17).

Ali kao i svaki književni tekst, i ovaj moramo čitati u kontekstu. Ne možemo samo izvući rečenicu i automatski pretpostaviti da govori nama.

Prethodno spomenuti stihovi dio su Mojsijeva oproštajnog govora svom narodu, koji čini knjigu Ponovljenog zakona. Tako je Mojsije svom narodu prenosio mudrost koju je primio od Boga.

Moramo se sjetiti da su ove riječi dane određenom narodu – Izraelcima – u određenom trenutku.

Istina je da smo kao kršćani novi izabrani Božji narod (vidi 1. Petrova 2, 9). Ali znači li to onda da trebamo slijediti sva pravila koja je Bog dao svom narodu – Izraelcima?

To je zanimljivo pitanje. Mislim da bismo trebali pogledati što Isus kaže o tome.

Što kaže Isus?

Vjerski vođe Isusova doba kritizirali su Njega i Njegove učenike zbog nepridržavanja starozavjetnih zakona o hrani. Kao odgovor, Isus je rekao:

“Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi – to ga onečišćuje.” (Marko 7, 15)

Isus ističe da Njegovim dolaskom starozavjetni rituali više nemaju istu snagu – sada je važnije ono što izlazi iz osobe – stvari poput ogovaranja, psovki, laganja, klevete …

Isusovi su učenici možda bili malo šokirani onim što On kaže, pa traže pojašnjenje. On odgovara:

“Ni vi ne razumijete? Ne shvaćate li da čovjeka ne može onečistiti što u nj ulazi, jer mu ne ulazi u srce, nego u utrobu te izlazi u zahod?” Tako on očisti sva jela. (Marko 7, 18-19)

Kako čitamo, Isus je proglasio svu hranu čistom i prikladnom za jelo. Dakle, dok su starozavjetni zakoni o hrani bili važni da bi ih Izraelci poštivali, Isus jasno stavlja do znanja da ti zakoni nisu potrebni Njegovim sljedbenicima. Za Božji narod u novom savezu važno je ono što izlazi iz čovjeka – kleveta, psovka, ogovaranje ili laž – nego ono što u njega ulazi.

Smiju li kršćani jesti slaninu?

Čini se da se pitanje što jesti ponovno pojavilo u Pavlovo vrijeme. U Rimljanima 14, Pavao ponovno potvrđuje ono što je Isus rekao, ali istodobno savjetuje što bi kršćani trebali činiti kad drugi vjeruju da se iz vjerskih razloga može jesti samo posebna hrana.

“Znam i uvjeren sam u Gospodinu: ništa samo od sebe nije nečisto. Samo je onomu nečisto tko to smatra nečistim. Doista, ako je poradi hrane tvoj brat ražalošćen, već nisi na putu ljubavi. Ne upropašćuj tom svojom hranom onoga za koga je Krist umro!” (Rimljanima 14, 14-15)

Dakle, smiju li kršćani jesti slaninu, svinjetinu, šunku i druge proizvode od svinjskog mesa? Da – i vjerujem da su Isus i Pavao tu prilično jasni. No, možda postoje situacije u kojima je najbolje preskočiti slaninu: ako će jedenje svinjskih proizvoda ljude udaljiti od evanđelja, nemojte to činiti, jer uostalom, naš je cilj kao kršćana podijeliti radosnu vijest o Isusu cijelom svijetu.

PROČITAJTE JOŠ: