Nikad ne podcjenjujte moć ljudi u Bibliji i lekcije koje nude.

Ponekad snažne lekcije dolaze od ljudi od kojih najmanje očekujemo u Bibliji. Ponekad kao da ignoriramo ljude koji se rijetko spominju ili one koji donose loše odluke, ali što ako dublje razmotrimo ove priče? Što ako Bog daje dobro usred lošeg? Što ako nam nudi snažnu lekciju?

Evo 9 snažnih lekcija iz neočekivanih izvora u Bibliji.

1. Snažna lekcija od Marije Magdalene

I rekavši to, okrene se unazad i ugleda Isusa gdje stoji. A nije znala da je Isus. Reče joj Isus: ‘Ženo, zašto plačeš? Koga tražiš?’ Misleći da je vrtlar, ona mu reče: ‘Gospodine, ako si ga ti odnio, reci mi gdje si ga stavio i ja ću ga uzeti.’ Reče joj Isus: ‘Marijo!’ Okrenuvši se, ona mu reče: ‘Rabbuni!’, što znači: ‘Učitelju!’“ (Ivan 20,14-16).

Marija Magdalena je susrela Mesiju. Slijedila ga je dok je služio na zemlji i stajala pored njegove majke dok je visio na križu. Gledala je kako Isus umire. Ali nakon što je ustao od mrtvih, Marija ga nije prepoznala. Ova žena koja je poznavala Isusa, ona koja je hodala uz njega, odjednom je stajala nesvjesna.

Ali onda je Isus govorio, a Marija ga čula. Prepoznala je svog Spasitelja.

Ponekad se nađemo usred kušnje i pitamo se gdje je Isus. Ne „vidimo“ ga u okolnostima, i pitamo se jesmo li ga promašili. Ali onda nam „govori“ i shvaćamo da je Isus bio tamo, upravo pored nas, cijelo vrijeme.

Možda nas neki biblijski stih vodi u dublje značenje, nedjeljna propovijed cilja na našu potrebu, mudrost od Duha Svetoga dolazi u neočekivanom trenutku ili nam se riječi drugih kršćana savršeno poklope. Kao Isusovi sljedbenici, prepoznajemo njegov glas i možemo se odmarati i biti sigurni da nam je blizu.

2. Snažna lekcija od Hane

I bijaše neka proročica Hana, kći Fanuelova, iz plemena Ašerova. Ona je bila u veoma poodmaklim godinama. Poslije svoga djevojaštva sedam godina živjela je s mužem, a sama je bila udovica oko osamdeset četiri godine. Ta se nije odvajala od Hrama — noću i danju služila je Bogu postovima i molitvama. I ona nadođe baš u taj čas: hvalila je Gospodina i govorila o njemu svima koji iščekivahu otkupljenje u Jeruzalemu“ (Luka 2,36-38).

U ovom odlomku iskaču dvije stvari u vezi s Hanom. Prvo, njena predanost štovanju šokira. Štovala je Boga dan i noć, vrednujući Boga na dubok i autentičan način koji potiče svakoga.

Drugo, Hana je stalno zahvaljivala. Prepoznala je Mesiju i odmah ga hvalila. Snaga počiva u zahvalnosti – za Hanu i za nas.

3. Snažna lekcija od mudraca

Uđoše u kuću i ugledaše dijete s Marijom, majkom njegovom. Padoše i pokloniše mu se. I otvorivši škrinje svoje s blagom, prinesoše mu darove: zlato i tamjan i smirnu; pa, opomenuti u snu da se ne vraćaju Herodu, drugim putem odu u svoju zemlju“ (Matej 2,11-12).

Ovaj odlomak o mudracima je visoko na mom popisu biblijskih favorita. Zašto? Zato što je to dokaz da ljudi slušaju Boga, i to je sažeta, ali lijepa priča o ljudima koji su spašeni od zla. Bog je još uvijek zaposlen spasenjem ljudi od zla – čak i danas.

4. Snažna lekcija od Naamana i njegovih slugu

A Elizej k njemu posla glasnika govoreći: ‘Idi i okupaj se sedam puta u Jordanu, i tvoje će se tijelo oporaviti i bit ćeš čist. Nato se Naaman naljuti pa ode i reče: ‘Gle, rekoh sebi: ‘Zacijelo će izaći i stati i zazvati ime GOSPODA, Boga svojega, te mahati rukom svojom nad bolesnim mjestom i izliječiti gubu.’ Nisu li rijeke u Damasku, Abana i Parpar, bolje od svih voda izraelskih? Ne bih li se u njima mogao okupati da budem čist?’ I okrenu se pa ode gnjevan. Tada pristupiše sluge njegove pa mu prozboriše i rekoše: ‘Oče moj, da ti je prorok kazao da učiniš nešto veliko, zar ne bi učinio? A nekmoli kad ti reče: ‘Okupaj se, i bit ćeš čist’“ (2. Kraljevima 5,10-13).

Mogu razumjeti Naamana. Ponekad postanem malo „arogantna“ i trebam provjeru zdrave duhovnosti. Naaman je također trebao jednu.

Njegov gnjev – koji je proizašao moguće iz ponosa ili neostvarenih očekivanja – odveo je Naamana na mjesto frustracije i bijesa. Međutim, riječi njegovih slugu pomogle su mu da se vrati u središte Božje volje. Njihova iskrenost izazvala je Naamana da razmisli i reagira na odgovarajući način. Kao rezultat toga, pronašao je ozdravljenje.

Ponekad naš hod s Bogom dolazi s divovskim setom očekivanja ili litanijom stavki na popisu. Možda je naša situacija jednostavna, poput Naamanove, „okupaj se, i bit ćeš čist“.

5. Snažna lekcija od dobronamjerne Šunamke

Tako ode pa dođe k čovjeku Božjem, na goru Karmel. I dogodi se, kad je čovjek Božji ugleda izdaleka, da reče svojemu momku Gehaziju: ‘Evo one Šunamke. Molim te, pohitaj joj sad u susret i reci joj: ‘Jesi li dobro? Je li dobro tvoj muž? Je li tvoj dječak dobro?’ A ona reče: ‘Dobro smo’“ (2. Kraljevima 4,25-26).

Situacija nije bila dobro – ne u ljudskom smislu. Njezin je sin, Božje obećanje, bio mrtav. No, ova dobronamjerna žena je imala nadu i stavila svog dragocjenog sina u Božje ruke. Odgovorio je podizanjem dječaka iz mrtvih.

Ponekad se okolnosti okrenu i pokušavaju katapultirati naše misli prema beznadnosti. Ali Bog je Bog. Mudro je zapamtiti Njegova obećanja nade i položiti situacije u njegove ruke.

6. Snažna lekcija od Jude

Tada jedan od Dvanaestorice, zvan Juda Iskariotski, pođe velesvećenicima te reče: ‘Što ćete mi dati da vam ga ja predam?’ A oni mu postaviše trideset srebrenjaka. I otada je tražio prigodu da ga preda“ (Matej 26,14-16).

Njegovo ime često donosi podsmjeh, riječ „izdajnik“ ili kimanje glavom. No, postoji lekcija u priči o Judi: Čak i Kristovi sljedbenici, učenici i vođe, padaju na iskušenje.

Mudro je pokriti naše vođe, prijatelje, obitelj, neprijatelje i same sebe u molitvi – jer svatko može pasti.

7. Snažna lekcija od bogatog mladića

A Isus ga pogleda, uzljubi ga pa mu reče: ‘Jedno ti nedostaje: idi, prodaj sve što imaš i podaj siromasima — i imat ćeš blago na nebu; pa dođi, uzmi križ i slijedi me.’ A on se smrkne na tu riječ i ode žalostan jer je imao mnoge posjede“ (Marko 10,21-22).

Je li se bojao položiti svoje pouzdanje u Isusa? Je li vjerovao u ono što je vidio (bogatstvo) više od nebeske nade? Prilika je pokucala za bogatog mladića. Odlučio je ne odgovoriti, odmaknuvši se od Isusa zbog materijalnih „stvari“. Kako tužno; propustio je istinsko bogatstvo.

Isus nas voli. Nada u njega dokazuje bogatstvo, a ovaj je odlomak pojačanje. Hoćemo li, poput bogatog mladića, dopustiti da imetak oduzme našu nadu za nebo? Ili ćemo se pouzdati u Isusa?

8. Moćna lekcija od Eliaba

No kad Eliab, njegov najstariji brat, ču kako on razgovara s ljudima, Eliab gnjevom planu na Davida te reče: ‘Zašto si sišao ovamo? I komu si ostavio ono malo ovaca u pustinji? Znam ja tvoju drskost i zlobu srca tvojega; ta sišao si da bi vidio bitku!’“ (1. Samuelova 17,28).

Koliko je jednostavno bacati pretpostavke. Eliab je bio siguran da poznaje Davidovo srce, te zbog toga imao izljev ljutnje.

Samo Bog zna motive unutar srca. Zašto ne odnijeti naše teške situacije Bogu u molitvi, naspram gajenja gorčine ili bijesa kao Eliab, pretpostavljajući nešto vjerojatno pogrešno?

9. Snažna lekcija od Sanbalata, Tobije i Gešema

Naime, svi su nas oni htjeli uplašiti govoreći: ‘Klonut će im ruke od posla pa se on neće dovršiti.’ Zato sad, Bože, ukrijepi ruke moje!“ (Nehemija 6,9).

Ponekad odgovaramo na Božji poziv tako da gradimo – službu, evangelizaciju, projekt ili vjeru. Vidimo viziju i uzbudimo se. I poput Nehemije, počinjemo težak proces gradnje. Ali onda čujemo unutarnju zvučnu poruku ili glas drugih koji govore: „Možeš li stvarno to učiniti?“, „Što misliš tko si?“, ili „Ovo je previše teško. Samo stani.“ Te riječi zastrašivanja dolaze od neprijatelja – onoga koji žudi vidjeti kako se Božji planovi izvrću.

Nehemija je znao za planove koje Bog ima za njega, ali znali su i njegovi protivnici Sanbalat, Tobija i Gešem. Dugo su zastrašivali i ometali Nehemiju, ali njihovi napori nisu uspjeli. Zašto? Jer im oči nisu bile na Bogu, a Nehemijine su bile. S fokusom na Svemogućega Boga možemo graditi onako kako nas poziva da gradimo. Možemo nadvladati zastrašivanje i druge distrakcije koje nam zlo nabacuje.

Nikad ne podcjenjujte moć ljudi u Bibliji i lekcije koje nude. Čak i momci koje se malo spominje i oni „loši“ – neočekivani izvori u Bibliji – nude snažne lekcije koje će nam pomoći da rastemo u vjeri i donosimo slavu Bogu.

Autorica: Kristi Woods; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Crosswalk.com