Sotona ima pristup nama, ali samo u ovoj mjeri

Duhovni rat se vodi protiv bića čije je oružje duhovno, a ne fizičko.

Vrlo važno je znati kako Sotona ima pristup nama, samo onoliko koliko mu je to dozvoljeno od strane Boga. On ništa ne čini izvan Božje kontrole. 

Naše borbeno oružje nije tjelesno. Naprotiv, ono je božanski jako za rušenje utvrda. Mi obaramo mudrovanja i svaku oholost koja se diže protiv priznanja Boga, i zarobljavamo svaki razum da se pokorava Kristu.” (2 Kor 10, 4-5).

Iako smo u velikoj mjeri skloni pretjerivanju po pitanju moći đavla, misleći kako on može izravno komunicirati s nama u tjelesnom obliku, jednako kriva predodžba bila bi pretpostaviti kako nema nikakvog pristupa našem umu.

Premda Sotona ne može čitati naše misli, može utjecati na njih. Zato nas Biblija upućuje da obučemo bojnu opremu Božju kako bi se mogli suprotstaviti đavolskim napadima (Ef 6,11). Duhovni rat se vodi protiv bića čije je oružje duhovno, a ne fizičko. Iako nas takva bića ne mogu fizički napasti, ni povrijediti, mogu nas lukavo iskušavati varanjem.

Sotona može imati pristup ”uhu” u umu

Osim toga, presudno je imati na umu da ako otvorimo vrata Sotoni odbacujući na sebe staviti Božji oklop, on će na neki način ostati sjediti na našim ramenima te nam šaptati u uho. Takav šapat nije vezan za tjelesne uši, ali može imati pristup ”uhu” u umu.

Dok pali anđeli nisu materijalna bića i time ne mogu komunicirati s nama izravno u fizičkom smislu, stvarni su kao što je stvarno meso na našim kostima.

Mnogi opisuju Sotonu kao lika iz crtanog filma s izduženim repom, vilama u rukama, no on je daleko od nečega tako stupidnog. Na vrlo lukav način, koristeći sebi svojstvenu tehniku, pokušava prosvijetliti naše umove. Sama bit duhovnog ratovanja je bitka za um i ako u tome uspije, uspio nas je dobiti cijele.

Ništa nam se ne može dogoditi izvan Božjeg znanja

Navedene stvari se odnose na sotonske pokušaje da našteti života vjernika, no iznad svega opet Bog ima kontrolu nad svim kušnjama. Vrlo važno je znati kako Sotona ima pristup nama, samo onoliko koliko mu je to dozvoljeno.

Sjetimo se slučaja Joba i Isusa koji govori Petru kako je sotona dobio dopuštenje da ga rešeta kao pšenicu (Lk 22,31). Dakle, ništa nam se ne može dogoditi izvan Božjeg znanja i suverene volje.

NAJNOVIJE!