Može li Sotona čitati ljudske misli?

Može li Sotona čitati naše misli? On ima sve svoje male pomoćnike koje može poslati da nas maltretira ili iskušava i optužuje.

Na ovo pitanje nemam točan odgovor, niti imam iscrpno znanje o moćima Sotone. Znam da Sotona ima više moći negoli ljudska bića. U isto vrijeme, znam da Sotona nije Bog, i da nema božanske moći ili atribute. On je stvorenje s ograničenjima koja nalazimo u stvorenom svijetu. On je anđeo.

Može li Sotona ipak čitati naše misli?

Biblija nam ne daje iscrpan popis anđeoskih moći. Oni su snažniji od ljudi, ali ni izbliza tako snažni kao što je Bog. Očito, Bog može čitati misli. Bog je sveznajući. On zna vaše misli. “Riječ mi još nije na jezik došla, a ti, Jahve, sve već znadeš.” (Psalam 139,4).

Kršćani imaju tendenciju misliti da budući da je Bog nadnaravno biće i može čitati naše misli, onda i Sotona, koji je također nadnaravno biće, isto tako mora biti u stanju čitati misli. Ali Sotonine moći nisu jednake Božjim.

VIDI OVO: Ima li Sotona pristup našem umu? Može li znati naše misli?

Slično pitanje bilo bi može li Sotona biti na više od jednog mjesta u isto vrijeme? Ja bih bio sklon reći ne. Sumnjam da ću u mom životu ikada morati brinuti o tome da Sotona čita moje misli, jer ga ja vjerojatno nikada neću sresti. On može biti na samo jednom mjestu u svakom danom trenutku. On je stvorenje, a stvorenja su po definiciji ograničena prostorno i vremenski.

Dakle, Sotona ne može biti na više mjesta u isto vrijeme. On ima sve svoje male pomoćnike, i on može poslati jednog od njih da me maltretira ili da vas iskušava i optužuje, ali on će uštedjeti svoje osobno vrijeme i energiju za osobe koje imaju veći utjecaj od mene.

Sotona je u Novom zavjetu usmjerio svoje napade na Isusa. Kada ga je kušao, razgovarao je sa Isusom. On je znao što je Isus mislio zbog onoga što je Isus to i rekao. No, van toga, ne vidim nikakav razlog za sumnju da je mogao čitati njegove misli ili može čitati moje.

Autor: R. C. Sproul

NAJNOVIJE!