sretan skladan brak
Foto: Pexels

Ako muškarac i žena na prvom mjestu ne ljube Boga, neće nikada moći ispravno ljubiti jedno drugo. Ljubav je odluka, a ne prolazna emocija.

„No od početka stvaranja muško i žensko stvori ih Bog. Zbog toga će čovjek ostaviti svoga oca i majku i prionuti uza svoju ženu, i bit će dvoje jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja“ (Marko 10,6-9).

„Nađoh onoga kog ljubi duša moja“ (Pjesma 3,4).

„Ja pripadam dragomu svojemu, a moj dragi meni“ (Pjesma 6,3).

„Stavi me kao pečat na srce svoje, kao pečat na mišicu svoju! Jer ljubav je jaka kao smrt, ljubomora teška kao Šeol. Žar je njezin žar ognja i plamena GOSPODNJEGA. Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav, niti je rijeke potopiti“ (Pjesma 8,6-7).

„Neka je blagoslovljen izvor tvoj, i raduj se sa ženom svoje mladosti. Kao ljupke košute i umilne srne, neka te grudi njezine opajaju u svako doba, njezinom ljubavlju naslađuj se svagda“ (Izreke 5,18-19)!

„Tko je našao ženu, našao je dobro; i stekao blagodat od GOSPODA“ (Izreke 18,22).

„Tko će naći ženu vrsnu? Ta vrijednost joj je daleko nad biserjem. Srce muža njezina pouzdalo se u nju, pa dobitak neće izostati. Čini mu dobro, a ne zlo, sve dane života svojega“ (Izreke 31,10-12).

„Muževi, ljubite svoje žene, kao što i Krist uzljubi crkvu te sama sebe predade za nju… Tako su muževi dužni ljubiti svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi… Neka dakle i svaki pojedini od vas tako ljubi svoju ženu kao sebe sama, a žena neka poštuje muža“ (Efežanima 5,25.28.33).

„Žene, pokoravajte se svojim muževima, kao što dolikuje u Gospodinu. Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima“ (Kološanima 3,18-19).

Izvor: Biblijaiznanost.net