Što anđeli čine? Ovo su njihove aktivnosti

Što sve anđeli čine? Osim zaštite, anđeli obavljaju brojne druge zadaće u vezi s ljudskim bićima. Evo kratkog popisa nekih od njihovih drugih aktivnosti.

1. Anđeli otkrivaju ljudima Božju volju.

Anđeli su otkrivali budućnost prorocima poput Daniela. U Novom zavjetu otkrili su Božju proročku objavu Ivanu. Ne samo da su anđeli objavili budućnost već su, u općenitijem smislu, objavili Božju volju svetima (Br 22,31-35; 2 Kr 1,3-4; Job 33,23; Dj 27,23-25…).

U Djelima 10,3-5 anđeo je objavio poganskome stotniku Korneliju da je Bog prihvatio njegova pobožna djela. Iz tog je događaja proisteklo prvo izliče Svetoga Duha na poganske vjernike (Djela 10,44 – 11,18).

Anđeli su prenosili poruke od Boga ljudima u Starome zavjetu. Čini se da je anđeo Jahvin bio glavni posrednik u Starome zavjetu (Izlazak 3), a Novi zavjet potvrđuje da su anđeli bili posrednici u predavanju Mojsijeva zakona (Gal 3,19; Heb 2,2; Dj 7,53).

Iako je starozavjetni zakon ispunjen u Kristu (Heb 7,12-25; 8,7-13; 10,1-10), anđeli su donosili božansku objavu još i u Novome zavjetu (Otk 1,1). Prema Svetome pismu oni neće otkriti nikakve oprečne podatke o evanđelju ili posljednjim vremenima. (Gal 1,8-9; Otk 22,18-19).

Anđeli se mogu pojaviti u fizičkom svijetu, ali također mogu komunicirati s ljudima u snovima ili vizijama. Anđeo koji je pohodio Kornelija objavio mu se u viziji (Dj 10; usp. Zah 1,8). Anđeli su također pohađali ljude u snovima (npr. Post 28,12; Mt 1,20; 2,13; 2,19-20), no pojavljivali su se i u fizičkom svijetu (Dj 12,7-11).

2. Anđeli služe ljudima.

Glavna je zadaća anđela da služe Božjem narodu (Heb 1,4). Jedan od načina na koji to čine je da vode ljude. Kada je Abraham naložio svom sluzi Eleazaru da nađe ženu za njegova sina, rekao mu je: ”Pred tobom će (Bog) poslati svog anđela, i odande ćeš dovesti ženu mome sinu” (Post 24,7). Anđeo je Božjom providnošću vodio Eleazara do Abrahamovih rođaka i posebno do Rebeke, koja je postala Izakovom ženom. U Novom zavjetu anđeo je vodio Filipa, prenositelja Radosne vijesti, da obrati etiopskog eunuha (Dj 8,26).

VIDI OVO: Anđeli čuvari: Postoje li i što Biblija kaže o njima?

Bog često šalje anđele da osnaži, ohrabri i zaštiti Svoj narod (1 Kr 19,3-7; Lk 22,43). Elizejev pomoćnik se uplašio kada je aramski kralj poslao vojsku da uhvati proroka. Elizej je odgovorio ”’Ne boj se, jer ih ima više s nama nego s njima.’ I Elizej se pomoli ovako: ‘Jahve, otvori mu oči da vidi! I Jahve otvorio oči momku, i on vidje: gora oko Elizeja pokrivena ognjenim konjima i kolima!” (2 Kr 6,15-17). Aramska vojska je zatim privremeno oslijepiila.

3. Anđeli pomažu ljudima u eshatološkim zbivanjima. 

Riječ eshatologija označava doktrinu o posljednjim događajima, naučavanje o smrti, životu nakon smrti, raju i paklu. U Knjizi Otkrivenja često se navode anđeli dionici posljednjih vremena. Pošto je siromašni Lazar umro, odnesen je u Abrahamovo krilo (raj), a odnijeli su ga anđeli (Lk 16,23).

4. Anđeli obavljaju čudesna djela.

Anđeli pokazuju nadnaravne osobine (Dj 5,19; 12,7-11; Iz 14,19). Kada su Šadrak, Mešak i Abed Nego odbili pokloniti se Nabukodonozorovu zlatnom kipu (Dan 3,8-29), bačeni su u užarenu peć. No, vatra im nije naškodila kada se pojavio anđeo Božji.

Ne vjerujući vlastitim očima, Nabukodonozor je povikao: ”Ali ja vidim četiri čovjeka, odriješeni šeću po vatri, i ništa im se zlo ne događa; četvrti je sličan sinu Božjemu” (Dan 3,25). Anđeo je također pomagao Davidu u lavljoj jami (Dan 6,22).

Autor: B. J. Oropeza; iz knjige ”99 odgovora na pitanju o anđelima, demonima i duhovnom ratovanju” (Stepress Zagreb)

NAJNOVIJE!