Naslovnica Duhovnost Što Biblija kaže da se događa odmah nakon smrti?

Što Biblija kaže da se događa odmah nakon smrti?

Govori li nam Biblija što se događa odmah nakon smrti?

Susret

Biblija mnogo govori o životu i smrti, i Bog nam daje dva izbora: Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju da sam preda te stavio život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Stoga izaberi život, da biste živjeli ti i potomstvo tvoje, ljubeći Gospoda, Boga svojega, slušajući njegov glas i prianjajući uza nj. Jer on je tvoj život i dugi niz tvojih dana, da bi boravio na zemlji za koju se Gospod zakleo ocima tvojim — Abrahamu, Izaku i Jakovu — da će im je dati“ (Pnz 30,19-20).

Možemo se ili pokajati i pouzdati u Krista ili se suočiti s Božjim sudom nakon što umremo, odnosno kad se Krist vrati. U svakom slučaju, oni koji odbace Krista umiru pod Božjim gnjevom (Ivan 3,36). Autor poslanice Hebrejima je napisao: I kao što je ljudima određeno jednom umrijeti, a nakon toga na sud“ (Heb 9,27), stoga znamo da sud dolazi nakon što osoba umre.

No, ako smo se pouzdali u Krista, naši su grijesi osuđeni na križu i naši su grijesi izbrisani jer Njega, naime, koji ne upozna grijeha, za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu“ (2. Kor 5,21).

Svatko od nas će imati susret sa smrću i nitko od nas ne zna kada će doći taj dan, stoga danas je dan spasenja ako još niste položili svoju vjeru u Krista (2. Kor 6,2).

Lazar i bogataš

Isus nam daje priču o bogatašu i Lazaru, vrlo siromašnom čovjeku kojeg su zvali prosjak. No, to nije isti Lazar kojeg je Isus uskrsnuo od mrtvih u 11. poglavlju Evanđelja po Ivanu. Ime Lazar je bilo vrlo često u prvom stoljeću, a Lazar kojeg je Isus uskrsnuo od mrtvih nije bio siromah spomenut u Luki 16, jer su Lazareve sestre bile Marta i Marija. Luka je napisao: „A neki čovjek bijaše bogat. Odijevao se u grimiz i skupocjeni lan i danomice se sjajno gostio. A bijaše i neki siromah, po imenu Lazar, koji je sav u čirevima ležao pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se mrvicama što su padale s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve“ (Luka 16,19-21), ali „dogodi se da siromah umrije i anđeli ga odnesoše u krilo Abrahamovo. A umrije i bogataš, te bude pokopan. I u Podzemlju, gdje bijaše u mukama, podiže oči svoje te izdaleka ugleda Abrahama, i Lazara u krilu njegovu“ (Luka 16,22-23).

Nema naznaka da je bogat čovjek morao čekati kako bi bio u mukama; tamo je završio odmah. „On povika i reče: ‘Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik, jer se mučim u ovome plamenu’“ (Lk 16,24). No, Abraham nije imao dobre vijesti za bogatog čovjeka: „Između nas i vas velik je ponor postavljen, tako da oni koji bi htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni oni odatle ne mogu k nama prelaziti“ (Lk 16,26). Drugim riječima, ne može napustiti mjesto muka jer je prekasno.

Sud

Nakon smrti, bogati čovjek u Luki 16 otišao je na mjesto koje se na hebrejskom u Starom zavjetu zove Šeol, što jednostavno znači „mjesto mrtvih“. U Novom zavjetu se to isto mjesto, gdje je završio bogataš, naziva Podzemlje (pakao). Podzemlje je također „mjesto mrtvih“. Bogataš nije morao čekati drugo uskrsnuće mrtvih (Otk 20,12-15) budući da je odmah bio u mukama, iako još nije bio bačen u ognjeno jezero (Otk 21,8).

Na isti način, nakon što kršćanin umire, odmah je u prisutnosti Gospodina, ali to ne znači nužno nebo. Za mene, nebo znači biti u Gospodinovoj prisutnosti više nego što je to neko mjesto. Apostol Pavao nam govori da „znamo: naseljeni u tijelu, iseljeni smo od Gospodina“ (2. Kor 5,6). Također, „znamo, naime: ako se naša zemaljska kuća, šator, razruši, imamo zgradu od Boga — kuću nerukotvorenu, vječnu na nebesima“ (2. Kor 5,1), te „život iskapi ovo smrtno“ (2. Kor 5,4).

Sljedeći trenutak poslije smrti

Iz onoga što Biblija uči, znamo da su već u sljedećem trenutku poslije smrti, Božja djeca s Gospodinom Isusom Kristom, ali za one koji su umrli u svojim grijesima, umiru s gnjevom Božjim koji ostaje na njima (Ivan 3,36b) i idu na mjesto muka kao bogataš u Luki 16. Čovjek je i dalje imao sjećanje jer je rekao Abrahamu: „Molim te onda, oče, da ga pošalješ u kuću oca mojega. Imam naime petoricu braće: neka im svjedoči da i oni ne bi došli u ovo mjesto muke“ (Luka 16,27-28), ali Abraham mu odgovara da to nije moguće (Lk 16,29-31).

Dakle, sljedeći trenutak nakon što nespašena osoba umre, odmah je u mukama i može iskusiti fizičku bol (Luka 16,23-24). Također ima duševne boli i žaljenja (Luka 16,28), ali tada je već prekasno. Zato je danas dan spasenja, jer sutra može biti prekasno ukoliko se Krist vrati ili umrete bez pouzdanja u Krista. Na kraju, svi će biti fizički uskrsnuti u svojim tijelima „jedni za vječni život, a drugi za sramotu, za vječnu gadost“ (Dan 12,2-3).

Zaključak

U Otkrivenju 20,12-15 pročitajte što se događa nakon što se Kralj Kraljeva vrati suditi nespašene: „I vidjeh mrtve, male i velike, gdje stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, to jest Knjiga života. I mrtvi bijahu osuđeni po onome što je napisano u knjigama, po djelima svojim. I more dade mrtvace koji bijahu u njemu, a Smrt i Podzemlje dadoše mrtvace koji bijahu u njima, i svaki bȋ osuđen po djelima svojim. A Smrt i Podzemlje bijahu bačeni u jezero ognjeno. To je druga smrt. I tko god se ne nađe zapisan u Knjizi života, bȋ bačen u jezero ognjeno.“

Za one koji su se rodili dva puta (fizičko rođenje i duhovno rođenje), oni će umrijeti samo jednom, ali ako se osoba rodi samo jednom (fizički), ona će umrijeti dva puta; jednom u tijelu, a drugi puta u ognjenom jezeru (Otk 21,8). Stoga izaberite život.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Faithinthenews.com

NAJNOVIJI ČLANCI