Što Bog misli o tebi?

Najvažnije je što Bog misli o tebi! Njemu si dragocjen, jedinstven, zjenica Njegova oka. Za Njega si novo stvorenje, ispunjen Njegovim Duhom!

Svi želimo znati tko smo. Tražimo i pokušavamo “pronaći sami sebe”. Mnogi od nas smo možda ispunjavali testove osobnosti i druge procjene. Ustanovili smo da smo lav, hvatač, aktivator, natjecatelj, ENFP …

A koliko god su ti testovi možda korisni, jeste li ikada stali i upitali se: “Što Bog misli o meni? Što On kaže tko sam ja?”

Tijekom svih mojih godina kao kršćanin, nikada prije nisam postavio pitanje na ovaj način. I ono što sam pronašao je da Bog ima puno toga reći o onome što On misli o nama – cijela Biblija je puna. Ali ako bi to mogli sažeti ukratko, evo kako bi to zvučalo.

Ti si dragocjen/a

Ja sam Stvoritelj i ti si moje stvorenje. Ja sam udahnuo u tvoje nosnice dah života (Postanak 2:7). Stvorio sam te na svoju sliku (Postanak 1:27). Moje oči su vidjele tvoju nerazvijenu građu (Psalam 139:16). Satkao sam te u majčinom krilu (Psalam 139:13). Znam broj vlasi na tvojoj glavi, i prije nego što izgovoriš riječ Ja ju znam (Matej 10:30, Psalam 139:4). Predivno si i čudesno stvoren (Psalam 139:14).

Više vrijediš od mnoštva vrabaca (Matej 10:31). Dao sam ti vlast nad ovcama i govedom, i zvijerima poljskim, pticama nebeskim, i ribama morskim (Psalam 8:6-8, Postanak 1:26,28). Ja sam vas okrunio slavom i činom kao vrhunac šestog dana stvaranja (Psalam 8:5, Postanak 1:26).

Kakogod, od samog početka, zamijenili ste istinu za laž. Štovali ste, služili stvorenju umjesto meni, Stvoritelju (Rimljanima 1:25). Sagriješili ste i lišeni ste Moje (Božje) slave. (Rimljanima 3:23) Kao što sam rekao Adamu i Evi, plaća za grijeh je smrt (Rimljanima 6:23, Postanak 2:17). Bili ste djeca gnjeva, živjeli kao moji neprijatelji (Efežanima 2:3, Rimljanima 5:10). Svi ste se okrenuli od mene. Svi se pokvarili. Nema nikog tko čini dobro (Psalam 14:2-3). Što zaslužujete jest pravedan sud (Psalam 7: 11-12).

A još, u mojoj ljubavi, dao sam jedinorođenog Sina, da ni jedan koji u nj vjeruje ne pogine nego da ima život vječni (Ivan 3:16). Dok ste još bili grešnici, Krist je umro za vas. Dok ste još bili neprijatelji, izmireni ste sa mnom smrću moga Sina (Rimljanima 5:8,10). Grijeh nema zadnju riječ. Milost ima (Rimljanima 5:20).

Tko god zazove ime Isus spasit će se (Rimljanima 10:13). Vi koji vjerujete ste nanovo rođeni (Prva Petrova 1:3). Predodredio sam vas (Efežanima 1:5). Vi ste djeca Božja, nasljednici Božji (Prva Ivanova 3:2, Rimljanima 8:16-17). Niste više siročad. Meni pripadate (Ivan 14:8, Prva Korinćanima 6:19). I volim te kao savršeni Otac (Prva Ivanova 3:1, Luka 15:20-24)

Ti si nov/a 

U mojim očima, ti si novo stvorenje. Staro je prošlo, novo je nastalo (Druga Korinćanima 5:17). Grijeh više nije tvoj gospodar, mrtvi ste grijehu, a živi meni (Bogu) (Rimljanima 6:11, Efežanima 2:4-5).

Napokon si slobodan od ropstva grijeha i smrti. Stoga sada nema nikakve osude tebi (Rimljanima 8:1-2). Svi tvoji grijesi su oprošteni (Prva Ivanova 1:9). Sav tvoj grijeh je opran krvlju Kristovom (Prva Ivanova 1:7,9). Pravedan si u mojim očima s pravednošću moga savršenog Sina (Rimljanima 4:5).

Po milosti si spašen (Efežanima 2:8). Opravdan si vjerom (Rimljanima 5:1). Posve ste sigurni sa mnom; ništa vas ne može odvojiti od moje ljubavi u Kristu Isusu (Rimljanima 8:39). Nitko te neće oteti iz moje ruke (Ivan 10:29). Ne ću te ostaviti niti ću te napustiti (Hebrejima 13:5).

Imaš moga Duha

Ne samo da imate novog Oca, nego novu obitelj, braću i sestre (Luka 8:21). Sada ste dio Božjih ljudi (1 Petrova 2:9). I zajedno život koji živite je po vjeri u moga Sina (Galaćanima 2:20).

Gledaj u Isusa. Nek’ tvoje oči budu na njemu. On je autor i dovršitelj tvoje vjere (Hebrejima 12:2). Krist je u tebi po mome Duhu, i ti si u Kristu (Ivan 15:5, Kološanima 1:27). Ostani u blizini Isusu. Prebivaj u njemu (Ivan 15:4). Vaš je život utemeljen u Kristu (Ivan 14:6, Kološanima 3:3-4). Život je Krist, a smrt dobitak (Filipljanima 1:21).

Ne živi po vlastitoj snazi i razumijevanju. Ne, živi po mom Duhu u tebi (Zaharija 4:6, Izreke 3:5). Upamti, dao sam ti Duha Svetoga da bude s tobom i u tebi (Rimljanima 5:5, Ivan 14:17) Duh će te voditi u istini, pomagat ti da me slušaš, i poticati te da radiš po mojoj volji (Ivan 16:7, Djela 1:8, Galaćanima 5:16).

Bit ćeš promijenjen/a

Dok me tražiš i vidiš moju slavu, ja te mijenjam na sliku moga Sina (Druga Korinćanima 3:18, Izlazak 33:18). Jedan dan bit ćete promijenjeni, u trenutku, u tren oka, uz zadnji zvuk trube (Prva Korinćanima 15:52). Kada Isus dođe, bit ćeš poput njega, jer ćeš ga vidjeti kao što jest (Prva Ivanova 3:2, Rimljanima 8:29).

Bit ćeš izbavljen od smrtnog tijela kroz Isusa, i tvoje mjesto stanovanja biti će sa mnom (Rimljanima 7:24-25, Ivan 14:3). Obrisat ću svaku suzu iz tvog oka, neće više biti smrti, ni žalosti, ni plakanja, ni boli (Otkrivenje 21:3-4)

Pit ćeš iz izvora žive vode besplatno, i Ja ću napraviti gozbu bogate hrane i dobro starog vina (Otkrivenje 21:6, Izaija 25:6). Ući ćete u moj počinak, baštiniti kraljevstvo koje sam pripremio za vas, i koračati u punini radosti i užitka zauvijek (Hebrejima 4:9-11, Matej 25:34, Psalam 16:11).

Ali najvažnije, vidjet ćeš moje lice i biti sa mnom (Otkrivenje 22:4, Ivan 14:3).

Ti me zastupaš

Zato, živite dostojno zvanja u koje ste pozvani (Efežanima 4:1). Niste više tama, nego svjetlo u mom Sinu. Kao djeca svjetla živite (Efežanima 5:8). Ti si svjetlost svijetu, grad koji stoji na gori (Matej 5:14). Pozvao sam te (Druga Petrova 1:3). Izabrao sam te (Otkrivenje 17:14). Ti si svet, sluga, upravitelj, vojnik (Rimljanima 1:7, Djela 26:16, Prva Petrova 4:10, Druga Timoteju 2:3).

Ti si svjedok i radnik (Djela 1:8, Efežanima 2:10). Kroz Isusa si pobjednik (Prva Korinćanima 15:57). Imaš slavnu budućnost (Rimljanima 8:18). Građanin si neba (Filipljanima 3:20). Poslanik si u ime Krista (Druga Korinćanma 5:20).

Autor: John Rinehart; Izvor: Desiringgod.org; Prevedeno i objavljeno uz dopuštenje portala Desiringgod.org koje vrijedi za Novizivot.net.

NAJNOVIJE!