Svi želimo nešto od Boga: Što Bog želi od nas?

Svi mi nešto želimo i u molitvi tražimo to od Boga. No, jeste li se pitali što Bog želi od nas? Što Mu je najvažnije?

Mnogi kršćani često trebaju Boga za svoje zdravlje, dobrobit, karijeru, kupnju nekretnine, drugim riječima, stvari koje pružaju zadovoljstvo. Ali jesu li to stvari koje najviše brinu Boga?

Isus je u Mateju 6,7 rekao: “Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete.” To podrazumijeva da je Bog svjestan stvari do kojih nam je stalo. Ali koje su stvari najvažnije Bogu?

Što Bog želi od nas?

Isusa su jednom pitali koja je zapovijed Zakona najveća. Odgovorio je: “Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje! Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.” (Marko 12, 30-32)

Ono što Bog želi je prilično jednostavno: On želi nas. Sva naša služba za Boga mora poteći iz te dvije zapovijedi ljubavi, ili nije stvarna služba.

Oni pak koji su u tijelu, ne mogu se Bogu svidjeti. (Rimljanima 8, 8)

Prvo, Bog želi da se uzdamo u Njegovog Sina kao Spasitelja i Gospodina.

Gospod je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. (2. Petrova 3, 9)

Bog želi da Ga poznajemo, a spoznati Ga možemo samo kroz Isusa Krista. Svatko tko u pokajanju dođe Bogu, prizna Mu sve svoje grijehe i prihvati Isusa kao svoga Spasitelja i Gospodina, postaje članom Božje obitelji.

Bog želi da budemo poput Isusa

Bog želi da se “suobličimo slici Sina njegova” (Rimljanima 8, 29). Otac želi da sva Njegova djeca budu poput Isusa. On donosi situacije u naš život kako bi nas oplemenio i uklonio sve loše osobine.

Kao što je Isus bio poslušan Ocu u svemu, tako bi cilj svakog Božjeg djeteta trebao biti poslušnost našem nebeskom Ocu.

Kao poslušna djeca ne supriličujte se prijašnjim požudama iz doba neznanja. Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju. (1. Petrova 1, 14-15)

Mnogi ljudi, poput farizeja u Isusovo doba, pokušavaju imati vanjsko obličje pobožnosti bez unutarnje promjene srca. Usredotočuju se na ono što rade, a ne na to tko su. Ali, ako ljubav prema Bogu nije naša motivacija, vanjski iskazi dobrote samo rezultiraju ponosom i legalizmom. Bogu se to ne sviđa.

Kada se potpuno predamo Njemu, Njegov Sveti Duh omogućuje nam da Ga volimo u potpunosti i služimo Mu iz pravog motiva. Kada je naš fokus ljubav prema Bogu, a ne da Mu samo služimo, na kraju činimo i jedno i drugo. Ako preskočimo prvo, naša služba nema nikakve koristi.

“Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči. Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao – ništa sam!” (1. Korinćanima 13, 1-2)

Prorok Mihej odgovorio je na pritužbu Izraelaca da ne znaju što Bog želi od njih. Prorok kaže:

“Objavljeno ti je, čovječe, što je dobro, što Jahve traži od tebe: samo činiti pravicu, milosrđe ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi.” (Mihej 6, 8)

Bog želi da Ga ljubimo svim bićem i neka naša poslušnost proizlazi iz želje da budemo prihvatljivi u Njegovim očima.

David je razumio što je Bog želio kada se molio: “Žrtve ti se ne mile, kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio. Žrtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti” (Psalam 51, 18-19)

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!