Što je oltar?

Oltar je obično struktura u kojoj ili na kojoj osoba nudi svoje štovanje ili žrtvu nekome ili nečemu, radi religijskih svrha, kako bi obilježila važan događaj.

Mnoge crkve imaju oltare, koji se koriste za obrede kao što su vjenčanja, krštenja, molitve, bogoslužje ili drugi sveti obredi.

Pojedinci ponekad koriste osobne oltare, koje imaju u svojim domovima radi štovanja u privatnosti ili kao simbolički podsjetnik na ono što piše u Rimljanima 12, 1: „Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje.“

Na duhovnoj razini može se reći da svaka osoba posjeduje oltar unutar same sebe, na kojem se bore tijelo i duh. Kada se predamo Bogu, predajemo i naš unutarnji oltar u Božje ruke.

Oltar kao žrtvenik

Većina oltara slična je stolovima, s ravnom gornjom površinom, na kojem se nudi žrtva. U Bibliji, postoji više od četiristo spomena oltara. Neki izgledaju kao kameni stupovi, neki su poput stolova, treći su drugačijih oblika.

Prvi puta oltar koristi kada je Noa ponudio spaljenu žrtvu Gospodinu nakon potopa. (Postanak 8, 20) Prije toga, Kain i Abel prinijeli su svoje žrtve Bogu; premda tada oltar nije specifično spomenut, moguće je da su svoje žrtve prinijeli na oltarima. (Postanak 4, 3-4)

Prije nego što je Bog dao Mojsiju Zakon, ljudi su izgrađivali oltare svagdje gdje su otišli, iz bilo kojeg materijala koji je bio dostupan. Oltari su često puta izgrađivani kao odgovor na značajan susret s Bogom, kako bi se taj susret prigodno obilježio (pročitajte Postanak 12, 7; 26, 24-25; 35, 3; 1. Ljetopisa 21, 26; Suci 6, 24).

Oltar u Bibliji

Jedan od najdramatičnijih načina korištenja oltara u Bibliji uključivao je Božjeg proroka Iliju, koji je izazvao Baalove proroke, kako bi pokazao čiji je Bog živ i djelotvoran. Prvo su Baalovi štovatelji molili svoga boga neka zapali njihove žrtvenike, preklinjujući i čak nanoseći sami sebi ozljede tijekom štovanja. Ništa se nije dogodilo. Ilija je nakon toga polio svoj oltar s vodom i molio Boga, neka usliši njegovu molitvu. Bog je poslao vatru, koja je proždrla žrtvu na oltaru, ugasila vodu i čak uništila sam oltar. (1. Kraljevima 18, 20-40)

Kada su Izraelci dobili naputak o izgradnji Šatora sastanka, Bog im je dao točno određene upute za oltar, koji se nalazio u dvorištu, za štovatelje, gdje će oni ponuditi svoje žrtve. (Izlazak 27, 1-8) Nakon što je Salomon izgradio hram, dao je izgraditi oltar od zlata. (1. Kraljevima 7, 48)

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Ivan H.

PROČITAJTE JOŠ: