Što je prorokovao sveti Malahija?

Sv. Malahija, čije je ime na galskom jeziku Máel Máedóc, rođen je u Irskoj 1094. godine poslije Krista. Postao je katolički svećenik, a kasnije nadbiskup Armagha. U skladu s dokazima koje je istražila Rimokatolička crkva, pripisuje mu se nekoliko čuda. Bio je prvi Irac kojeg je Rimokatolička crkva kanonizirala.

Malahija je bio utjecajan reformator irskog katoličanstva, i približio je tamošnje liturgijske prakse onima koje su se koristile u Rimu. Za svoj rad imenovan je za izaslanika za Irsku, no tijekom svog drugog putovanja u Rim razbolio se i umro 2. studenog 1148. g.

Malahija je danas poznat po skupu proročanstava, koja je navodno napisao 1139. godine, a koja se odnose na buduću liniju papa. Njegov popis započinje s njegovim suvremenikom, papom Celestinom III. i nastavlja se s narednih 112 papa.

Posljednji papa će se zvati Petrus Romanus („Petar Rimljanin“), i njegova će vladavina završiti Sudnjim danom. Malahijina vizija budućnosti uključuje kratak, zagonetni opis svakog Pape.

Prema katoličkoj tradiciji, Malahijina proročanstva ostala su skrivena sve do 1590. poslije Krista kada su po prvi put objavljena. Otad su postala izvorom nagađanja i kontroverzi. Proročanstvo je nedavno ponovno došlo u središte pažnje zbog ostavke pape Benedikta XVI. Prema Malahijinom računanju, papa Franjo će biti posljednji.

Ovo su pet posljednjih papa prema Malahijinom proročanstvu:

Flos Florum („Cvijet cvjetova“) – Papa Pavao VI.

De medietate Lunae („Onaj koji je od polumjeseca“) – Papa Juan Pablo I.

De Labore Solis („Onaj koji je od porođaja Sunca“) – Papa Ivan Pavao II.

Gloria Olivae („Slava Masline“) – papa Benedikt XVI.

Petrus Romanus („Petar Rimljanin“) – papa Franjo I.

Neki ljudi su pronašli „dokaze“ da je Malahijino proročanstvo istinito. Na primjer, grb Pavla VI. sadrži fleur-de-lys, čime se dovodi u vezu sa cvijećem. Ostale su veze između proroštva i papa usiljene i teško održive.

Malahijino proročanstvo vezano za posljednjeg papu glasi: „Tijekom posljednjeg progona Svete Rimske Crkve vladat će Petar Rimljanin, koji će hraniti svoje stado usred mnogih nevolja, nakon čega će grad sa sedam brda biti uništen, a strašni Sudac će suditi ljude. Kraj.“ Prema Malahiji, posljednji papa će uzeti naslov „papa Petar Rimljanin“ ili nešto slično tome. Prema katoličkom nauku, apostol Petar bio je prvi papa, a prema Malahiji, drugi Petar bit će posljednji.

Spominjanje „progona“ i uništenje Rima u Malahijinom proročanstvu neke je navelo da vjeruju kako će posljednji papa biti Antikrist ili Lažni prorok iz Otkrivenja 19,20. Postoje i drugi koji u Malahijinim spisima pronalaze predviđanja o „crnom papi“.

Kako je Malahija bio uronjen u učenja i dogme Katoličke crkve, njegove proročke izjave i snovi su u najboljem slučaju pod znakom pitanja. Njegovo proročanstvo je izvanbiblijsko; ustvari, cijeli koncept „pape“ je izvanbiblijski. Umjesto tumačenja posljednjih vremena prema snovima katoličkog mistika, trebamo vjerovati ono što Božja riječ kaže u knjigama Daniela, Otkrivenja i Zaharije.

Biblija upozorava protiv slušanja lažnih proroka koji govore kao da su proročanstva dobili od Boga. Jeremija 23,32 kaže: „Evo me protiv onih koji prorokuju lažne snove, riječ je Gospodnja, i pripovijedajući ih zavode moj puk svojim lažima i izmišljotinama svojim. A ja ih nisam poslao niti sam im što zapovjedio, niti su puku ovomu od ikakve koristi, riječ je Gospodnja.“

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Aleksandar J.